Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Klanerna hotar samhället – stryp pengaflödet nu

Nyamko Sabuni (L), partiledare.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT
Johan Pehrson (L), rättspolitisk talesperson.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Juno Blom (L), partisekreterare.
Foto: Alexander Mahmoud/TT

Klaner som tar över rättsskipningen och bedriver organiserad brottslighet är ett allvarligt hot. 

Vi måste strypa deras möjligheter att lura till sig skattemedel – det handlar om landets inre säkerhet, skriver Liberalernas Nyamko Sabuni, Juno Blom och Johan Pehrson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Biträdande rikspolischefen Mats Löfving väckte uppmärksamhet när han uppgav att det finns ett 40-tal släktbaserade kriminella nätverk i Sverige. 

Svenska politiker och opinionsbildare har länge blundat för signalerna. Det har gett de kriminella klanerna gott om tid att etablera sin makt över utsatta områden samt bygga upp parallella rättssystem och ett våldskapital.

Liberalerna kämpar för att återupprätta rättsstaten. Det handlar om allt från kraftfullare straff för gängrelaterad brottslighet till tidigare och tydligare insatser. Hedersrelaterad brottslighet ska leda till utvisning.

Vi har i budgetförhandlingar säkerställt medel för att nå målet om 10 000 fler polisanställda, samt resurser till avhopparverksamhet och Centrum för våldsbejakande extremism.

Klanerna ska kartläggas

När det gäller klanstrukturer är kunskapen om hur de fungerar mycket liten, trots en migration från länder där dessa finns. Klaner kan fungera på olika sätt. En klan är per definition inte kriminell. Men att det i Sverige finns klaner som styrs av hederstraditioner, som hotar individens fri- och rättigheter, kräver att samhället agerar. 

Andra klaner har kommit att bli grovt kriminella där de både hotar andra människor och utnyttjar välfärdsresurser. Allt detta behöver vi ha mer kunskap om för att kunna sätta in effektiva åtgärder. Därför har Liberalerna sett till att det ska genomföras en kartläggning av kriminella klaner.

Om makten ska brytas måste vi strypa deras möjligheter att lura till sig skattemedel.

Brottsförebyggande rådet, Brå, får till uppdrag att ta fram mer kunskap om hur klanbaserade kriminella nätverk ska bekämpas. Exempel från Tyskland visar att det krävs omfattande åtgärder från hela samhället. Åtgärder måste inriktas på att återta den kontroll över de områden där kriminella grupperingar, inklusive de klanbaserade, utövar sin makt. 

Stoppa pengarna – skydda kvinnor och barn

Ett par saker menar vi är viktiga att se över är:

1. Stoppa pengaflöden

Kriminaliteten handlar inte bara om narkotikaförsäljning och utpressning utan också ett långvarigt och systematiskt utnyttjande av välfärdssystemet. Det kan röra sig om allt från fejkande anställningar med lönebidrag, till att någon låtsas vara långtidssjuk för att göra assistansbedrägerier, eller handel med svarta lägenhetskontrakt. Med andra ord så möjliggör skattemedel att kriminella organisationer kan bygga upp parallella samhällen. Om deras makt ska brytas måste vi strypa deras möjligheter att lura till sig skattemedel.

2. Skydda kvinnor och barn

Kriminella klaner har ett behov av att kontrollera nya generationer. Detta leder till att barn och unga fråntas sina grundläggande fri- och rättigheter, till exempel genom barn- och tvångsäktenskap.

Tyskland tvångsomhändertar barn

Den nya utredningen måste därför lägga särskild vikt på kvinnors och barns situation inom klanerna samt lägga fram förslag på en exitstrategi för avhoppare. Svensk lag måste gälla för alla medborgare, oavsett härkomst. I Tyskland börjar arbetet mot klanproblematiken redan i förskoleåldern. Man drar sig inte för att tvångsomhänderta utsatta barn och unga som växer upp i dessa destruktiva familjemiljöer.

Medborgarnas säkerhet är statens främsta uppgift. Därför måste denna form av kriminalitet slås tillbaka. Det handlar inte bara om frihet, demokrati och trygghet – utan också om landets inre säkerhet.


Av Nyamko Sabuni

Partiledare

Johan Pehrson

Gruppledare och rättspolitisk talesperson

Juno Blom

Partisekreterare och barnrättspolitisk talesperson

LÄS MER: MP: Varför låtsas högerna att straffrabatter är dåligt?

Experten Per Brinkemo förklarar klanstrukturen i Sverige: