Du är rättslös mot det fula fusket i bilbranschen

Trots att många bilmodeller drar så mycket som 40 procent mer bränsle än vad som anges går tillverkarna i regel fria. Vid köp av en tv, kylskåp eller spis som förbrukar mer energi än vad som har uppgetts, kan konsumenter få kompensation. Bilar bör inte vara ett undantag, skriver Heléne Lilja.
Foto: COLOURBOX
Heléne Lilja är kommunikationschef på Motormännens riksförbund.
Foto: MOTORMÄNNEN

Det är dags att både tillverkare och försäljare görs ansvariga för lögnerna om bränsleförbrukning och utsläpp.

De bilmodeller som testats drar i snitt 42 procent mer bränsle än vad som anges, skriver Motormännens Heléne Lilja.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KLIMAT & MILJÖ. Det råder bred politisk enighet om att den svenska fordonsflottan ska bli mer hållbar. Att miljömässigt bättre fordon har blivit populära visar att bilisterna gärna är med och tar ansvar. Men som konsumenter befinner de sig samtidigt i en från många håll utsatt position. För dem stämmer den väletablerade bilden av Sverige som ett föregångsland gällande konsumentskydd illa överens med verkligheten. 

Inom kort väljs en ny riksdag och oavsett hur nästa regering ser ut, måste politiken ta gemensamma tag för att stärka bilkonsumentens ställning och säkerställa långsiktiga villkor för bilägarna. Det är viktigt för konsumenterna och avgörande för omställningen av fordonsflottan.

Fina siffror långt från verklig förbrukning

Motormännen menar att det är hög tid att göra både biltillverkare och försäljarledet ansvariga för felaktiga utfästelser om bränsleförbrukning och utsläpp. Studier som har gjorts av bland andra tankesmedjan Transport and Environment, tyder på att tillverkarna systematiskt anpassar bilarnas egenskaper så att de klarar de allt hårdare bränsle- och utsläppstesterna. Testresultaten används flitigt i marknadsföringen. Bränslesnåla bilmodeller är särskilt attraktiva av både plånboks- och miljöskäl. 

Frågan om utsläpp och förbrukning hamnar i en gråzon där ingen myndighet ser till att näringslivet tar sitt ansvar.

Problemet är att det som förespeglas bilköparen inte stämmer med den faktiska förbrukningen. Skillnaderna kan vara stora och tidningen Motor har visat att det har blivit värre. De bilmodeller som testats drar i snitt 42 procent mer bränsle än vad som anges. För en del modeller kan det vara  så mycket som 50 till 60 procent mer.

Inför detta är konsumenten närmast rättslös. Utom vid de i media uppmärksammade fallen av ren manipulation och fusk, går biltillverkarna som regel fria. De kan luta sig mot att bilmodellerna har klarat testerna. I andra sammanhang, vid köp av en tv, kylskåp eller spis som förbrukar mer energi än vad som har uppgetts, kan konsumenter få kompensation. Bilköp varken kan eller bör vara ett undantag.

Tillverkarna måste ta sitt ansvar för lägre utsläpp

Att bränsleförbrukning och utsläppsnivåer i praktiken skiljer sig mot vad tester har visat är ett angeläget område för politiken att ta sig an, inte bara av konsumentskyddsskäl. Ambitionerna om en fordonsflotta med mindre klimatpåverkan kommer på skam utan krav på ansvar från biltillverkarna. Utöver konsumentköplagen finns det anledning att se över lagstiftningen samt myndigheternas ansvarsfördelning. Transportstyrelsen har ansvar för att biltillverkarna håller produktsäkerhetsansvar och Konsumentverket ansvarar för konsumentskydd. Frågan om utsläpp och förbrukning hamnar i en gråzon där ingen myndighet ser till att näringslivet tar sitt ansvar.

Det finns andra fall där ett tungt ansvar vilar på politiken. Bilköpare väljer allt mer miljömässigt bättre alternativ och att dra sitt strå till stacken blir lätt när det är ekonomiskt försvarbart. Förutsättningarna förändras dock snabbt. Ett klokt val i går kan plötsligt vara mindre klokt i dag.

Politikens tvära kast drabbar bilisterna

Många som har köpt en dieselbil i tron om att det var ett miljömässigt bra val känner i dag oro. Den nyligen förändrade politiska inriktningen kan innebära en ekonomisk smäll ifall det förväntade andrahandsvärdet försämras. Politiken behöver värdera den inverkan olika beslut får för konsumenterna. Tyvärr talar mycket för att vi kan få se fler tvära kast framöver. 


LÄS MER: Skadan är redan skedd för dieselbilisterna – helt utan miljönytta

LÄS MER: Alliansregeringen har lurat dieselbilisterna


Motormännen har under lång tid funnits med i samhällsdebatten. Vi för gärna en dialog med landets beslutsfattare om hur konsumenterna kan värnas samtidigt som arbetet för en hållbar fordonsflotta drivs framåt. Vår utgångspunkt kommer alltid att vara att omställningen måste vara hållbar, även för konsumenterna.


Av Heléne Lilja

Kommunikationschef

Motormännens riksförbund