Kol och kärnkraft har sänkt Vattenfall

Vattenfall planerar att öppna fem nya brunkolsgruvor i Lausitz i östra Tyskland. Den här bilden är från Boxberg, i tyska Sachsen. Kolkraftverket ägs sedan 2001 av Vattenfall.
Foto: Carsten Koall

Vattenfall har inte bara slarvat bort våra gemensamma tillgångar, utan  även försvårat klimatarbetet. Vattenfall behöver en radikal  omställningsplan till förnyelsebar energi. Det skriver Martina Krüger.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

För oss i Greenpeace är Vattenfalls katastrofresultat ingen överraskning. Även finansmarknadsminister Peter Norman slår nu fast att Vattenfalls problem främst beror på bolagets satsningar på kolkraft, kärnkraft och gaskraft. Problemet har varit att Vattenfalls ledning konsekvent och under lång tid ignorerat att framtidens energisystem kommer att vara övervägande decentraliserade, flexibla och helt baserade på förnybar energi.

Istället för att se dessa tekniktrender, som också råkar vara de med störst möjlighet att skapa ett mer klimatvänligt energisystem, har Vattenfalls ledning storsatsat på fossil energi och kärnkraft. Resultatet är att Vattenfall nu inte bara sett till att slarva bort våra gemensamma tillgångar, utan även satt Europa och de politiska beslutsfattarna i en långt svårare situation när det gäller att klara klimatutmaningen.


Idag planerar Vattenfall att öppna fem nya brunkolsgruvor i Lausitz i östra Tyskland. Brunkol är det mest klimatskadliga av alla energislag. Bolaget håller just nu på att förbereda en ansökan för en av de fem nya brunkolsgruvorna, som Vattenfall vill ska producera 204 miljoner ton kol efter 2030, något som skulle orsaka lika många ton koldioxidutsläpp. Samtidigt har Europa ett långsiktigt mål att minska koldioxidutsläppen till i stort sett noll till 2050. För att Vattenfalls investeringar i brunkol överhuvudtaget ska bli lönsamma krävs att den nödvändiga klimatpolitiken för att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader inte blir av. Det säger sig självt att sådan strategi sätter krokben för bolagets framtida lönsamhet och är oförenlig med klimatpolitiken.


Satsningen på kärnkraft i Tyskland har också varit en misslyckad affär. De reaktorer som Vattenfall köpt upp i Tyskland har på grund av olika tekniska problem inte varit i drift på åratal. Och nu när Tyskland beslutat sig för att helt avveckla kärnkraften stängs även Vattenfalls olönsamma reaktorer, vilket innebär ytterligare ekonomiska förluster. Bolaget har stämt tyska staten på 3 miljarder euro för att de tvingas avveckla reaktorerna. Frågan är hur stora de totala förlusterna egentligen är för den misslyckade satsningen på den omoderna kärnkraften.

Kanske vill Vattenfall dela upp företaget för att slippa ta ansvar för brunkolsverksamheten i framtiden, och kanske vill man göra det enklare att sälja av delar av bolaget. Oavsett orsaken kan en uppdelning av Vattenfall i en nordisk och en europeisk koncern, eller andra bolagsförändringar för att "riskminimera", inte bli annat än siffertrixande. Det enda som i slutändan har betydelse är den verksamhet bolaget faktiskt bedriver. Och hur Vattenfalls verksamhet i framtiden ska se ut är i slutändan ett ansvar som ligger på politikerna.

Nu när Vattenfalls galna fossilexpansion i Europa och katastrofköpet av Nuon är allmänt känt, och med klimathotet alltmer överhängande, är tiden kanske äntligen inne för Vattenfall att byta kurs. Men det kommer inte att ske utan att politiker tar sitt ansvar och en gång för alla lägger om Vattenfalls kurs mot 100 procent förnybar energiproduktion.

Regeringens tillåtande av och stöd till den fossila miljardrullningen som Vattenfall ägnar sig åt måste upphöra. I nuläget avsäger sig regeringen ofta ansvar för Vattenfalls agerande, såsom när dåvarande ansvarig minister Maud Olofsson gömde sig bakom styrelsen då Vattenfall köpte Nuon. Regeringen har också gett Vattenfall ett luddigt och vagt ägardirektiv, där en omställning till ett modernt och 100 procent förnybart energibolag inte är tydligt uttalat.


Det Vattenfall behöver nu är en radikal omställningsplan. Greenpeace förslag för verklig riskminimering för Vattenfall är: sluta investera i ny kärnkraft och fossil energi, och ställ om till 100 procent förnybar energiproduktion. Fatta även beslut om en plan för att avveckla den smutsiga kolkraftsproduktionen innan 2030. Att besluta om att inte öppna några nya kolkraftsgruvor vore ett bra första steg. Är ansvarig minister i regeringen, Peter Norman, beredd att satsa på detta?


Martina Krüger,

Klimat- och energiansvarig för Greenpeace