Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kritiken mot eko har inte stöd i forskning

Anita Falkenek, vd för Krav.

Jens Sundström bygger sina argument på en kritiserad tolkning av en vetenskaplig rapport. Tvärtom visar rapporten han hänvisar till att ekologisk odling är bäst ur flera miljöaspekter, skriver Anita Falkenek, vd för Krav.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Det allvarligaste med Jens Sundströms replik på KRAV:s debattartikel är att hans anklagelser bygger på oriktiga påståenden med hänvisning till en vetenskaplig rapport. Han och kollegan Torbjörn Fagerström fick kraftigt motstånd för sin tolkning från rapportförfattarna själva, som ansåg att tolkningarna var onyanserade, kategoriska och saknade stöd i rapporten. Trots det återkommer Sundström nu med påståenden om att KRAV:s regelverk ”bygger på förutfattade meningar om vad som antas gynna miljön”, med hänvisningar till sin tidigare tolkning av rapporten.

Den rapport som Sundström hänvisar till – en kunskapssammanställning om miljöpåverkan från konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel – konstaterar i själva verket att ekologiskt jordbruk i huvudsak är bäst om man jämför miljöpåverkan i relation till brukad areal, är bättre för den biologiska mångfalden och minskar risken för spridning av främmande ämnen från växtskyddsmedel i miljön.

KRAV:s regler utgår från EU:s miniminivå för ekologisk produktion, men har dessutom högre krav när det gäller djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och inte minst klimat. Det är drygt 30 år sedan KRAV bildades för att arbeta för ekologisk och hållbar produktion av livsmedel. Vi driver alltjämt utvecklingen av detta, och strävar kontinuerligt för att ytterligare förbättra KRAV utifrån uppdaterad vetenskap.

Av Anita Falkenek

vd för KRAV