KDU:s assimilation är omöjlig att genomföra

Romina Pourmokhtari, förbundsordförande LUF.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Frida Jansson, integrationspolitisk talesperson LUF.
Foto: Willhelm Sundman
Erik Berg, vice ordförande LUF.
Foto: Willhelm Sundman

Det inte går att styra vad människor tänker utan att företräda en alldeles för auktoritär politik. 

Givetvis hade samhället varit bättre om alla gillade pappa-dagar och Pride. Men hur vill KDU uppnå detta? skriver Liberala ungdomsförbundet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. KDU:s Nike Örbrink skriver i en debattartikel att målet för svensk integrationspolitik måste vara kulturell assimilering. Hon menar att Sveriges integrationspolitik kräver en omstart, och att målet med integrationspolitiken måste skifta. KDU har rätt i att Sverige har en integrationsskuld, men helt fel i att kulturell assimilering bör vara målet.

Örbrink lyfter fram att ett mål för integrationen är att människor ska dela samma värderingar – svenska värderingar om till exempel jämställdhet och HBTQ-frågor. Det finns två problem med den ambitionen. 

Ska ett värderingstest genomföras?

Den första är att det inte går att styra vad människor tänker utan att företräda en alldeles för auktoritär politik. Det är givetvis så att samhället hade varit bättre om alla gillade pappa-dagar och Pride. Men hur vill Örbrink uppnå detta? Är det något slags värderingstest som ska genomföras? 

Nike Örbrink, förbundsordförande KDU.
Foto: KDU

Det andra problemet är att människor alltid kan ljuga om sina värderingar när de konfronteras med sagda värderingstest. Örbrinks idé om att alla ska dela gemensamma värderingar är alltså 1: ofrihetlig och 2: omöjlig att genomföra i praktiken. 

Brotten regleras redan i lagen

Örbrink lyfter fram att Sverige aldrig får acceptera hedersvåld, könsstympning och förnedringsrån. Det tycker inte vi heller. Det är därför det är så bra att alla de sakerna är olagliga i Sverige. 

Vägen framåt om man är seriös vad gäller integration är kraftiga omställningar vad gäller försörjningsstöd och bidragssystem, fokus på egenförsörjning, att man ska följa svensk lag och att barn ska ha möjlighet att lära sig svenska. Men det är så klart svårare med reform än retorik. 


Av Romina Pourmokhtari

Ordförande LUF

Frida Jansson

Integrationspolitisk talesperson LUF

Erik Berg

Vice ordförande LUF