Kvinnorna förlorar
på S-lönepolitik

"Den socialistiska synen som varit förhärskande bland socialdemokrater och LO är att löneskillnader är orättvisa. Men utbildning måste få löna sig. Ur ett liberalt perspektiv är det okej att människor tjänar olika", skriver Folkpartiets partiledare Jan Björklund.
Foto: Anna-Karin Nilsson

Utbildning lönar sig inte i den kvinnodominerade offentliga sektorn, som politiker är ansvariga för. Men löneskillader och fler karriärsteg ger kvinnor fler möjligheter på arbetsmarknaden, skriver Jan Björklund (FP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men trots det är utmaningarna stora, inte minst på arbetsmarknaden.

Kvinnor med akademisk utbildning som arbetar inom den offentliga sektorn är de största förlorarna på lönepolitiken i Sverige i modern tid. För en del yrkesgrupper skiljer det inte mycket mellan den ingångslön som en nyutexaminerad akademiker får och den slutlön som samma akademiker erhåller när hon går i pension. Karriärmöjligheterna är ofta få och lönespridningen liten. Faktum är att det inte finns något land i EU som har en lägre lönespridning än Sverige.

Akademiska yrken inom den kvinnodominerade offentliga sektorn värderas generellt sett lägre än inom den mansdominerade privata sektorn. Trots att gymnasieläraren och civilingenjören har lika lång universitetsutbildning så tjänar civilingenjören väsentligt mycket mer. Lönespridningen är större och karriärstegen fler. 

När det finns få möjligheter till lönekarriär så minskar drivkraften att anstränga sig, jobba och ta ledningsansvar. Vidareutbildning lönar sig sällan. Vi ser till exempel ett högt söktryck till sjuksköterskeutbildningen i dag men samtidigt råder det brist på specialistsjuksköterskor, till stor del eftersom det inte lönar sig med vidareutbildning. Det kan ta decennier innan en specialistsjuksköterska tjänar in sin vidareutbildning, ibland görs det inte ens innan personen går i pension.

Det är politiker som är ansvariga för att utbildning inte lönar sig i offentliga sektorn, inom näringslivet betalar man för dem som investerat i sin utbildning. Kvinnor med akademisk utbildning har länge förfördelats. Detta är i grunden en ideologisk fråga. Vänsterpartierna vill inte att utbildning ska löna sig och vill inte prioritera akademiker framför LO-grupper. Den socialistiska synen som varit förhärskande bland socialdemokrater och LO är att löneskillnader är orättvisa. Men utbildning måste få löna sig. Ur ett liberalt perspektiv är det okej att människor tjänar olika. 

Att utbildning inte lönar sig är en förlust för den enskilde individen. Det är också en förlust för hela samhället. Behovet av utbildning och kompetens inom välfärdsyrken är stort när stora årskullar går i pension.

För att utbildning bättre ska löna sig drev Folkpartiet fram en ny lönesättning för lärare under vår regeringstid. Karriärstegen blev fler och följdes av löneförhöjningar på 5000 eller 10000 kronor i månaden. Lönespridningen ökar därmed och karriärmöjligheterna blir fler.

Det är den vägen vi måste gå. Fler karriärsteg ger kvinnor fler möjligheter på arbetsmarknaden. Det är dags att politiker slutar vara rädda för lönespridning. Akademiker ska få betalt för investeringen i sin utbildning – det måste även gälla kvinnor i offentlig sektor.