Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Klart att polisen ska varna kvinnor för fara

Emma Jaenson.
Annika Borg. Foto: Privat.
Karin Adelsköld. Foto: Cornelia Nordström

I stället för att bekämpa våld mot kvinnor är det viktigare att peka finger åt de som uttrycker fel åsikter.

Menar man på allvar att polisen inte ska varna medborgare om de ser att det finns en ökad risk att kvinnor utsätts för brott? skriver Emma Jaenson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På kort tid har det rapporterats om flera överfall mot kvinnor, som utsatts för sexuella ofredanden eller blivit misshandlade utomhus efter mörkrets inbrott. Flera av dessa övergrepp har skett i Östersund. Nyligen varnade polisen kvinnor för att röra sig ensamma utomhus nattetid.

Lägg märke till ordet ”varnade” och inte ”förbjöd”, som Karin Adelsköld formulerade det i ett inlägg på Instagram den 8 mars. Debatten har därefter cirkulerat kring huruvida polisen agerade rätt när den gick ut med varningen. Kritiken har handlat om att polisen genom sin varning antytt att det är kvinnorna själva som ska stå för brottspreventionen, och att polisen därmed skuldbelagt kvinnorna. Man borde i stället uppmana alla män att hålla sig inomhus, anser exempelvis Annika Borg i Expressen 8 mars.

Man anser alltså att polisen ska göra en analys baserad på patriarkala strukturer, för att avgöra om den ska gå ut med information till samhällsmedborgare som riskerar att bli utsatta för brott.

 

LÄS MER: Det är män som ska stanna inne på natten

 

Om polisen varnar allmänheten för att det finns en större risk att köra bil på nyårsafton på grund av att det då kan finnas fler rattfyllon på vägarna, beror inte det på en politisk baktanke. Det handlar om att det faktiskt finns en större risk för att människor kan råka illa ut. Polisens ansvar är att förebygga brott, skapa trygghet och skydda medborgarna.

Det är självklart att polisen bör informera folk om det finns förhöjd risk för brott. Men det verkar som att vissa anser att polisen ska vara en spelare i den rådande debatten kring strukturellt våld mot kvinnor, snarare än att förhindra brott.

Det är också ett tecken på att den rådande debatten inte handlar om sympati för de kvinnor som faktiskt utsätts för brott, utan mer om att plocka politiska poäng. I stället för att bekämpa våld mot kvinnor är det viktigare att peka finger åt de som uttrycker fel åsikter.

Menar man på allvar att polisen inte ska varna medborgare om de ser att det finns en ökad risk att kvinnor utsätts för brott?

Det finns strukturer i samhället som kraftigt inskränker kvinnors och mäns fri- och rättigheter. De måste tas på allvar, och de måste motverkas. Det vore däremot mycket olyckligt om den här debatten resulterar i att polisen inte längre vågar beskriva brottsligheten som den faktiskt ser ut. De som förlorar mest på det är de kvinnor som utsätts för brott.

 

Emma Jaenson

Tjänsteman inom utvecklingsarbete

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!