"Kritiken mot Halal-tv gör islamofobin rumsren"

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Halal-tv är ett program där åskådarna får en chans att betrakta samhället ur tre unga muslimska kvinnors synvinkel. En synvinkel som vi sällan eller aldrig får chans att ta del av i mediebruset om det inte gäller hedersvåld eller slöjförtryck. Halal-tv är inte ett program där de unga muslimska kvinnorna ställs till svars för sin tro, kanske är det detta som gjort programmet svårsmält. Hade det däremot varit ett program där man haft muslimska kvinnor som klagade på sin situation, pratade om familjeproblem och andra bekymmer hade detta program hyllats av personer som Dilsa Darimbag, Sara Mohammed, Inger stark och Maria Hagberg, listan kan göras lång. Alla är de kvinnor som säger sig kämpa för jämställdhet och stärkande av kvinnors position i samhället. 


Det blir dock paradoxalt då dem också är de största klagorösterna som hörs i media.

 Debatten om halal-tv visar ännu en gång hur verklig och starkt antiislam är i Sverige. Antiislamiska röster har under en veckas tid diskuterat islam och hur muslimer strider mot "svenska fundamentala värderingar" och om Sveriges 400 000 muslimer har en plats i det "svenska samhället". Dessa röster reagerar lite, om inte aldrig, när det kommer till kränkningar mot muslimers rättigheter eller den rasism som många utsätts för dagligen. Att utpeka en grupp människor som avvikande från "svenska fundamentala värderingar" är inte bara felaktigt utan contraproduktivt. 


Att islam förknippas med terrorism, våld, fanatism, hederskultur och slöjtvång kommer inte som en chock för någon. Västvärlden har länge framställt islam och muslimer som motpol till västländska och kristna värderingar. Vi får inte heller glömma att rasistiska och fientliga föreställningar mot muslimer har funnits sedan de kristna korstågens tid och har starka rotfästen i det europeiska kulturarvet. Dessa rasistiska föreställningar är idag grunden för hur västvärlden betraktar muslimer och religionen islam. 

 Enligt integrationsbarometen 2004 ansåg 66,4 procent av de tillfrågade att islam strider mot fundamentala värderingar i det "svenska samhället". Detta beror delvis på medias rapportering kring muslimer som är fullt av brister, och en generalisering av, ett vi och dom perspektiv präglat av negativa stereotyper som grundar sig i rasism. Media söker ofta religiösa förklaringar i större utsträckning när det gäller muslimer än när det gäller icke-muslimer. Nyhetsrapporteringen efter 11 september är ett tydligt exempel på detta, där muslimer förknippas med våldshandlingar, terrorism, hederskultur och icke demokratiska idéer. 


Vi vet att kränkningar mot muslimer och antiislamisk propaganda i media inte är en ny företeelse. Muslimer anses stå utanför det accepterade värdesystemet. Vi minns alla Vivianne Franzéns uttalande om att alla "svenska skolbarn" kommer tvingas vända sig i bön mot det förfärliga Mecka. Många blev förargade över Viviannes uttalande, troligtvis har det i större grad att göra med hennes politiska åsikter än hennes föreställningar om muslimer. I dag hör och läser vi uttalanden om muslimer som får Viviannes påstående att verka islamvänligt. Hur kommer det sig då att det gått så här långt, att man kan kränka grupper i samhället öppet och ostraffat? Hur kan antiislam ha blivit så rumsren att den idag passerar obemärkt? Många forskare i ämnet är eniga om att det bottnar i den antiislamiska ideologin. Den lever kvar från korstågstiden och den dåtida uppfattningen om ett heligt krig mellan kristendomen och islam fortsätter att rättfärdiga det öppna hatet mot muslimer idag. 


Samhällsklimatet och livsvillkoren för muslimer har blivit hårdare, muslimer får inte sina medborliga fri och rättigheter eller mänskliga rättigheter tillgodosedda. Flera rapporter visar att muslimer diskrimineras på arbetsmarkanden och på bostadsmarkanden, samtidigt som vardagsrasismen och hatbrotten mot muslimer ökar. I princip borde det ligga i allas intresse att värna om lika rättigheter för ALLA medborgare, men istället hetsar man befolkningen mot muslimer och ifrågasätter deras roll i det "svenska samhället. "


Den hetsiga debatten kring Halal-tv's vara eller icke-vara går i led med de starka antiimuslimska strömmingar som gör sig hörda i debatten. Muslimer som grupp skall inte få synas eller höras förutom när de skall ställas till svars eller ifrågasättas i media. När plötsligt unga muslimska kvinnor står med mikrofonen i hand blir det mediestorm i vårt avlånga och normaliserande land.

 Frågan är hur länge vi tänker fortsätta att förhindra inkluderingen av 400 000 muslimer i Sverige? Hur långt skall de eviga dogmer om muslimer och islams avvikelse tas. Hur länge kan debatten gömma sig bakom kampen för de okränkbara normerna medan den rättfärdigar kränkningar mot muslimers mänskliga rättigheter?


Saida Charafi

 Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén

 Fatima Doubakil 

 Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén

 Shaista Khan 

 Sveriges Unga Muslimer