Lägg ner slöjförbudet, SD – ni står inte över lagen

I praktiken har beslutet om slöjförbud lett till att ännu fler nu bär slöja i skolan i ren protest, skriver debattörerna.
Foto: MARTINA HOLMBERG/TT
Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet.
Ida Alterå, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund.
Foto: Erik Johnsson
Hedvik Listrup, distriktsordförande för Cuf Skåne.

När kommunpolitiker förbjuder rektorer att berätta för sina elever om svenska lagar och regler bryter det mot både lagar och demokratins grundvalar. 

Kommunpolitiker som tycker lagar är till för att brytas borde hitta ett annat yrke, skriver flera C-politiker om slöjförbudet i Skurup.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I Skurup vill Sverigedemokraterna tvinga rektorer att bryta lagen och hindra elever från att känna till sina grundlagsstadgade rättigheter. Det är dags för regeringen att agera för att understryka, och bevara, både rektorers och elevers rättigheter. 

Det hela började med att Skurups kommunfullmäktige i december beslutade att elever i kommunens skolor inte längre fick ha vanlig slöja, hijab, på sig. Förslaget som hade lagts fram av Sverigedemokraterna fick stöd av Moderaterna och lokala Skurupspartiet. 

Förbudet har väckt starka känslor på flera håll. Demonstrationer har hållits mot förbudet samtidigt som det finns många som bifaller förslaget. I praktiken har beslutet om slöjförbud lett till att ännu fler nu bär slöja i skolan. I ren protest. 

Strider mot religionsfriheten

Skolverket har påpekat att ett slöjförbud strider mot religionsfriheten. En frihet som är garanterad i svensk grundlag. Det gör att det blir olagligt att genomföra slöjförbudet. Därför har rektorn på Skurups största skola Prästamosseskolan, vägrat införa slöjförbud. Vilket är ett helt korrekt beslut enligt gällande lag. Men för Sverigedemokraterna verkar inte lagen särskilt viktigt.

För nu har rektorn utsatts för press ifrån kommunledningen. Ledningen har krävt att rektorn inför slöjförbudet oavsett vad. Och senast har rektorn tvingats ta bort den information han delat till eleverna om att Skolverkets anser att ett slöjförbud bryter mot lagen. Både Moderaternas ordförande i skol- och utbildningsberedningen samt Sverigedemokraternas vice ordförande har krävt tystnad från tjänstemän och att beslutet genomförs oavsett vad lagen säger. 

Beordrades ta ner artikeln

Vad rektorn har gjort är att dela en artikel på skolans egna kanaler. Artikeln visade att Skolverket säger att förbud mot religiösa symboler, som slöja, strider mot religionsfriheten. 

Men kommunens ledning beordrade rektorn att ta ner artikeln. Från Sverigedemokraternas ansvariga politiker var kommentaren att rektorn fick organisera sig politiskt om han ville ha åsikter. 

Lokalpolitikerna ser sig själva som över lagen och vill pressa kommunalt anställda att medvetet genomföra beslut som strider mot svensk lagstiftning. Samtidigt försöker man tysta kritik. Det påminner om diktaturfasoner. 

SD bryter mot lagen – igen

Det är inte första gången som politiker i Skurup med Sverigedemokrater i spetsen väljer att utmana lagen. Så sent som våren 2019 resulterade det i att tre politiker själva polisanmäldes för falska angivelser. Uppenbarligen har man inte lärt sig av konsekvenserna av att bryta mot lagen. 

Som riksdagsledamot i utbildningsutskottet respektive representanter för Centerpartiets ungdomsförbund vill vi understryka hur viktigt det är att både elevers och skolpersonals rättigheter försvaras. Därför har en fråga skickats till utbildningsminister Anna Ekström (S) för att säkra att personalens liksom elevers rättigheter tydliggöras och upprätthålls i samtliga svenska kommuner.

SD Skurup får helt enkelt bita ihop

För det är egentligen ganska självklart. Kommunalt anställda ska följa politiska beslut och agera därefter - men lagen står över enskilda beslut i kommunfullmäktige. Rektorer som följer lagen ska inte pressas av lokalpolitiker att bryta den. Och elever har en demokratisk rätt att få information om de lagar och regler som påverkar dom. 

Det är inte svårare än så. Och det är inget en kommun kan dribbla bort, oavsett vem som styr den. Sverigedemokraterna i Skurup får helt enkelt acceptera att inte heller de står över lagen. 


Av Niels Paarup-Petersen

C-riksdagsledamot för Malmö, utbildningsutskottet 

Ida Alterå

Ordförande Cuf

Hedvig Listrup

Distriktsordförande Cuf Skåne