Kritiken mot Israel är helt oproportionerlig

Ebba Busch Thor (KD).
Foto: Pelle T Nilsson / PHOTO: PELLE T NILSSON/AOP-IBL/I
Israels flagga.
Foto: Shutterstock.

Terrorns offer finner vi i många olika länder, de kommer från många olika religioner och minoriteter. Men det vore i verklig mening blint om man inte ser att judar är särskilt utsatta, skriver Ebba Busch Thor.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Att stå upp för alla människors lika värde, för människors fri- och rättigheter, är en fråga som är viktigare och mer angelägen än på länge.

Genom historien har antisemitismen lagt en mörk skugga över vår värld. Det judiska folket har utsatts för förtal, mytbildning, diskriminering, hat och våld.

Förintelsen, nazisternas systematiska massmord på judar, är det mest fruktansvärda uttrycket för detta hat.

I dag ser vi återigen en växande antisemitism och antisionism runtom i världen. Det gör det än mer angeläget att ta avstånd från hatet, att sätta ord på, och synliggöra, de aggressiva krafter som härjar i såväl Sverige som i övriga världen.


LÄS MER: När judar flyttar har hatet segrat i Malmö


I min egen bekantskapskrets vittnar judar om den otrygghet som drabbar dem. Davidsstjärnan runt halsen hånas eller vållar våldsam debatt. I Sverige har judiska skolor bevakats av tungt beväpnad polis. Besökare till synagogan har av säkerhetsskäl inte kunnat gå rakryggat in genom huvudentrén utan fått ta sidoingången. Flera gånger har jag mött de som tvingats flytta med hela familjen på grund av de trakasserier som de utsatts för i den stad de bor. Detta sker i dagens Sverige och det är helt oacceptabelt.

Ibland hävdas det att terrorn slår blint. I någon mån är det så. Terrorns offer finner vi i många olika länder, de kommer från många olika religioner och minoriteter. Men det vore i verklig mening blint om man inte ser att judar är särskilt utsatta.

Hoten och hatet mot judar kommer från flera håll – högerextremismen, vänsterextremismen och islamismen. Det finns en lång historia av antisemitism – i Europa, i Ryssland, i den Arabiska världen. I dag kläs antisemitismen ofta i ett hatiskt språkbruk mot staten Israel.


LÄS MER: Det räcker inte att öppna våra dörrar


Jag deltar i Israelmanifestationen i dag för att visa stöd för det judiska folkets fri- och rättigheter och för staten Israels rätt att existera. Israels existens är hotad och landet utsätts återkommande för granat- och terrorattacker. Men i den svåra konfliktsituation som råder begås det fel och misstag – från alla sidor. Mitt deltagande handlar exempelvis inte om ett stöd till illegala bosättningar och ockupation. Något vi inte stöder. För mig handlar det om Israels rätt att existera och strävan efter en fredlig tvåstatslösning.

Israel är det enda landet i Mellanöstern som har fri press, religionsfrihet och yttrandefrihet, som bygger på demokratiska värderingar och står för jämställdhet mellan kvinnor och män samt lika rättigheter för Hbt-personer.

Israel är det enda landet i Mellanöstern där kristna kan leva i trygghet – och där man aktivt arbetar för att människor med olika religion ska kunna leva i fred sida vid sida. Mot bakgrund av detta blir den ofta mycket aggressiva kritiken mot staten Israel helt oproportionerlig.

Jag och mitt parti kommer alltid att stå upp för respekten för de mänskliga rättigheterna och varje lands rätt till självbestämmande. Hoten och hatet mot den judiska befolkningen måste upphöra. Kampen mot antisemitismen måste fortsätta tills den judiska befolkningens rättigheter är uppnådda och ingen upplever sig hotat på grund av sin etnicitet. Detta är vad mitt deltagande handlar om.


Ebba Busch Thor 

Partiledare (KD)

FAKTA

Ebba Busch Thor

Partiledare (KD)