Lägg ner Malmös romska råd – S måste se allvaret

Vi kräver att Malmös romska råd avvecklas omedelbart, skriver tre Sverigedemokrater.
Foto: FRITZ SCHIBLI
Jonas Andersson (SD), riksdagsledamot i kulturutskottet.
Foto: SD
Magnus Olsson (SD), kommunalråd Malmö stad.
Foto: PETER KROON / SD MALMÖ
Aron Emilsson (SD), riksdagsledamot i kulturutskottet.
Foto: SD

Samhällsutvecklingen har gått för långt – Socialdemokraternas misslyckade politik har lett till parallellsamhällen med egna rättsskipningssystem.

Mot bakgrund av vad som framkommit de senaste veckorna kräver vi att Malmös romska råd avvecklas omedelbart, skriver Jonas Andersson (SD), Magnus Olsson (SD) och Aron Emilsson (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För en tid sedan publicerade Kvällsposten och Expressen en artikelserie där man kunde avslöja ett omfattande parallellsamhälle i Malmö. I avslöjandet framgår det bland annat att det inom detta parallellsamhälle existerar ett eget rättskipningssystem i form av ett slags romska domstolar, som utfärdat egenmäktiga domar inom den romska gruppen. Detta vid sidan om svenska lagar och regler. 

Inte nog med detta, det har dessutom skett med hjälp av resurser och strukturer som erhållits genom kommunen och regeringen. Personer som arbetar i Malmö med så kallad ”romsk inkludering” för kommunens och regeringens räkning, använder sina plattformar för att agera romsk domstol.

Resultat av socialdemokratiskt styre

Att detta har kunnat ske är ett resultat av åratal av socialdemokratiskt styre, där parallella samhällsstrukturer under decennier har underblåsts genom den egna politiken. I detta specifika fall handlar det om romska domstolar, men parallellsamhällen finns också på flera andra sätt i dagens Sverige. Inte minst har många invandrartäta förorter i vårt land fyllts på genom en extrem och ansvarslös invandringspolitik, och på så sätt i vissa fall förvandlats till separata samhällen med egna regler och normer.

De problem som följer av parallellsamhällena utgörs bland annat av kriminella klaner, som är ett stort problem för rättsväsendet, men det kan också handla om samhällen med islamistiska förtecken där gruppen i fråga ska ha egna skolor, vårdinrättningar och så vidare för att kunna separera sig från majoritetsbefolkningen och utöva värderingar som står i djup konflikt med svensk kultur.

Här vilar ett tungt ansvar på Socialdemokraternas axlar

Vad som ytterligare förstärker och möjliggör parallellsamhällen i Sverige är den socialdemokratiska civilsamhällespolitiken, vilken präglas av omfattande nivåer på bidragen, kraftlösa demokrativillkor samt dålig kontroll och uppföljning. Socialdemokraterna är också fel ute ideologiskt i civilsamhällespolitiken, då man inte verkar förstå att just den mångkulturalistiska idé som präglar den egna politiken på området är direkt kontraproduktiv. Organisationer med kopplingar till islamism och andra värderingar som står i konflikt med de svenska, har under regeringen Löfven kunnat fortsätta etablera sig med hjälp av mångmiljonbidrag från staten, kommuner och regioner. 

Sverigedemokraterna har förslag för att sätta stopp för denna skadliga samhällsutveckling. Sett till det specifika fallet i Malmö och vad som framkommit vill vi att det romska rådet i kommunen, samt Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), avvecklas omedelbart. Här vilar ett tungt ansvar på Socialdemokraternas axlar, och inte minst kommunalrådet Frida Trollmyr (S) som sannolikt känt till vad som har försiggått. 

Kommer inte räcka till

Utöver den mer direkta frågan gällande situationen i Malmö är det också hög tid att foten sätts ner mot framväxten av parallellsamhällen i hela landet, och att frågan får ta större plats i samhällsdebatten.

Sverigedemokraterna vill förutom att föra en ansvarsfull och mycket stram migrationspolitik också se till att införa skarpare demokrativillkor när det gäller utdelning av bidrag till civilsamhället. Den utredning som regeringen har tillsatt i slutet av 2020 kring demokrativillkor kommer med all sannolikhet inte att räcka till. Samtidigt vill vi också helt avveckla de stöd till civilsamhället som underblåser framväxten av parallellsamhällen, som exempelvis statsbidraget till etniska organisationer.

Samhällsutvecklingen har sedan länge sprungit om många politiska beslutsfattare i Socialdemokraterna och flera andra partier. Det är dags att agera nu.


Av Jonas Andersson (SD)

Riksdagsledamot i kulturutskottet

Magnus Olsson (SD)

Kommunalråd Malmö stad

Aron Emilsson (SD)

Riksdagsledamot i kulturutskottet