Kritik mot Israels brott ska inte kallas judehat

Lars Adaktusson (KD) menade i sin debattartikel att Socialdemokraterna länge haft ett problematiskt förhållande till antisemitism och Israel.
Foto: ROBIN ARON
Ge oss en regering utan judefientlig Israelpolitik, vädjade Stefan Dozzi från Vänskapsförbundet Sverige-Israel.
Anders Österberg (S) är riksdagsledamot och sitter i utrikesutskottet.

I sin iver att försvara den nationalistiska högerregeringens politik i Israel blandar Lars Adaktusson medvetet samman kritik av Israel med antisemitism. 

Han gör därmed det seriösa arbetet mot antisemitismen en otjänst, skriver S-riksdagsmannen Anders Österberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK | ISRAEL. Stefan Dozzi från Vänskapsförbundet Sverige-Israel har helt rätt i sin debattartikel om att Sverige och Israel har många likheter och är demokratiska länder. Jag hoppas därför att Dozzi delar den oro för landets pågående utveckling mot en illiberal demokrati som mina partivänner gav uttryck för på denna debattsida. Lars Adakutsson verkar i alla fall vara helt förblindad i sitt försvar av den israeliska regeringens politik att han inte ser att Nethanyahu i dag står för en extrem högernationalism som av många sansade liberaler pekats ut som ett hot mot den israeliska demokratin.

Adaktusson försvårar kampen mot judehatet

Adaktusson går till försvar för Israels ambassadör som skyller den socialdemokratiska utrikespolitiken för antisemitismen i Sverige. Detta är inte bara att förminska problemet med antisemitism. I sin iver att försvara den nationalistiska högerregeringens politik i Israel blandar Adaktusson medvetet samman kritik av Israel med antisemitism. Det är att göra ett seriöst arbete mot antisemitism en otjänst. Antisemitism får aldrig förekomma. Därför måste den fördömas var den än uppstår. Det kan aldrig accepteras. Men att kritisera Israel för brott mot mänskliga rättigheter är inte att vara anti-Israel och det är heller inte samma sak som antisemitism. 

Debatten om den svenska Israelpolitiken har gått varm på sistone.

Erkännandet av Palestina 

Sverige har erkänt Palestina som en jämbördig stat till Israel. Sverige stödjer den tvåstatslösning som israeler, palestinier och ett enat internationellt samfund ser som vägen till varaktig fred i Mellanöstern. Detta ska inte ses som en fientlig handling utan som ett sätt att bidra till mer hopp och framtidstro bland de unga palestinier och israeler som annars riskerar radikaliseras i tron att det saknas alternativ till våld och status quo. Till det tioåriga barn i Gaza som redan upplevt tre krig vill vi med vårt erkännande säga samma sak som till de jämnåriga i Israel: Vi tror fortfarande på en fredsuppgörelse som innebär att staten Israel lever sida vid sida, i fred och säkerhet, med en demokratisk, sammanhållen och livskraftig palestinsk stat.


LÄS MER: Ge oss en regering utan judefientlig IsraelpolitikOckupation och blockad

Jerusalem är annekterat i strid med folkrätten och Västbanken har under ockupationen indelats administrativt i tre zoner varav den största nu stegvis utsätts för en de facto annektering. Antalet bosättare uppgår till över 600 000, det också i strid med folkrätten. 

Situationen i Palestina är svår. Inte minst på grund av den dryga 50-åriga ockupationen men också på grund av det palestinska ledarskapet som ibland slår till mot oliktänkande. De största förlorarna är det palestinska folket. Situationen är som värst i Gaza som är under blockad, instängt i isolering som skapat djup misär och enorm bitterhet. Demonstrationerna längs stängslen sedan maj fortsätter varje fredag. Antalet dödade av prickskyttarna är nu över 200. De flesta har varit obeväpnade. Över 30 av de dödade var barn.

Svenskt bistånd

Dozzi och Adaktusson kritiserar Sveriges stöd till UNWRA. Det är ingen isolerad kritik i vare sig tid eller rum. Den kritiken drabbar alla länder som ger stöd så att barn kan gå i skolan i Gaza. UNRWA möjliggör upprätthållandet av palestinska flyktingars rättigheter, som är en förutsättning för en framtida tvåstatslösning. Genom att bland annat tillhandahålla utbildning för över en halv miljon flyktingbarn, motverka hatpropaganda och arbeta aktivt med jämställdhet har UNRWA:s verksamhet därtill en regionalt stabiliserande effekt. Om Sverige och andra länder skulle sluta finansiera skolorna skulle bara Hamas skolor finnas kvar. Det ser i alla fall jag som ett mycket dåligt alternativ för barnen i Gaza. Utöver svenskt stöd till skolor så finansieras även el, vatten och civilsamhället i Palestina. 

Israels säkerhet måste skyddas. Terrordåd måste stoppas. Men femtio år av ockupation måste vara tillräckligt, tyvärr ser vi inget som tyder på att det i närhet kan upphöra.


Av Anders Österberg (S)

Riksdagsledamot i utrikesutskottet