Kritisk granskning på nätet måste skyddas

Foto: Tommy Pedersen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Eftersom lagstiftningen har hamnat på efterkälken hotas nu Sveriges långa historia av pressfrihet och yttrandefrihet.

Ett aktuellt fall med en bloggare kallad Genusfotografen visar att lagändringar måste göras så att även kritisk granskning på nätet skyddas.

Bloggaren blev snabbt känd efter en kritisk granskning av en bildserie som han ansåg var sexistisk. Men publiceringen på bloggen gjorde att han blev stämd av fotografens agentur.

Eftersom hans chanser att vinna var för små valde han att förlikas utanför rätten.

Samma granskning hade däremot kunnat bli friad om den i stället publicerats i tryckt skrift.


I upphovsrättslagen står det att offentliggjorda konstverk får återges i anslutning till en kritisk text, men inte i digital form. Där står det svart på vitt att yttrandefriheten på nätet inte är lika stark som den på papper. Men vad innebär det i en tid då allt fler väljer att ta del av nyheter via internet? Kommer den svenska traditionen av fri debatt att överleva framtiden?

Yttrandefriheten är en stöttepelare i alla demokratier och det är därför fullständigt oacceptabelt att kritik i en tidning frias, men fälls på nätet. Vi kräver att riksdagen agerar för att säkra yttrandefriheten även på nätet.


Björn Lindgren, språkrör för Grön Ungdom
Jakob Lundgren, förbundsstyrelseledamot i Grön Ungdom