Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Klassförräderi är ingen valvinnare, S

Mycket står på spel för statsminister Löfven när konflikten om arbetsrätten tornar upp sig.
Foto: FREDRIK WENNERLUND/STELLA PICTURES
Daniel Suhonen, socialdemokrat och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys.
Foto: Eva Lindblad/1001bild.se
Mats Wingborg är fristående journalist och utredare åt Katalys.

Regeringen måste sluta humma och resolut kasta LAS-utredningen i papperskorgen. 

Annars är Socialdemokraternas starka stöd hos arbetarväljarna ett minne blott, skriver Katalyschefen  Daniel Suhonen och utredaren Mats Wingborg som i dag släpper rapporten ”Attack mot anställningsskyddet – en kritisk granskning av LAS-utredningen”.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. LAS-utredaren Gudmund Toijer, är inte särskilt bra på balansräkning. Han hävdar att försämringarna av tryggheten för anställda skulle kompenseras av en blygsam justering av möjligheten för visstidsanställda att få jobb och av satsningar på kompetensutveckling. LO, TCO och Saco gör en motsatt bedömning, att LAS-utredningens förslag drastiskt skulle förändra maktbalansen på svensk arbetsmarknad. Det innebär också att utredningen flagrant bryter mot januariavtalets krav på att ”balansen” ska värnas.

LAS-utredaren inser inte heller att ett försämrat anställningsskydd underminerar satsningar på kompetensutveckling. Att införa fler undantag från turordningsreglerna och fria möjligheter för arbetsgivare i företag med upp till 15 anställda att säga upp personal bromsas utbildningen av de anställda. Det blir mer lönsamt för arbetsgivare att säga upp personal och ersätta den med ny i samband med teknikskiften. Framför allt skulle fler äldre åka ut från arbetsmarknaden. För många av dessa skulle det bli svårt att komma tillbaka till arbetslivet. Antalet långtidsarbetslösa äldre arbetare skulle bli fler.

Skapar inte fler jobb

Inte heller finns stöd för att en urholkad arbetsrätt skulle skapa fler jobb. Forskning, bland annat från forskningsinstitutet IFAU, visar snarare att effekten skulle bli en ökad omsättning av personal. Fler skulle bli av med sina jobb och fler skulle få nya jobb. Åter igen skulle effekten bli att de äldre åkte ut och att otryggheten ökade.

Förslaget är inte balanserat, utan en högersmocka riktad mot löntagarnas anställningsskydd och fackliga organisering.

LAS-utredningens förslag skulle få särskilt långtgående konsekvenser på små företag. Möjligheten att kunna överklaga uppsägningar av personliga skäl försvinner på företag med upp till 15 anställda. Utredningen hänvisar dock till att uppsägningarna ändå skulle kunna överklagas med stöd av bland annat diskrimineringslagen. Men enligt LAS är det arbetsgivaren som ska visa att uppsägningen skett på saklig grund, medan det är den anställde som ska svara för bevisen enligt diskrimineringslagen. Bevisbördan skulle med andra ord bli omvänd, vilket i praktiken innebär ett svagare skydd för den anställde.

Förödande för facken

I dag ger LAS incitament för småföretagare att teckna kollektivavtal. Om ett avtal existerar kan arbetsgivare och de fackliga organisationerna komma överens om avsteg från lagen. Om arbetsgivaren inte slutit kollektivavtal finns inte den möjligheten. Med ett sämre anställningsskydd, särskilt i småföretag, försvinner detta incitament. En trolig effekt skulle bli att kollektivavtalen vid mindre företag i princip utraderades. Det skulle också leda till ett minskat intresse bland arbetstagare att organisera sig fackligt. På sikt skulle detta få förödande konsekvenser för den svenska modellen. Tvärtemot retoriken från utredaren är inte förslaget balanserat, utan en högersmocka riktad mot löntagarnas anställningsskydd och fackliga organisering.

Evig intressekonflikt

LAS-utredningen är skriven i en förment anda av att det finns en lösning på frågan om arbetsrätten som är neutralt bäst för alla. Visst finns gemensamma intressen mellan arbetsgivare och arbetstagare, exempelvis vinner båda på att företag är välskötta. Men det finns också intressemotsättningar. Arbetsrätten är ett exempel på detta. Arbetsgivare vill öka friheten att säga upp personal medan de anställda vill ha trygga jobb. För att komma vidare måste vi erkänna att det handlar om en dragkamp. Det finns intressekonflikter som är eviga och där LAS är ett grundskydd för löntagarnas trygghet.

Arbetarpartiet snart ett minne blott

Nu tornar konflikten om arbetsrätten upp sig. Mycket står på spel. En svag anställningstrygghet är ett medel för att få anställda att hålla tyst och skapa svaga fackföreningar. I värsta fall kommer Centern och Liberalerna kräva att utredningens förslag ska röstas igenom. Då blir det strid. Som vi visar i vår granskning som släpps i dag är LAS-utredningens förslag ett brott mot januariavtalet. Därför måste regeringen sluta humma och resolut kasta LAS-utredningen i papperskorgen. Annars är Socialdemokraternas starka stöd hos arbetarväljarna ett minne blott.


Av Daniel Suhonen

Chef för fackliga idéinstitutet Katalys 

Mats Wingborg

Fristående journalist och utredare som i dag släpper rapporten ”Attack mot anställningsskyddet. En kritisk granskning av LAS-utredningen” som finns att läsa på katalys.org