Sofia Arkelsten. Foto: Sven Lindwall
Sofia Arkelsten.  Foto: Sven Lindwall

Lagen ska värna politisk integritet

Publicerad
Expressen getinglogga
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

En modern lagstiftning som reglerar partiernas finansiering ser till att de politiska partierna står fria från otillbörlig påverkan.

För att skapa största möjliga förtroende för det politiska systemet krävs öppenhet och transparens. Moderaternas syn på partiernas finansiering är tydlig. Vi tar inte emot bidrag från externa juridiska personer, såsom organisationer eller företag. Den sammanlagda summan av bidrag från privatpersoner samt antalet privatpersoner som gett ett bidrag redovisas i årsredovisningen. Vi har beslutat att offentliggöra namnen på de privatpersoner som skänker mer än 20 000 kronor om året till partiet. 2011 var det ingen som gjorde detta.

Vi har dessutom tagit initiativ till samtal med de andra riksdagspartierna för att diskutera hur öppenheten kan öka på området. Moderaternas inställning är att en lagstiftning kring partiernas finansiering är det bästa sättet för att säkerställa långsiktig transparens och möjlighet till granskning och ansvarsutkrävande.

Samtalen mellan riksdagspartierna har förts genom partisekreterarna. Ett av syftena med samtalen har varit att nå en gemensam syn kring hur en framtida lagstiftning på området ska se ut. För att få en lagstiftning på plats så snart som möjligt är det min bedömning att denna del av arbetet nu måste avslutas och att det istället är upp till regeringen att föreslå hur en lagstiftning på området bör se ut.

Moderaternas utgångspunkter för en lagstiftning är följande:

En modern lagstiftning ska ha till syfte att värna öppenheten och transparensen och se till att de politiska partierna står fria från otillbörlig påverkan. Därför är det centralt att partiernas samtliga inkomstkällor ses över.

Stöd till politiska partier bör ske genom frivillighet. Därför krävs en diskussion kring att exempelvis medlemsavgifter i organisationer automatiskt kan kopplas till partibidrag.

Lagstiftningen bör reglera hur indirekt stöd, i form av till exempel arbets- eller kampanjinsatser från organisationer till politiska partier ska redovisas. Redovisning av denna typ av stöd bör ske så långt det är möjligt och på ett mer rättvisande sätt än i dag.

Privatpersoner måste kunna bidra till den politiska verksamheten utan att registreras för sina partisympatier. För att uppnå balans mellan integritet och öppenhet är det dock lämpligt att offentliggörandet av namnen på dem som skänker större bidrag till de politiska partierna tydligt regleras.

Partibidrag från kommersiella företag ska redovisas. Samtidigt bör det diskuteras om lämpligheten i att ta emot bidrag från kommersiella företag samt risken för otillbörlig påverkan i samband med detta.

Lämpligheten i att politiska partier finansierar delar av sin verksamhet genom skattebefriade lotterier på en i övrigt hårt reglerad spelmarknad kan klart ifrågasättas och detta bör belysas inom ramen för arbetet med en ny lagstiftning.

Det är självklart att centrala principer som valhemlighet, förenings- och åsiktsfrihet ska respekteras.

Lokala, regionala och nationella partistöd bör även fortsättningsvis utgöra den huvudsakliga delen av partiernas finansiering. Det minskar risken för otillbörlig påverkan från särintressen. Dock är det självklart positivt att enskilda människor kan bidra till politisk verksamhet genom såväl tid som resurser. En lagstiftning får inte innebära att möjligheten till engagemang minskar eller att trösklarna för etablering av nya politiska partier kraftigt höjs.

Parallellt med regeringens lagstiftningsarbete bör partisekreterarna fortsätta att föra dialog, men nu i syfte att ta fram en fortsatt överenskommelse som kan gälla fram till dess att lagstiftning finns på plats. Grunderna för denna finns i de två redan existerande överenskommelser som finns på området. Dels den som tecknats av sju av åtta riksdagspartier kring redovisning av partiernas intäkter, dels den överenskommelse som behandlar att namnen på privatpersoner som skänker över 20 000 kronor per år ska offentliggöras.

Sammantaget finns nu goda möjligheter att ta ett samlat grepp kring partifinansieringsfrågan med konkret lagstiftning på området. De rättsliga förutsättningarna för lagstiftning är inte okomplicerade och det är viktigt att arbetet sker med största noggrannhet och eftertanke. För att en lagstiftning ska vara på plats innan valet 2014 är det nu dags att gå från ord till handling. Därför bör regeringen inleda arbetet med lagstiftningen så snart som möjligt.

 

SOFIA ARKELSTEN

Sofia Arkelsten är Moderaternas partisekretare

Tack för att du hjälper oss!

Även om vi alltid försöker skriva helt korrekt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din hjälp. Skriv i meddelande-rutan nedan vad som är fel i artikeln eller vad du vill klaga på. Vi rättar alla fel och är generösa med genmälen.

Stort tack!

Tack!

Din rättelse har skickats vidare till redaktionen!

En redaktör kommer att läsa din rättelse så snart som möjligt. Tack för att du hjälper oss!

Thomas MattssonAnsvarig utgivare

Jag vill att Expressen ska vara den tidning som är mest generös med genmälen, rättelser samt hur vi redovisar eventuella klander från Pressens Opinionsnämnd.

Expressens ambition är tydlig. I vår "Kvalitetspolicy" slår jag fast att det som publiceras ska vara korrekt. Mitt första beslut som chefredaktör var att införa en fast plats i tidningen och på sajten för korrigeringar. Men vi är människor. Som gör misstag, blir lurade eller stressas till slarv. Det är några förklaringar till fel i medier, men de ursäktar ändå inte redaktionen om någon utsätts för publicitetsskada.

Expressen står bakom de "Etiska regler för press, radio och tv" som formulerats av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television samt Utbildningsradion.

"Reglerna är mer av tumregler än en formell regelsamling", konstaterar Allmänhetens Pressombudsman (PO). Vad som är god pressetik måste avgöras från fall till fall och det finns inga exakta svar. Men det är bra att saken diskuteras.

Expressen talar ofta och gärna klarspråk, vi granskar och vi avslöjar; det hör journalistiken till att inte alla kommer att uppskatta det vi berättar. Om du anser att du utsatts för en publicitetsskada är det snabbaste sättet att få upprättelse att kontakta oss: mejla till rattelse@expressen.se eller ring vår nyhetsdesk på telefon 08-738 30 00. Men det går också att göra en så kallad PO-anmälan för att få en pressetisk prövning.


Till Expressens startsida

Mest läst i dag