Kvinnosyn ska inte gå att kompromissa om

Annika Borg.

Om en person av religiösa skäl skulle vägrat röra vid en människa av annan hudfärg eller sexuell läggning, skulle detta knappast ha legitimerats av någon.

Det är ett memento för det svenska samhället att det tycks gå att kompromissa om kvinnosynen, skriver Annika Borg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Diskussionen om att en politisk företrädare vägrat ta kvinnor i hand frilade värderingskollisioner mellan moderna västerländska synsätt och intoleranta religiösa tolkningar. Debatten gav även prov på hur skevt det blir när en förklaring till ett kollektivt religiöst system ska pressas in i en ram av frihetliga, individuella val.

Att inte röra vid kvinnor handlar inte om tycke och smak, om etikett eller individuell frihet, utan om isärhållande. Det är värderingar som står i motsats till den jämställdhet det svenska samhället vilar på.

En person har givetvis rätt att hysa vilka uppfattningar om kön han eller hon vill. Däremot är det av vikt att en kritisk diskussion om gränser förs. 

Om ultrapatriarkala värderingarna tillåts få ökat inflytande i samhället, i lagstiftning, i det offentliga rummet och begränsa kvinnors liv, riskeras jämställdheten.

Sharia bygger på principer om särbehandling (exklusivitetsanspråk), särart och särskiljande; mellan troende och icke-troende, mellan män och kvinnor. Synen på könen är essentialistisk. Kvinnor och män ses som två olika behållare med olika uppgifter, roller och egenskaper, till det knyts också kvinnors värde.

Av ”omsorg” om kvinnan ska hon slippa gå ur sin roll, en roll som inte bestäms av individuella val utan av kollektiva religiösa normer. Av ”respekt” och ”omsorg” rör inte män vid kvinnor, och vice versa. Beröring skulle kunna misstänkliggöra en kvinna för sexuell kontakt med en man utanför den givna kontrollen av och reglerna för kvinnors sexualitet.


LÄS MER: Det har inte med hudfärg att göra, Yasri Khan


Att en politiker i ett feministiskt parti inte i sin officiella roll kan kräva bifall för sina könssegregerande praktiker, och på så sätt låta den egna tron diktera villkoren för samvaron, är en gräns som nu dragits i det svenska samhället.

En fråga som bör ställas till dem som vill könssegregera umgänget i samhället är när, eller om, avsteg från det av segregationstänkande dikterade praktikerna görs.  

Skulle personen i fråga hjälpa en kvinna som till exempel ramlat på arbetsplatsen eller under partimötet? Eller själv ta emot hjälp från det motsatta könet? 

För att konkretisera: Räddningsverket tog för ett antal år sedan fram en skrift om genusaspekter på katastrofarbete, aspekter som kan handla om liv och död. Man kan läsa om hur kvinnor, i länder där dessa könssegregerande praktiker är fullt genomförda, avböjde hjälp. Skälet var att om en främmande man rörde vid en kvinna kunde hon få dåligt rykte. Män kunde vägra hjälpa kvinnor.


LÄS MER: Khans syn finns även inom svenska frikyrkan


Att inte röra vid en kvinna handlar i religionernas värld även om sådant som menstruation, om orenhet och renhet. Inom kristendomen fanns en praktik som kallas kyrktagning. Kyrktagning innebar att en kvinna som fött barn, och efteråt ansågs oren, återupptogs i kyrkan efter en tid. I vår kultursfär har det tagit lång tid att göra upp med sådana föreställningar.

Ett uppseendeväckande inslag i den debatt som förts om handskakning, är därför att kristna teologer och kvinnliga präster legitimerat den ultrapatriarkala kvinnosynen och särbehandlingen. Det är dock svårt att föreställa sig att de skulle slå ett slag för kyrktagning.

Om en person av religiösa skäl skulle vägrat röra vid en människa av annan hudfärg eller sexuell läggning, skulle detta knappast ha legitimerats av någon. Det är ett memento för det svenska samhället att det tycks gå att kompromissa om kvinnosynen. 


Annika Borg

Teologie doktor, präst, skribent