Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

KD:s politik öppnar för sekter och extremister

Paret i Ystad höll sina fem barn isolerade och utanför samhället. Föräldrarna ljög för kommunen och hävdade att barnen gick i skola utomlands. Men om hemundervisning varit tillåtet i Sverige får det förmodas att familjen skulle åberopat den rätten, skriver Fredrik Malm. Foto: CLAES CARLSON / KVP
Fredrik Malm är utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. Foto: Magnus Fröderberg

Det tragiska Ystadfallet visar att Sverige bör ha en fortsatt mycket restriktiv hållning i frågan om hemundervisning.

Men det finns ett parti som vill gå en annan väg – Kristdemokraterna, skriver L-toppen Fredrik Malm.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den fruktansvärda tragedin i Ystad, där fem barn hållits isolerade från omvärlden i många år, har lett till stor debatt i Sverige. Hur kunde det ske, och varför agerade inte kommunen tidigare?

Vi vet inte allt om Ystadfallet, men i grund och botten handlar frågan sannolikt om föräldrar som har religiösa eller filosofiska värderingar som krockar med den värdegrund som det svenska skolsystemet och dess styrdokument vilar på. Dessa föräldrar vill hålla sina barn undan den svenska skolan och vill i stället själva bedriva undervisning hemma, så kallad hemundervisning. Men detta är inte tillåtet i Sverige. I Ystadfallet ljög föräldrarna för kommunen och hävdade att barnen gick i skola utomlands. Men om hemundervisning varit tillåtet i Sverige får det förmodas att familjen skulle åberopa den rätten.

År 2011 skärpte Liberalerna och alliansregeringen lagstiftningen för hemundervisning. Möjligheten för föräldrar att åberopa religiösa eller filosofiska skäl för att själva undervisa sina barn i hemmet togs bort. Och tack och lov för det.

KD vill riva upp lagen

Acceptansen för att tillåta hemundervisning av religiösa eller filosofiska skäl är sannolikt mycket liten hos den svenska allmänheten. Men det finns ett parti som vill gå en annan väg, Kristdemokraterna.

I Kristdemokraternas senaste skolpolitiska program, ”En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter”, från 2013 kräver partiet att den lagskärpning som riksdagen gjorde 2011 ska rivas upp. Man vill återgå till de regler som gällde dessförinnan. Partiets skolpolitiska talesperson Annika Eclund menade då i en intervju i kristna tidningen Världen Idag att man bör kunna få hemundervisning för ”att man vill uppfostra sina barn enligt en särskild filosofisk inriktning”. Men var gränsen ska dras för vilka sådana inriktningar som ska accepteras har Kristdemokraterna däremot inte svarat på. 

Det är ingen slump att kravet på hemundervisning främst drivs av väckelsekristna grupperingar, ungefär samma kretsar som driver krav på samvetsfrihet, abortförbud och anser att homosexualitet är synd.

Skyttedal klagar på ”liberalsocialister”

Kristdemokraternas nyvalda europaparlamentariker Sara Skyttedal gick ännu längre. I en debattartikel (UNT, 23/8 2013) skrev hon att formen för utbildning i Sverige är ”helt irrelevant”. För Skyttedal var det med andra ord ingen skillnad på om en elev på högstadiet undervisas hemma av sina föräldrar i samtliga ämnen, eller på en skola av utbildade lärare. Den svenska lagstiftningen mot hemundervisning beskrev hon som ”paternalistisk” och påhejad av ”liberalsocialister”.

Policychefen i Ebba Busch Thors stab, Johan Ingerö, skrev nyligen på Twitter att Sveriges mycket restriktiva lagstiftning mot hemundervisning bygger på ”obefintlig vetenskaplig grund”.

Väckelsekristna grupperingar

Även om Kristdemokraterna åberopar föräldrars frihet så är risken stor att detta öppnar för sekter, extremister och kraftigt överbeskyddande föräldrar att isolera sina barn från samhället runtomkring. Kombinationen av Kristdemokraternas krav på religiösa skolor, hemundervisning och vårdnadsbidrag skulle öppna stora möjligheter för just detta. Det är ingen slump att kravet på hemundervisning främst drivs av väckelsekristna grupperingar, ungefär samma kretsar som driver krav på samvetsfrihet, abortförbud och anser att homosexualitet är synd.

Kristdemokraterna tycks ha en blind fläck för problemen med hur sekter kan tänkas utnyttja hemundervisning, skriver Fredrik Malm. Foto: ANDERS WIKLUND/TT

De finns fall där hemundervisning kan vara motiverat, till exempel vid vissa sjukdomar. Problemet är när det anförs religiösa och filosofiska skäl, alltså principer i den svenska skolans värdegrund som föräldrarna inte delar. Det är just därför de kräver att själva vara lärare. Det kan handla om till exempel evolutionsläran eller sex- och samlevnadsfrågor.

Bibeln som läroplan

Kristdemokraterna tycks ha en blind fläck för problemen med hur sekter kan tänkas utnyttja sådan lagstiftning. Innan lagskärpningen, år 2008, uppmärksammades till exempel att medlemmar i Maranatakyrkan beviljats hemundervisning där aga förekom. ”Vi har en annan människosyn än samhället. Vi är bibliska fundamentalister enligt det nya testamentet och vi har bibeln som läroplan”, sa församlingens ordförande till Svenska Dagbladet (7/4 2008).

Det finns synnerligen starka skäl för att alla barn i Sverige ska gå i skolan och ges strukturerad undervisning av utbildade lärare. Skolan har en uppgift att också kompensera för sådant eleverna inte har med sig hemifrån. Detta är motsatsen till idén om hemundervisning, som ofta bygger på att barnen ska styras av föräldrarnas världsbild också den tid de annars skulle vara i skolan. 

Barn riskerar att fara illa

Föräldrar kan i hög grad uppfostra sina barn efter sina egna värderingar. Men att också barnens timmar i skolan ska tillbringas i hemmet styrda av föräldrarna skapar stora utmaningar vad gäller tillsynen att barnen faktiskt får en allsidig utbildning och hur verksamheten bedrivs i hemmet. Barnen riskerar att bli mer instängda, kontrollerade och få en snävare världsbild än vad de skulle ha fått genom att gå i skolan med andra elever. Därför bör Sverige fortsatt ha en mycket restriktiv hållning i frågan om hemundervisning.

 

Av Fredrik Malm

Riksdagsledamot Liberalerna