Korrekt bevakning är ingen myspys-tv

likabehandling. SVT ska inte behandla Jimmie Åkesson (SD) annorlunda än andra partiledare, skriver Jan Axelsson och Olov Carlsson.. Foto: roger wikström
Foto: Roger Vikström

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Inget ämne är svårare att hantera för medierna just nu än Sverige­demokraterna, invandringen och främlingsfientligheten. Det gäller också för SVT. Och bevakningen blir än mer komplicerad ju närmare de två valen 2014 vi kommer. Hur vi i media arbetar och uppträder i den här situationen är oerhört viktigt, både ur demokratisk synpunkt och med tanke på vårt ansvar och vår trovärdighet inför svenska folket.

Det som skett i media den senaste tiden är både hoppingivande och oroande. Vi ser exempel på föredömlig granskning och rapportering, men också på grumliga tankar på ledar- och krönikeplats kring mediernas och inte minst public services roll och uppdrag i bevakningen av SD och de frågor som partiet driver.

För SVT är den politiska bevakningen en huvuduppgift. Därför måste vi ha en fast och tydlig linje i det journalistiska arbetet och den publicistiska hållningen. Det är vår övertygelse att en demokratiskt grundad journalistik ska bygga på att alla relevanta ämnen och företeelser ska kunna beskrivas, granskas och debatteras i vårt samlade utbud.

En förutsättning är att det sker på ett sakligt och opartiskt sätt, vilket slås fast i vårt sändningstillstånd. Det finns faktiskt bara ett - men ett mycket viktigt - undantag: vi ska vara partiska till förmån för det demokratiska statsskicket och alla människors lika värde.

I praktiken tolkar vi uppdraget som att det demokratiska statskicket ska värnas genom att vi uppträder opartiskt och sakligt i förhållande till alla partier som är demokratiskt valda och deltar i de politiska försam­lingarna. Men om ett parti uppträder och uttalar sig på ett sätt som står i strid med de demokratiska värdena, så ska vi ta klart och tydligt avstånd från just det uttalandet i våra sändningar.

Att undvika eller avstå från att bevaka vissa frågor, åsikter och partier har aldrig visat sig vara en framgångsväg varken för demokratin eller journalistiken. Det är heller inget alternativ för oss att inte bjuda in representanter för SD till olika typer av program. Lika lite anser vi att Jimmie Åkesson ska behandlas på ett annorlunda sätt än andra partiledare när han intervjuas eller kommer till vår studio.

Han ska i likhet med andra bemötas med ett uppträdande som är korrekt i ton, men skarpt i sak. Och det är precis på detta professionella sätt som vi agerar, senast i "Agenda" och i "Hübinette". Vi debatterar inte själva med varken SD eller något annat parti. Vi undersöker och ställer till svars.

På motsvarande sätt förhåller vi oss till alla de som röstar på SD. De ska be­handlas och intervjuas sakligt, korrekt och med relevanta motfrågor, precis som de som röstar på andra partier.

Många SD-väljare är övertygade om att medieeliten i Stockholm ljuger och förtiger "den sanna bilden" av SD:s företrädare och politik. En sådan misstro i samhället gynnar ingen. I den pågående mediebevakningen av SD finns skribenter som inte förstår vårt uppdrag utan menar att SVT:s roll är att aggressivt kvadda Jimmie Åkesson i direktsändning. När detta inte sker beskrivs det som "myspys" eller daltande med de främlingsfientliga krafterna.

På samma sätt har språket blivit en minerad mark. Efter "Agendas" partiledardebatt blev den provocerande frågan "Hur mycket invandring tål Sverige?" mycket omdiskuterad. Men att sju partiledare i debatten tydligt tog avstånd från all främlingsfientlighet som svar på denna fråga, fick inte någon större uppmärksamhet.

Det finns anledning även för SVT att vara varsam med orden och försiktig med uttryck som riskerar att gå enskilda partiers ärenden. Men när den språkliga analysen överskuggar den stora samhällsfrågan blir resultatet kontraproduktivt. Både för journalistiken och politiken.

Till denna komplexa bild hör också att det inte finns några glasklara samband mellan olika former av mediegranskning av SD och hur partiet samtidigt upp­fattas i opinionen. Expressen gjorde ett strålande journalistiskt arbete genom att avslöja vad som hände den där natten i Stockholm för två år sedan, men i samma tidning framgick det att SD ökat starkt i opinionsmätningarna, något de också fortsatt att göra därefter. Vad drar de som vill att medierna ska motarbeta SD för slutsatser av detta? Tystnad eller granskning?

Varför har då bevakningen av SD blivit en så svår fråga för medierna? Svaren är många, men sannolikt handlar det om den starka laddningen i frågor som rör invandring och integration och om mångas uppriktiga rädsla att ge näring åt främlingsfientligheten.

SVT:s uppdrag är och förblir att behandla dessa ämnen som sakområden bland andra - opartiskt, sakligt och allsidigt. Och vi kommer att ge dem det utrymme vi finner journalistiskt relevant för vår publik. Nu, fram till valet och efter.

"Han ska i likhet med andra bemötas med ett uppträdande som är korrekt i ton, men skarpt i sak.


JAN AXELSSON, programdirektör SVT.

OLOV CARLSSON, divisionschef SVT Nyheter.