Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

"Kontrollera underlivet på alla högstadieflickor"

Genom obligatoriska gynekologbesök för flickor som kommer ur hederskulturer kan samhället angripa könsstympning, anser Nyamko Sabuni (fp).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

"Vi är inte hemma

 i Iran och Irak. Varför skyddar ni inte oss?" utropar en ung kvinna i publiken på en konferens om hedersvåld. Hon har tusentals systrar som lever under hedersförtryck - i dagens Sverige! Dessa flickor är svenska medborgare. De lever i ett land med religionsfrihet, med individuell frihet och där jämställdhet mellan könen är officiell politik. Ett land som vill följa FN-stadgar och regler om mänskliga rättigheter. Ändå känner de sig otrygga och svikna. Hur är detta möjligt? Varför ger vi dem inte det stöd de behöver? Runt 100 000 flickor, unga kvinnor, lever under hedersförtryck i Sverige. Det visar en nyligen publicerad studie från Socialhögskolan av forskaren Astrid Schlytter. Pojkar som är drabbade tillkommer. Med skriften "Flickorna vi sviker - Om hederskultur i Sverige" vill jag sätta strålkastarljus på dessa flickor, vars friheter och rättigheter inte respekteras. De har haft oturen att hamna mitt i en praktfull konflikt mellan mångtusenåriga traditioner och de moderna värderingar vi lever under i Sverige. Värderingar som speglas i svensk lagstiftning.

Denna sommar,

 liksom andra somrar, uppstår det panik hos dessa flickor. Samtalen till Rädda barnen och Bris ändrar karaktär eftersom deras rädsla inför semesterresan till hemlandet är enorm. Flickorna vet aldrig om eller med vem de tvingas gifta sig. Många av dessa flickor har vuxit in i förtrycket här i Sverige. Under sin uppväxt har de konfronterats med dagis, skolor, kamrater, grannar, sjuk- och hälsovård, rättssystem, myndigheter. Men samtidigt har de utsatts för påverkan, för att inte säga indoktrinering, i hederskultur i sina familjer, och genom religionen. De flesta fogar sig i förtrycket. För dem som inte fogar sig, som protesterar eller flyr, blir straffet mycket hårt. En ung kvinna på flykt skriver: "Det enda som jag begärde var att få utbilda mig och själv få välja vem jag vill dela mitt liv med. Men nu får jag gömma mig för resten av livet på grund av det. Mänskliga rättigheter och barnkonventionen verkar inte gälla, varken för mig eller andra i samma situation." Ute i samhället förs en debatt om hur mycket kränkande traditioner ska tolereras. Artiklar och reportage om hedersvåld avlöser varandra. Men politikerna vägrar ta sitt ansvar. Kunskapsnivån hos myndigheterna om problemet är begränsad - för att inte säga obefintlig. Regeringens "satsning" på 180 miljoner för att stärka insatserna mot hedersrelaterat våld ger inte önskvärda resultat. Kommunerna som förväntas initiera projekt och gå in med lika mycket pengar har inte visat något större intresse.

Det är därför hög

 tid att vi som är lagstiftare börjar diskutera vad som kan göras från statens och samhällets sida för att tillförsäkra flickor som lever med hederskulturen deras grundläggande fri- och rättigheter - även om det går ut över deras föräldrars rättigheter enligt traditionen. Ibland är det nödvändigt att låta rättsstaten begränsa våra rättigheter för att tillförsäkra andra deras rättigheter. Det räcker inte med att vara överens om att hederskultur och hedersvåld förekommer. Vi måste också ha en gemensam beskrivning av vad som är grunden till hedersförtrycket för att kunna stoppa denna oacceptabla kultur som misshandlar - och ibland dödar - så många flickor i vårt land. För att kvinnans oskuld ska säkras till bröllopet, används olika metoder för att kontrollera henne - genom skolan, slöjan, könsstympning, mödomskontroller osv. Kvinnan fostras stegvis in i hederskulturen och målet är att gifta bort henne när hon nått tonåren, lämpligen när hon är mellan 14 och 17 år gammal.

Vi behöver riva

 det fundament som hederskulturen vilar på i Sverige. Därför lägger jag fram bland andra följande frihetsförslag för flickor från hederskulturer: 


Stopp för offentlig finansiering av de religiösa skolorna. Religiösa förskolor och friskolor hotar läroplanens krav på att skolan ska fungera som en mötesplats för olika värderingar och ursprung. Skolan riskerar att bli ett familjebaserat och individuellt projekt med patriarkala drag som inte garanterar könens lika rättigheter eller alla människors lika värde. 


Inför en 15-årsgräns för huvudduk. Genom huvudduk berövas flickor sina möjligheter att utvecklas på lika villkor som sina jämnåriga. Det finns många orsaker och förklaringar till varför vissa muslimska kvinnor bär huvudduk. Men finns det något som förklarar eller legitimerar att barn, det vill säga flickor, bär huvudduk? Är det ens etiskt att barn gör det? Huvudduk används som en regleringsanordning i relationen mellan man och kvinna. Den ska dölja kvinnans behag för män, utom för hennes make samt de män hon inte kan gifta sig med, det vill säga far, bröder, svärfar, söner, styvsöner, bror- och systersöner. Profeten själv ska ha sagt att det är först när flickor kommer i puberteten som de ska dölja sig. I dag beslöjas barn redan i förskolan. För att tydliggöra en skiljelinje mellan barn och ung vuxen är det önskvärt att Sverige bestämmer vid vilken ålder det kan motiveras att barn bär huvudduk. Det naturliga är i den ålder då man anses "byxmyndig", det vill säga 15 år. 


Inför obligatoriska gynekologiska   undersökningar på flickor. Samhället måste hitta former för att hindra, avslöja och bevisa könsstympning. Det bör inom skolans ram införas obligatoriska läkarkontroller, liknande de som genomförs på pojkar vid sex års ålder. Detta bör för flickor ske någon gång på högstadiet. En sådan undersökning fyller inte bara en kontrollfunktion utan ger möjlighet att diskutera sexualitet, kvinnans underliv samt typiska kvinnosjukdomar. 


Mödomskontroller ska aldrig tillåtas. Mödomskontroll är en företeelse som sker i det fördolda. Socialstyrelsen uppskattar dock att det är ett "samhällsproblem som drabbar ett okänt, men inte försumbart, antal flickor". Det förekommer, enligt socialstyrelsens etikråd, att socialsekreterare hjälper flickor att få intyg på att de är oskulder. Ibland också när flickorna inte är det. Dessa oskuldsintyg, sanna eller inte, innebär att vi bevarar ett oacceptabelt kulturellt fenomen. Inga intyg ska utfärdas för att tillförsäkra föräldrarna flickans oskuld. 


Inför en snävare definition på arrangerade äktenskap i Utlänningslagen. Skiljelinjen mellan ett arrangerat äktenskap och ett tvångsäktenskap är hårfin. Lagen ska vara tydlig med vad som krävs för att samhället ska acceptera ett arrangerat äktenskap och inte fokusera på vad som krävs för att äktenskapet inte kan accepteras. 


I övrigt bör vi införa begreppet hedersvåld i brottsbalken, kriminalisera barn- och tvångsäktenskap, införa ett gränsbelopp för hemgiften samt senarelägga och förlänga preskriptionstiden vid könsstympning.

NYAMKO SABUNI Nyamko Sabuni  är riksdagsledamot  (fp) och ledamot  i partiledningen.