Läkare: "E-cigaretter är inte ofarliga"

Oreglerad. Samma regler som för vanliga cigaretter bör gälla även e-cigaretterna - exempelvis 18-årsgräns och reklamförbud.
Foto: Colurbox

Samhället ligger efter i regleringen av e-cigaretter. Samma regler måste gälla som för vanliga cigaretter, skriver läkarna Lovisa Högberg och Matz Larsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I reklamen beskrivs elektroniska cigaretter som ofarliga. Konsumenter lovas att de nu kan röka överallt och folk uppmanas att "byta, inte sluta". Det finns dock flera anledningar att vara kritisk. Det framkom tydligt vid en vetenskaplig konferens om e-cigaretter som arrangerades i Barcelona förra helgen.

Den elektroniska cigaretten liknar oftast en vanlig cigarett eller en penna av metall. När man suger på munstycket hettas en vätska upp och en rökliknande ånga bildas som man drar ner i lungorna, och sedan blåser ut. Själva "rökvätskan" består av propylenglykol (samma som i kylarvätska) och/eller glycerin, smaktillsatser samt nikotin (det förekommer även nikotinfria sorter).

Det mesta är fortfarande okänt om e-cigaretter. Ingen vet vilka hälsorisker de medför och det är omöjligt att som konsument veta vad man får i sig. Inandning av propylenglykol kan till exempel vara irriterande för luftvägarna. Regelbunden användning av e-cigaretter innebär att man drar ner detta ämne i lungorna cirka 80 000 gånger per år.

Nikotin är inte en ofarlig substans utan ett starkt beroendeframkallande nervgift. Till exempel är både bruk av snus och cigaretter skadligt för foster och högst sannolikt gäller det även nikotin från e-cigaretter. Någon enstaka milliliter rökvätska kan orsaka en allvarlig förgiftning både hos barn och vuxna. Giftinformationscentralen har fått in många fall av förgiftningar med rökvätska. E-cigaretter utsöndrar även kemiska partiklar och nikotin i luften, det vill säga orsakar "passiv rök" för andra.

E-cigaretter är en snabbt växande marknad där det finns stora pengar att tjäna. De stora tobaksbolagen har etablerat sig på marknaden. Tobaksindustrin har fått nya möjligheter. Marknadsföringen påminner om cigarettreklamen från förr och förekommer lite varstans. Då såväl produktnamnen och själva "cigaretterna" ofta är lika blir det i praktiken indirekt reklam för vanlig tobaksrökning.

För att behålla sina vinster måste tobaksindustrin rekrytera unga till tobaksrökning och behålla sina befintliga kunder. Alltså vill de inte att folk ska sluta röka.

Med e-cigaretter kan de nu göra allt detta; locka unga med frukt-och godissmaker, övertyga rökare att de inte behöver sluta nu när detta alternativ finns och få människor att röka e-cigaretter inomhus, vilket sannolikt kommer att bidra till att "vanlig" rökning uppfattas som mer normal igen i vårt samhälle.

Oberoende forskning som stöder att e-cigaretter skulle vara effektiva för rökavvänjning saknas i dag. Allt tyder på att de flesta går över till att använda e-cigaretter och vanliga cigaretter parallellt.

Att minska på rökningen är otillräckligt för att minska risken för sjukdom och förtida död. Det krävs att man slutar helt. Det finns naturligtvis de som har lyckats sluta röka med hjälp av e-cigaretter och dem är det bara att gratulera. De flesta som slutar röka gör det utan några hjälpmedel alls, så varför skulle de inte kunna göra det med e-cigaretter?

Vi rekommenderar dock att man vid behov använder de vetenskapligt prövade läkemedel för rökavvänjning som säljs på apotek.

Samma regler måste gälla som för vanliga cigaretter: 18-årsgräns, reklamförbud, deklaration av innehåll, förbud mot användning i rökfria miljöer och beskattning till exempel. Samhället ligger efter när det gäller regleringen och tobaksindustrin satsar för fullt.

Rätt reglerad kan e-cigaretten innebära ett steg i rätt riktning.

I annat fall kanske fler unga lockas in i cigarettrökning och färre slutar röka för gott, vilket kan innebära ett stort bakslag för Sveriges framgångsrika arbete med att minska tobaksskadorna och andelen rökare i befolkningen.


Lovisa Högberg, medicine doktor, AT-läkare

Matz Larsson, medicine doktor, överläkare i lungmedicine