Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Könsneutrala skolan strider mot vår natur

Det bör noga utredas vad könsneutralitet får för konsekvenser på barns utveckling, skriver Erika Ohlsson.Foto: COLOURBOX
Erika Ohlsson är beteendevetare med inriktning psykologi.Foto: Levani Levanidze

Hur bidrar regeringen till jämställdhet genom att ändra i läroplanen och tvinga skolan att sluta kalla barnen för vad de är – flickor och pojkar?

Förnekar vi det biologiska inflytandet på hjärnan inleder vi en kamp mot vår egen natur, skriver beteendevetaren Erika Ohlsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SKOLA. På direktiv från Regeringen ändras läroplanen för bland annat grundskolan redan i sommar för att bli mer könsneutral och därmed mer jämställd.

I Dagens juridik kunde man den 28 maj läsa: 

”Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska inte förekomma. Förstärkningarna tydliggör också ansvaret i att arbeta för jämställdhet på alla skolor, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Regeringen har därför beslutat att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag genom att ändra i läroplanerna. Flickor och pojkar bli barn eller elever. Bland annat ska det framgå att könsneutrala begrepp som 'barn' och 'elever' ska användas – i stället för 'flickor' och 'pojkar'- om det inte är motiverat för att påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män.”

Hur bidrar regeringen till jämställdhet genom att ändra i läroplanen och tvinga skolan att sluta kalla barnen för vad de är – ”flickor” och ”pojkar” och göra barnen ”könsneutrala”?

”Det finns inte någon könsneutral hjärna. . . . Flickor föds till flickor, och pojkar till pojkar. Deras hjärnor är annorlunda från födseln och det är deras hjärnor som ligger bakom deras impulser och värderingar, ja, själva deras verklighet” (Brizendine, 2006)

Liten men avgörande skillnad mellan könen

Biologiskt och juridiskt sett, finns det två kön – män och kvinnor. Våra genetiska koder är till ca 99 procent identiska. Denna lilla skillnad påverkar dock varje enskild cell i våra kroppar. Man har med mikroskop eller fMRI-avbildningar funnit omfattande och komplicerade skillnader mellan könens hjärnor.

Allt från neuronerna som överför perception, tankar, känslor och sinnesstämning till nerverna som registrerar smärta och välbehag. Vi har dock lika många hjärnceller och samma intelligensnivå. Dessa grundläggande, strukturella variationer i våra hjärnor utgör basen för många vardagliga skillnader i beteende och livserfarenhet hos män och kvinnor.

Om vi i stället för att sträva efter könsneutralitet accepterar varandras olikheter kan vi sedan använda våra olika egenskaper för att komplettera varandra och samarbeta.

Den kvinnliga hjärnan är så djupt påverkad av hormoner* att deras inflytande kan sägas skapa kvinnans verklighet, medan män inte påverkas alls lika mycket. Hormoner påverkar även hur barn interagerar med varandra. Pojkar tenderar att vara lite mer högljudda och tuffa medan flickor tenderar att vara lite lugnare**.

Flicka fick brandbil – och vaggade den i filt

Louann Brizendine, en av USA:s ledande kvinnoforskare studerade en 3,5 år gammal flicka som endast fick könsneutrala leksaker. När Brizendine kom in i flickans rum hade hon virat in en brandbil i en filt och satt och vaggade den. Den lilla flickan satt inte och vaggade sin brandbil för att hennes omgivning hade påverkat och format hennes könsneutrala hjärna. Hon föddes med en kvinnlig hjärna och med de impulser som följer med denna.

Både biologi och miljö är involverad i varje aspekt av människans utveckling. Förnekar vi det biologiska inflytandet på hjärnan inleder vi en kamp mot vår egen natur. Om skolpersonal och barnen är medveten om det faktum att det är ett biologiskt tillstånd i hjärnan som styr ens impulser, kan personal bemöta barnen på ett mer adekvat sätt och barnen kan förstå varandra bättre. Lika viktigt är det att erbjuda en miljö som tillåter och uppmuntrar flickor och pojkar att de kan göra och bli precis vad de vill oavsett vilket kön de tillhör. Detta inkluderar naturligtvis barn med olika sexuell läggning och de med ”könsöverskridande identiteter”.

Acceptera olikheterna mellan könen

Det bör noga utredas vad det får för konsekvenser för barnens utveckling innan skolan börjar fixera vid kön eller i det här fallet göra barnen könsneutrala. Jämställdhet handlar om att vi ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett kön, vilket redan finns lagstadgat. Om vi i stället för att sträva efter könsneutralitet accepterar varandras olikheter kan vi sedan använda våra olika egenskaper för att komplettera varandra och samarbeta. Det är jämställdhet på riktigt!

Kanske skolan och Skolverket endast ska koncentrera sig på; att ge alla barn som har rätt till det, bästa möjliga utbildning i en trygg och bra miljö. Punkt!

 

Av Erika Ohlsson

Beteendevetare

 

*Brizendine, L. (2006). The Female Brain. New York: Morgan Road Books, s 1-10.

** Fabes, R. A, Martin, C. L., & Hanish, L. D. (2003) Young children`s play qualities in same-, other-, and mixed-sex peer groups. Child Development, 74, s 921-932.