Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kinberg Batra driver antifeministisk politik

"Ta tag i problemen." Anna Kinberg Batra för en antifeministisk politik", anser Veronica Palm.
Foto: Lisa Mattisson

Att vara kvinnlig partiledare gör en inte per automatik till feminist. Anna Kinberg Batra och Moderaternas politik försämrar kvinnors situation, skriver riksdagsledamoten Veronica Palm (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Grattis Anna Kinberg Batra till uppdraget som ledare för Sveriges näst största parti och därmed dess statsministerkandidat vid nästa val. Jag hoppas att du under den här tiden har hunnit komma in rollen. Som feminist vill jag ärligt säga att det gläder mig att Moderaterna har valt en kvinna som ordförande. Förebildskapets makt att driva utvecklingen framåt är inte att underskatta. Ju fler kvinnor vi är som tar plats i samhällets alla maktsfärer, desto svårare blir det att fortsätta upprätthålla den patriarkala struktur som värderar kvinnor som grupp lägre än män. Bara genom att orka och våga ta ansvaret gör vi en feministisk handling.

Men feminism är för mig också systerskap. När man talar systerskap så är det många som slarvigt tror att det handlar om att kvinnor håller ihop. Så enkelt är det inte. Systerskap handlar minst lika mycket om att vi ser och behandlar varandra utan just kön som viktigaste egenskap. I en värld där makt är förknippat med manlighet blir kvinnliga makthavare ofta förminskade, ofta sedda mer som kvinnor, än politiker. Därför är systerskap ett effektivt verktyg i strävan efter att bryta ned patriarkala strukturer. Och för riktigt systerskap i en sådan värld är det viktigt att vi bemöter varandra med sakliga argument.

Därför kommer jag att fortsätta att kritisera dig Anna, för den antifeministiska politiken som ni bedriver.

När ditt parti stoppar extra resurser till förlossningsvården, som behövs för att kvinnor ska kunna känna sig trygga i att det finns både plats och barnmorska när det är dags att föda, så kommer jag att fortsätta hävda att det är fel väg att gå för välfärden.

När ditt parti aktivt motarbetar ordning och reda på arbetsmarknaden som skulle ge kvinnor rätten till heltid, fasta anställningar och schysta villkor så kommer jag fortsätta hävda att det är en bakåtsträvande politik.

Och när ditt parti värnar välfärds- företagens rätt till stora vinstuttag på bekostnad av äldres trygghet, barns välfärd och kvinnors arbetsvillkor så kommer jag fortsätta hävda att det är oansvarig och oetisk ekonomisk politik. Men Anna, jag vill att du minns att jag gör det av feministiska skäl, för att jag tar dig på allvar. Jag gör en systerskaplig handling.

Som politiker har vi en skyldighet gentemot väljarna att visa på de skiljelinjer som finns i svensk politik. Aktiva politiker och partier ska kunna erbjuda verkliga politiska alternativ. Därför hoppas jag på en tydligt ideologisk debatt i de feministiska sakfrågor där ditt och mitt parti har så olika hållningar. Men vi har också en skyldighet gentemot kvinnor, både i Sverige och i världen, att hitta möjligheter att samverka i de frågor där det finns möjlighet att nå samsyn.

Vi ska verka för att alla kvinnor ska få njuta rätten till sina egna kroppar och att alla kvinnor ska få ta del av samma möjligheter som män får.

I Alliansens budgetmotion för 2015 tas ett exempel på en viktig jämställdhetsfråga upp. Det gäller näthat, som har blivit en del av den kultur som våra unga, framför allt kvinnor, växer upp med. Alliansen skriver att "en jämställdhets- utmaning för vuxenvärlden - föräldrar, lärare, civilsamhälle, politiken - är att ta större ansvar för en uppväxtmiljö för våra barn präglad av respekt och tydlighet om vad som är rätt och fel". Och här Anna, tycker vi likadant. Så låt oss ta tag i problemen, på allvar.

En är ju inte feminist bara för att en är en kvinnlig partiledare. För att bli tagen på allvar som feminist krävs något mer. Men en bra början för att bryta patriarkatet är att fler kvinnor tar plats. Och feminismen behöver fler som orkar ta systerskapet på allvar hela vägen ut. Därför, än en gång, grattis till uppdraget. Jag lovar att ta mitt systerliga ansvar att kritisera den politik du står för.

Veronica Palm, S

Riksdagsledamot, vice ordförande i riksdagens socialutskott