Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kränkande och felaktig kritik mot barnsjukhuset

Bild inifrån verksamheten på Barnsjukhuset Martina.
Foto: Max-Michel Kolijn
Claude Kollin är barnkirurg och vd för Barnsjukhuset Martina.
Foto: Max-Michel Kolijn

Att John Lapidus insinuerar att vi erbjuder vård till endast välbärgade är kränkande och felaktigt. En av visionerna för Barnsjukhuset Martina är att kunna erbjuda vård till alla, även i det mest marginaliserade området i Stockholm, skriver vd Claude Kollin mfl i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Med anledning av lördagens debattartikel (31/7) av John Lapidus så önskar vi ge en replik. Lapidus verkar inte uppdaterad på vare sig hur vårdvalet för barn och ungdomar är konstruerat i Region Stockholm eller hur Barnsjukhuset Martina bedriver verksamhet. Artikeln innehåller felaktigheter och kränkande insinuationer om att Martina prioriterar familjer med hög socioekonomisk status. 

Region Stockholm har gått från sjukhusanslutna Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) till vårdval för barnsjukvården, och Martina har sedan 2014 ett avtal som många andra vårdgivare att bedriva barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet, som är kostnadsfri för familjerna. BS Martina bedriver verksamhet på flera platser i Stockholm. 

Medlemskap för månatlig kostnad

I vårdvalsavtalet ingår det att bedöma barn under ett år med akuta åkommor.

Däremot ingår det inte inom ramen för avtalet att ge akutvård om barnen är över ett år, i de fallen hänvisas patienterna ofta till vårdcentralerna.

Om familjen önskar att ha tillgång till BS Martinas akutmottagning på Sophiahemmet efter att barnen har fyllt ett år krävs det ett medlemskap vilken medför en månatlig kostnad för familjen. 

Debattören John Lapidus.
Foto: Agneta Muregård

För att förtydliga; BS Martina får alltså inte ersättning från Regionen för akuta besök där barnet är över ett år på vår akutmottagning. Vårdvalsavtalet (BUMM) är helt skiljt från Martinas akutmottagning. Däremot avlastar verksamheten Regionens akutmottagningar.

Ett vanligt argument från föräldrarna för att teckna ett medlemskap på BS Martinas akut är ofta kontinuiteten med samma personal vilket skapar trygghet och ett igenkännande för barnen med hög tillgänglighet. Dessutom kan man boka en tid på akuten vilket minskar väntetiderna. Dessa kvalitetsfaktorer ingår i Martinas visioner.

Akutverksamheten är en liten del

Alla familjer har så klart inte råd med ett medlemskap på BS Martina. Vi förstår det, då finns det andra regionsdrivna akutmottagningar att tillgå. Att teckna ett medlemskap hos oss är förenat med en kostnad på samma principiella sätt som personer eller företag tecknar sjukvårds- och olycksfallsförsäkringar hos försäkringsbolag för att få tillgång till snabb vård hos olika privata vårdgivare. 

Lapidus ger intrycket av att akutverksamheten utgör huvuddelen av BS Martinas verksamhet; den är endast mycket marginell i relation till vårdvalsverksamheten. I Stockholm är BS Martina den största barnvårdgivaren i öppenvård utanför sjukhusen. Våra många barnspecialister och subspecialister behövs som ett komplement till den offentliga sjukvården vilken vi i dagsläget samarbetar med inom flera områden.

Vi bedriver barnsjukvård i Rinkeby

Att Lapidus insinuerar att vi erbjuder vård till endast välbärgade är kränkande och felaktigt. En av visionerna för BS Martina är att kunna erbjuda vård till alla, även i det mest marginaliserade området i Stockholm. BS Martina bedriver barnsjukvård bland annat i Rinkeby, ett socioekonomiskt utsatt område. Vården där är ofta mer krävande, med många tolksamtal, och det finns kulturella skillnader som ibland ställer andra krav på både familjerna och personalen. Det är en utmaning för oss att bedriva verksamhet i området av flera olika skäl, men att finnas i Rinkeby är viktigt för oss. Precis som det är viktigt för oss att göra ideella sjukvårdsinsatser i Rwanda. 

Om John Lapidus vill förändra sjukvården i Stockholm, och förbjuda privata vårdgivare och möjlighet för familjer att teckna extra försäkringar för sina barn, ja då får han nog söka sig till politiken. Lapidus borde göra en grundlig faktakontroll innan han skriver en dåligt underbyggd artikel med oklara budskap och slutsatser.


Av Claude Kollin

Vd och barnkirurg Barnsjukhuset Martina

Pär Ansved

Verksamhetschef och barnläkare Martina Sophiahemmet

Kajsa Bergman

Verksamhetschef och chefspsykolog Martina Sophiahemmet

Emma Noresson

Sjuksköterska och verksamhetschef Martina Järva Specialistvård

Katarina Stenberg

Verksamhetschef och barnläkare Martina Sollentuna

0