Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Lagstifta om ungas rätt till p-piller

Uttalandet att p-piller till en person under 15 år skulle utgöra medhjälp till brott är absurd och kan bara förstås mot bakgrund av att vi lever i ett samhälle där offer för sexualbrott tillskrivs ett ansvar för de övergreppen, skriver juriststudenten och bloggaren Johanna Sjödin. Foto: Privat

År 2009 förklarande en vice chefsåklagare att han inte skulle tveka att åtala den som skrev ut p-piller till någon under 15 år. Uttalandet bidrog inte oväntat till oro bland barnmorskor på ungdomsmottagningar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under de senaste åren har det framkommit att flera mottagningar inte längre skriver ut p-piller till minderåriga på grund av det oklara rättsläget. Hur många unga som nekats är svårt att svara på. Trots kritik mot den tidigare vice chefsåklagarens tolkning av lagen så är det som att uttalandet etsat sig fast i vårt kollektiva medvetande. Den felaktiga föreställningen att personer under 15 år inte får ha sex påverkar ungas tillgång till preventivmedel och i praktiken därmed också risken för oönskade graviditeter. Minderårigas tillgång till p-piller beror dels på vilket landsting de tillhör, men också vilka riktlinjer ungdomsmottagningarna har. En minderårig person som behöver p-piller kan inte längre räkna med att få sådana utskrivna.

En del ungdomsmottagningar kräver intyg från vårdnadshavare eller anmäler till socialtjänsten om en person under 15 år efterfrågar p-piller.

När sexualbrottslagen skärptes skapades ett utrymme för att ha åsikter i moraliska frågor, kring vem som ska ha sex och inte, vilket är problematiskt. I verkligheten går det inte att hjälpa sig själv eller någon annan att bli våldtagen. Varken juridiskt eller moraliskt.

Uttalandet att p-piller till en person under 15 år skulle utgöra medhjälp till brott är absurd och kan bara förstås mot bakgrund av att vi lever i ett samhälle där offer för sexualbrott tillskrivs ett ansvar för de övergreppen. Preventivmedel är inte en förutsättning för sex eller sexualbrott. Det måste bli tydligt för barnmorskor att de inte bara kan och får utan också bör skriva ut till behövande under 15 år. Kanske behövs till och med en rättighetsbaserad lagstiftning som fastslår ungas rätt till p-piller?

 

Johanna Sjödin

juriststudent och sexualpolitisk bloggare

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!