Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Klimatet ökar risken för nya terrorattacker

Naturkatastrofer är destruktiva för stabiliteten i olika områden. I Somalia rekryterar terrorgruppen al-Shabaab många män som saknar stabil försörjning, skriver debattörerna. Foto: MOHAMED SHEIKH NOR/AP
Robert Egnell är professor vid Försvarshögskolan.
Stephen Cheney har varit brigadgeneral i USA:s marinkår, numera vd för American security project.
Linnéa Engström är EU-parlamentariker för MP och förste vice ordförande i fiskeutskottet.

Klimatförändringarna tvingar miljontals människor på flykt. I kölvattnet står terrorgrupper redo att öka sitt inflytande. 

När EU:s ministrar diskuterar asylpolitik måste de inse den akuta kopplingen mellan klimat och säkerhet, skriver Stephen Cheney, Robert Egnell och Linnéa Engström.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KLIMAT. De kommande decennierna uppskattats hundratals miljoner människor drabbas av extrem fattigdom på grund av torka, översvämningar och stigande hav. Det kan leda till en dramatisk ökning av konflikter kring naturresurser som vatten och odlingsbar mark. 

FN har uppmärksammat de destruktiva effekter naturkatastrofer har för stabiliteten i olika områden. I Somalia rekryterar terrorgruppen al-Shabaab många män som saknar stabil försörjning. I Nigeria står terrorgruppen Boko Haram redo när allt fler människor flyr ett sinande jordbruk och fiske. Samma kritiska utveckling ser vi även bland annat i Armenien, Turkiet, Syrien, Irak, Indien, Kina, Laos och Bolivia. 

Terrorgruppen Boko Haram ökar rekryteringen när fisket i Nigeria sinar. Foto: TT

FN räknar med att vi kan ha 250 miljoner klimatflyktingar i världen år 2050. Klimatförändringarna skapar en geopolitisk instabilitet.

Vi vill lyfta begreppet Mänsklig säkerhet

Den traditionella definitionen av säkerhet håller inte längre för de utmaningar vi står inför. Därför vill vi lyfta begreppet Mänsklig säkerhet, som flyttar fokus från vapen och militär till liv och värdighet. 

För att kunna tackla de säkerhetshot som klimatförändringarna innebär måste vi fokusera på ett antal områden.

1. Förnybar energi 

Många olje- och gasfyndigheter kontrolleras av korrupta och odemokratiska regimer eller terrorgrupper. Att vara energi-oberoende blir allt viktigare i en osäker värld. Småskaliga smarta nätverk och förnybara energikällor kan skapa energisäkerhet. Detta gäller även för Sverige som bör fasa ut importen av rysk olja och gas. EU måste satsa mer på förnybar energi.

2. Satsningar på flickor och kvinnor 

Söder om Sahara brukas marken till 70 procent av kvinnor och flickor som bedriver jordbruk under svåra omständigheter. Få har äganderätt till marken de odlar, och många förvägras dessutom rätten till den egna kroppen. 

Att stärka dessa kvinnor skulle öka deras förmåga att anpassa jordbruket till klimatförändringarna. Människor skulle slippa tvingas fly och i stället stanna kvar och utveckla sina samhällen. 

Mänsklig säkerhet är barnet som inte dog. Smittan som aldrig spred sig. Arbetstillfällena som inte gick förlorade. Den etniska motsättningen som inte exploderade i våld. En oliktänkande som inte tystades.

3. Rätten till vatten och mat 

Fisk är den viktigaste proteinkällan på den afrikanska kontinenten. När vattnet och fisket försvinner ökar konflikterna. Vatten och hållbart fiske måste prioriteras i EU:s handelsavtal och utvecklingsagenda.

4. Rättvis och jämställd klimatfinansiering 

Extremt lite klimatpengar går till de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Därför ökar antalet klimatflyktingar. FN måste utveckla sina instrument för att ge bistånd och skydd. EU:s medlemsstater måste bli bättre på att hjälpa till och utöka sitt klimatbistånd. Jämställdhet ska inkluderas i allt klimat- och säkerhetsarbete.

Klimatutsläppen måste minskas kraftigt

Mänsklig säkerhet är barnet som inte dog. Smittan som aldrig spred sig. Arbetstillfällena som inte gick förlorade. Den etniska motsättningen som inte exploderade i våld. En oliktänkande som inte tystades. 

För att uppnå mänsklig säkerhet måste vi säkra människors rätt till utveckling, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Samtidigt som vi kraftigt minskar klimatutsläppen.

 

Av Stephen Cheney

Brigadgeneral USA:s marinkår

Vd American security project

Robert Egnell

Professor och chef för Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan

Linnéa Engström, EU-parlamentariker (MP)

Förste vice ordförande fiskeutskottet

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!