Keps på lektionstid löser inte skolstöket

Malin Lernfelt är liberal debattör.
Foto: PRIVAT
Keps i klassrummet hjälper inte barn som behöver skyddas från stöket, skriver dagens debattör.

Elever som behöver stänga stöket ute hjälps inte av att få ha keps på inomhus. Ta hand om grundproblemet i stället, skriver Malin Lernfelt.   

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SKOLAN. Debatten om keps i klassrum är långt i från ny. Den senaste tiden har det dock dykt upp en ny dimension av denna uppenbarligen mycket engagerande samhällsfråga. Plötsligt är det inte längre bara kompislärare och andra sköna snubbar med argument som att ”keps är en viktig del av barnens identitet” och att det är ”kränkande att inte se skolan som en plats för barn och unga att manifestera sin unika personlighet” som sjunger kepsens lov. Nu har kepsens status uppgraderats till funktionshjälpmedel i samma kategori som rullstol eller glasögon. 

I den av bland annat SVT uppmärksammade kampanjen "Rörinteminkeps" argumenterar beteendevetare engagerade i att skapa tillgänglighet för elever med NPF-diagnos för att keps för barn med autism och/eller adhd är vad glasögon är för den som har synfel. Man menar att barn med vissa diagnoser behöver keps för att stänga ute alla röriga intryck i skolan och att det i princip är diskriminering att med kepsförbud. Så är det naturligtvis inte. 

Rörigt i svenska skolor

Att det är rörigt i många svenska skolor är dock sant. Det har till och med framkommit i internationella studier som Pisa att sen ankomst, skolk, stök och oro är vanligare här än i jämförbara länder. Att detta leder till att barn, särskilt de som har neuropsykiatriska funktionshinder, har svårt att koncentrera sig i klassrummet är inte särskilt konstigt. Men lösningen är definitivt inte att en del barn ges rätt att bära keps. Tvärtom är det kontraproduktivt. Av flera skäl. 

Till skillnad från glasögon, som ökar barns möjligheter att delta i undervisningen och ta in det läraren säger, riskerar kepsen - eller rättare sagt är det själva poängen enligt kepsförespråkarna - att stänga in barnet i en bubbla och förhindra viktig kommunikation och ögonkontakt. Möjligheterna att lära sig minskar snarare än ökar. 

Kepsen löser inte stöket

Att peka på keps som lösning på stök i skolmiljön är dessutom som att sätta plåster på ett benbrott. I värsta fall kan det leda till att de ansvariga tror att de kan smita från att ta ansvar för det som verkligen är problemet - det vill säga få ordning på den röriga och oförutsägbara miljön och de höga ljudnivåerna. Det är detta som måste stävjas, för alla elevers skull. Och det gör man genom tydliga regler som inget spring eller onödigt prat i klassrummet, inga mobiler och inga ytterkläder inomhus. Där ingår keps och andra huvudbonader. 

Att ha tydliga regler, samma för alla, är grundläggande för att skapa lugn och ordning. Särskilt viktiga är dessa regler för barn med speciella behov. Och det finns även andra aspekter att tänka på som är viktiga när det kommer till frågan om varför det inte bör vara okej att springa runt med mössa på huvudet i klassrummet. Det handlar om att lära barn enkla umgängesregler och därmed förse dem med de verktyg som behövs för att navigera i livet efter skolan. 

Barnen måste lära sig respekt

För de barn som inte får med sig detta hemifrån är skolan extra viktig. Som vuxen kan man själv avgöra om man vill ha mössa och jacka på sig när man föreläser, sitter i kassan eller går på kundmöte. Men då är man förhoppningsvis medveten om vilka signaler detta skickar och om att andra i många fall kommer att få en mindre positiv bild av vem man är. Barn bör däremot få lära sig att man av respekt för andra inte bär ytterkläder inomhus och att personligheten inte sitter i mössan. Så att de den dag det är dags för att söka jobb och de vill göra ett gott intryck inte kommer med en keps nedtryckt över öronen. 

Jag tror säkert att #rörinteminkeps i grunden har goda intentioner. Men deras kamp är en björntjänst för de barn som behöver lugn och ro i skolan och som behöver träna på att kommunicera snarare än att stänga av. Och nej, en keps är inte och kommer aldrig att bli samma sak som en rullstol eller ett par glasögon. 


Av Malin Lernfelt 

Liberal debattör