Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Klimatnödläge – Förbifart Stockholm måste skrotas

Prognosen i arbetsplanen för Förbifart Stockholm innebär att regionens vägtrafik skulle släppa ut dubbelt så mycket koldioxid som klimatmålen tillåter, skriver debattörerna.
Foto: Fredrik Persson / TT / Fredrik Persson Fotograf
Beatrice Sundberg, ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholms län.
Birger Schlaug, debattör, författare och tidigare språkrör för MP.
Foto: MARTINA HUBER
Johan Ehrenberg, ETC-företagen.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det behövs en snabb omställning av Stockholm från 50-talets bilstad till en modern, jämlik och människovänlig region.

Avbryt byggandet av Förbifarten innan ytterligare miljarder tillåts förstöra vår natur och vårt klimat ännu mer, skriver en lång rad miljöorganisationer och debattörer.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Stockholms stad är anslutet till klimatnätverket C40, som nu har proklamerat klimatnödläge. Vägtrafiken är en av de största utsläppskällorna av växthusgaser. Naturvårdsverket, Trafikverkets miljöexpertis, Klimatpolitiska rådet och IVA har dessutom under våren fört fram att transportsektorns klimatmål inte kommer att kunna nås till 2030 om inte biltrafiken minskar.

Nu står stora delar av bygget av motorvägen Förbifart Stockholm stilla. Trafikverket har just meddelat fyra års förseningar och höjda kostnader. Det är ett gyllene tillfälle att avbryta byggandet innan ytterligare miljarder tillåts förstöra vår natur och vårt klimat ännu mer. I arbetsplanen för Förbifart Stockholm räknar man med en Stockholmsregion som 2035 har 69 procent större trafikmängd än 2007. Trafikverket framförde redan 2016 att trots ny teknik och nya drivmedel måste biltrafiken i storstadsregionernas tätortsområden minska med cirka 30 procent till 2030 för att klimatmålen ska kunna nås. Men prognosen i arbetsplanen för Förbifart Stockholm innebär att Stockholmsregionens vägtrafik skulle släppa ut dubbelt så mycket koldioxid som klimatmålen tillåter. Till detta kommer utsläpp från byggnationen (cirka 500 000 ton).

38 miljarder till klimatförsämringen

Kostnaden för Förbifart Stockholm är enligt Trafikverkets nya beräkningar nära 38 miljarder i 2018 års penningvärde. Förbifarten innebär inte bara stora kostnader och stora utsläpp av växthusgaser utan också giftig luft i och kring tunnlarna. Den förstör stora mängder mark som skulle kunna användas för verksamheter, bostäder, odling med mera. 

Finansieringen kan orsaka en skuldbörda för skattebetalarna i hela landet under mycket lång tid framöver.

Om vägen byggs färdig kommer den inte att kunna laddas med bilar utan att komma i konflikt med såväl klimatmål som luftkvalitetsnormer. Det har framkommit att finansieringen, som till stor del består av osäkra trängselavgifter, kan orsaka en skuldbörda för skattebetalarna i hela landet under mycket lång tid framöver. Det skulle innebära en betydelsefull besparing att avbryta bygget nu när bara cirka en tredjedel av den beräknade slutsumman förbrukats (12,5 miljarder kronor i 2017 års penningvärde).

Stoppa fler motorvägsprojekt

Planerna på motorvägarna Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn måste också överges omgående. De totala kostnaderna för tre motorvägsprojekt kan grovt räknat uppgå till cirka 100 miljarder kronor. Det skulle räcka till en bättre kollektivtrafik, sammanhängande och bra cykelleder och cykelvägar i hela regionen, bättre gångvägar och trottoarer.

Det behövs en snabb omställning av Stockholm från 50-talets bilstad till en modern, jämlik och människovänlig region. Det förutsätter att bilismen drastiskt minskar. En sådan omställning skulle också innebära motivation för övriga Sverige och viktiga signaler för övriga världen om allvaret och möjligheten att rädda klimatet. Inte minst för att ge konkreta svar på den nya klimatungdomsrörelsens oro och krav på handling. 

Våra krav till makthavarna

Våra krav riktar sig till Sveriges regering och riksdag, Region Stockholm samt Stockholms stad, och kan sammanfattas så här:

Vidta åtgärder för att minska bilismen rejält. Börja med att skrota Förbifartsbygget och lägga ner planerna på Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn.

Lägg i stället pengarna på att bygga ut och utveckla kollektivtrafik, spårtrafik för gods, samt cykel- och gångvägar.

Utveckla trovärdiga planer för successiv minskning av bilismen i Stockholmsregionen fram till 2030.

Klimataktivister spelade döda vid Förbifart Stockholm


Av Beatrice Sundberg

Naturskyddsföreningen Stockholms län

Parul Sharma

Greenpeace Sverige

Lovisa Roos

Fältbiologerna

Mikael Sundström

Jordens Vänner Sverige

Roger Bydler

Klimatriksdagen

Perikles Nalbantis

Föräldravrålet

Anders Berndes

Klimataktion Stockholm

Gertrud Brorsson

Kollektivtrafikant Stockholm

Per Ribbing

Ingenjörer för miljön

Richard Murray

Förbundet Ekoparken

Jan Strömdahl

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen

Anders Tranberg

Stockholms Naturskyddsförening

Bo Nylén

Mälaröarnas naturskyddsförening

Ronny Fors

Nacka Naturskyddsförening

Birgitta Henriksson

Alternativ Stad

Stig Sjöstedt

Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

Jan Åman

Nacka Miljövårdsråd

Claes Trygger

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

Arne Johansson

Norra Järva Stadsdelsråd

Bertil Ottoson

Lovö Hembygdsförening

Christian Berggren

Professor emeritus, industriell organisation, Linköpings Universitet 

Kimberly Nicholas

Associate Professor of Sustainability Science, Lunds Universitet

Staffan Laestadius

Professor emeritus, industriell utveckling, KTH

Pella Thiel

Debattör, en av WWF:s tre miljöhjältar 2019

Birger Schlaug

Debattör och författare

Johan Ehrenberg

ETC-företagen, författare

0