Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kommer du göra skillnad för klimatet, Per Bolund?

Nyvalda MP-språkröret uppmanas att skippa symbolpolitiken. Foto: STINA STJERNKVIST/TT
Jessica Rosencrantz är miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna. Foto: ANDREAS ALFREDSSON/TT

Resultat måste sättas före symbolpolitik och det är hög tid att Miljöpartiet tänker om.

För att bättra på de minst sagt dåliga resultaten av MP:s klimatpolitik vill jag därför ge nya språkröret Per Bolund några handfasta tips, skriver Jessica Rosencrantz (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KLIMAT & MILJÖ. Klimatet har varken råd eller tid med mer symbolpolitik. Det krävs en politik som kombinerar hjärta med hjärna och som inte heller ställer stad mot land. Miljöpartiets avgående språkrör Gustav Fridolin har själv beskrivit att Miljöpartiet inte har lyckats få med sig landsbygden i klimatomställningen. När MP nu har valt Per Bolund till nytt språkrör är det en chans att omvärdera den förda politiken – det krävs en miljöpolitik som minskar utsläppen. Under S och MP:s tid vid makten har utsläppsminskningarna mer eller mindre avstannat. För att bättra på de minst sagt dåliga resultaten av MP:s klimatpolitik vill jag därför ge Per Bolund några handfasta tips.

Vi kräver att regeringen tar fram beräkningskonventioner för klimatnytta och redovisar klimatnytta i samband med att nya lagförslag läggs fram

Sänkta utsläpp i stället för symbolpolitik

Klimatpolitiken måste behandlas med samma seriositet och krav på effektivitet som andra områden. Det sker inte i dag. Tillsammans med tunga instanser som Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen har vi riktat kritik mot den rödgröna regeringens politik eftersom den inte levererar resultat. Vi moderater är en stark röst för en klimatpolitik som sänker utsläppen på riktigt och inte bara resulterar i en svällande budget. I en värld av begränsade resurser krävs verkningsfulla åtgärder, goda intentioner räcker inte. Därför kräver vi att regeringen tar fram beräkningskonventioner för klimatnytta och redovisar klimatnytta i samband med att nya lagförslag läggs fram. Resultat måste sättas före symbolpolitik och det är hög tid att Miljöpartiet tänker om.

Plan för att elektrifiera Sverige

I ett längre perspektiv är elektrifieringen avgörande för att göra transportsystemet hållbart och det krävs en tydlig plan för elektrifieringen av Sverige. Vi skapade i vår budget ett särskilt stöd till utbyggnad av elbilsladdstolpar längs våra vägar för att fler ska våga köpa en elbil. Det pågår också en spännande utveckling med elektrifiering av tunga transporter och för att stimulera den ytterligare vill vi sänka energiskatten för tunga elfordon som används i yrkesmässig trafik och utveckla en strategi för elvägar.

En utsläppsfri industri

Industrin är på tårna för att ställa om och Moderaterna vill få på plats ett klimatavdrag för företag som investerar i ny teknik som radikalt minskar eller helt eliminerar utsläpp. Det ska inte vara en förlustaffär att satsa på klimatet. Ett klimatavdrag bör också innefatta koldioxidlagring. Produktion av till exempel cement innebär oundvikliga processutsläpp av koldioxid där lagring är den enda rimliga. Tyvärr har MP historiskt haft en minst sagt negativ inställning till koldioxidlagring.

Både förnybar energi och kärnkraft

Klimatomställningen kommer att kräva mer el och därmed mer energi. Flera kommuner måste i dag säga nej till företagsetableringar och i Mälardalen är elbristen ett hinder för att bygga nya elbilsladdstolpar. Görs ingenting kommer situationen bara bli värre. Vi måste säkra ett robust elsystem med effektsäkerhet här och nu men också föra en seriös diskussion om hur vi värnar Sveriges koldioxidfria baskraft. Både förnybart och kärnkraft kommer att behövas för att nå klimatmålen. Det är dags att Miljöpartiet omprövar sitt dogmatiska kärnkraftsmotstånd.

MP:s kärnkraftsmotstånd måste omprövas. Foto: LASSE SVENSSON

Strategi för bioekonomi och biobränslen

Ska vi klara av att sänka utsläppen från transporterna är biobränslen avgörande, men då krävs långsiktiga spelregler. Vi vill göra upp om tuffare krav på mer biobränslen i pumpen och större långsiktighet för branschen. M har också länge drivit på för motsvarande krav på inblandning av biobränsle i flyget.

Det är avgörande att vi säkerställer goda förutsättningar för själva biobränsleproduktionen. Här har den rödgröna regeringen agerat tvärtom och i stället skapat stor osäkerhet för landets skogsägare. Riksdagen har därför nyligen krävt att regeringen tar fram en bioekonomisk strategi och det gäller att regeringen levererar.

Klimatet är en av vår tids stora frågor och Sveriges riksdag har kommit överens om världens kanske mest ambitiösa klimatmål. Ska vi nå dem har vi inte råd med MP:s spretiga symbolpolitik. De senaste årens rödgröna klimatpolitik har inte minskat utsläppen. Sverige och klimatet behöver en klimatpolitik som ger resultat och sänkta utsläpp här och nu.

 

Av Jessica Rosencrantz (M)

Miljö- och klimatpolitisk talesperson