Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kurser i sexuell hälsa hjälper inte tiggarna

Att erbjuda EU-migranter undervisning i sexuell hälsa är fel väg att gå, skriver KD:s Erik Slottner och Sofia Modig. (Bilden är tagen i centrala Oslo.)
Foto: Erlend Aas/Ntb Scanpix
Erik Slottner (KD) gruppledare, Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.
Foto: Sven Lindwall
Sofia Modigh (KD), ledamot i Socialnämnden i Stockholm.
Foto: Privat

Stockholm stad vill erbjuda kvinnor från fattiga EU-länder undervisning i sexuell hälsa.

Vi anser inte att det är en kommunal kärnuppgift. För på vilket sätt bidrar det till långsiktig hjälp? skriver Erik Slottner och Sofia Modigh, (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Allt fler fattiga EU-medborgare tigger i svenska städer och illegala bosättningar etableras i parker och i gatumiljö. Många politiker tycks ha resignerat inför utvecklingen. I Stockholms stad undviker den rödgrönrosa majoriteten i största möjliga mån avhysningar av illegala bosättningar. Den nödvändiga långsiktiga strategin lyser med sin frånvaro.

Nyligen beslutade Socialnämnden i Stockholm om att, tillsammans med Göteborg och Malmö, ansöka om 8,7 miljoner kronor från ESF-fonden till projektet ”Bättre hälsa”. Pengarna ska hjälpa kvinnor utan bostad som tillfälligt vistas i gatumiljö. Kvinnor från fattiga EU-länder, främst Rumänien, ska erbjudas undervisning och kunskap om egenvård, förebyggande hälsovård, sexuell hälsa samt information om preventivmedel och sex på egna villkor. Målgruppen är åldrarna 0-15 år, samt 16-64 år.

Barn ska inte leva på gatan i Sverige. De ska gå i skolan i sina hemländer. En god skolgång är den bästa förebyggande insatsen för att bryta utanförskap. Att erbjuda hälsokurser för EU-medborgare är ingen kommunal kärnuppgift. På vilket sätt bidrar projektet till långsiktig hjälp? Dessvärre är inte detta ett isolerat exempel.


Tidigare i år kom Sverige och EU överens om att satsa 87 miljoner kronor på fattiga EU-medborgare som försörjer sig i Sverige genom tiggeri och gatumusicerande. Regeringen bidrog med 13 miljoner. Pengarna ska främja samhällsorientering och hälsa. Med samhällsorientering avses, enligt programbeskrivningen, allt från ”lärande mötesplatser”, tolkning och e-inkludering till information om vägbeskrivningar till gatukök och härbärgen.

Uppsala kommun låter EU-medborgare slå läger på kommunens mark. Helsingborg erbjuder kommunala campingplatser. Flera kommuner erbjuder förskola och skolgång. Därmed får barnen ingen sammanhängande skolgång. Det är inte kurser om sexuell hälsa, samhällsorientering eller kostnadsfria campingplatser som behövs. Kristdemokraterna vill se helt andra åtgärder för att bryta utanförskapet. Fokus ska vara att hjälpa till på plats i hemländerna. Som det är nu bidrar Sverige i all välmening till att upprätthålla fattiga EU-medborgares utanförskap.

Svensk lag gäller i Sverige, olagliga sovplatser bosättningar måste avhysas och processen effektiviseras. Kommunen måste få större befogenheter att säkerställa att ordningslagar följs. Det är inte rimligt att en person blir avhyst vid flera tillfällen från i princip samma plats. Ett beslut om avhysning måste gälla ett större område.


EU måste hjälpa till med att bygga upp fungerande myndigheter i fattiga EU-länder, främst en fungerande socialtjänst. Svenska kommuner kan även skaffa vänorter i Rumänien och Bulgarien och genom detta arbete bidra till att bygga upp fungerande samhällsstrukturer.

Köpenhamn arbetar med att hjälpa utsatta EU-medborgare att återvända till sina hemländer. Utöver hjälp med hemresan erbjuds hjälp med att etablera kontakter med bland annat sociala myndigheter i hemlandet. Detta arbete kan svenska städer dra lärdom av.

Avslutningsvis behöver det civila samhället ett tydligare politiskt stöd. Det arbete som föreningsliv, kyrkor och hjälporganisationer utför är ovärderligt. Till exempel hjälper svenska hjälporganisationer fattiga kommuner i Rumänien med lån till medfinansiering av EU-projekt.  Regeringens slopande av avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer är direkt stötande.

Sverige behöver färre tillfälliga projekt och fler varaktiga lösningar om vi på allvar vill hjälpa medmänniskor, bryta utanförskap och upprätthålla lag och ordning.


Erik Slottner (KD) gruppledare, Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

Sofia Modigh (KD), ledamot i Socialnämnden i Stockholm