KD: Våra fem förslag i kampen mot terrorn

Ebba Busch Thor, partiledare, Kristdemokraterna.
Foto: Jessica Gow/TT
Andreas Carlson, gruppledare och ledamot i justitieutskottet, Kristdemokraterna
Foto: Foto: Lennart Molin

Större humanitär insats på plats, resurser till Säkerhetspolisen och skärp straffen för terrorism.

Det är några av våra satsningar för stärkt säkerhet som vi föreslår i vår budgetmotion, skriver Ebba Busch Thor och Andreas Carlson (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Människor flyr för sina liv. För oss kristdemokrater är det självklart att Sverige och andra EU-länder bidrar för att hjälpa människor på flykt. Både här och i krigshärdarnas närområden. Vi måste också ständigt ta striden för de värden som hotas när det demokratiska samhället utmanas.

Det finns flera komplexa orsaker till att människor nu tvingas fly i sådan stor omfattning. Assadregimens brutala krig i Syrien är en.  En annan, och kanske den mest hotfulla mot vårt öppna samhälle, är de islamistiska extremisterna i IS som för ett krig mot vår civilisation. De vill skapa oro, rädsla, osäkerhet och instabilitet – i mellanöstern såväl som i väst. IS avskyvärda propagandabilder lämnar ingen oberörd. De halshugger, våldtar och avrättar människor för att de inte är rättroende, för att de är kristna eller inte ställer upp på IS extrema tolkning av islam.

Från Sverige har cirka 300 personer rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS. Resandet avtar inte enligt Säkerhetspolisen och cirka 100 personer har återvänt till Sverige.


Vi välkomnar regeringens satsningar på att förebygga och förhindra terrorism. Men med tanke på det förändrade säkerhetsläget vill vi förstärka arbetet ytterligare.

Kristdemokraterna föreslår därför en rad satsningar för stärkt säkerhet i vår budgetmotion som presenteras inom kort.

1) Sverige måste vara beredd att delta i kampen mot IS på plats.

Vi stödjer Sveriges deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak. Vi skapar i vår budget ett utrymme för att förlänga insatsen, men vi måste om det så efterfrågas kunna bidra exempelvis med JAS-plan i det direkt operativa arbetet för att bekämpa en av orsakerna till att människor i dag tvingas fly. .


2) Större humanitär insats på plats.

Den stora flyktingkrisen kräver att vi använder våra resurser på allra bästa sätt för att hjälpa så många som möjligt. Sverige är och ska fortsatt vara ett öppet land. Det ska vi vara samtidigt som vi kraftfullt förstärker hjälpen i närområdet. Kristdemokraterna höjer anslaget till biståndet med samma nivå som regeringen, men vi prioriterar annorlunda. Vi vill kraftigt förstärka vårt stöd till de organ som har störst verksamhet bland flyktingar och som arbetar med barns säkerhet och rättigheter, såsom UNHCR, WFP och UNICEF.


3) Mer resurser till Säkerhetspolisen

Vi delar regeringens bedömningen att Säkerhetspolisen behöver ett ökat anslag. Men i det extraordinära läge som vi befinner oss vore det rimligt med en ännu kraftigare höjning. Säpo har redan avvärjt flera attentat, men måste ges större resurser att analysera information som myndigheten har för att kunna förebygga nya terrorattentat i vårt land. Därför tillför vi Säkerhetspolisen 280 miljoner kronor extra de kommande tre åren, vilket är 55 miljoner kronor mer än regeringen aviserat.


4) Stärk det förebyggande arbetet

Det krävs ett mer offensivt arbete i kommunerna för att förebygga att människor ansluter sig till terrorceller eller blir IS-krigare. Kristdemokraterna var i Alliansregeringen med och utsåg en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Vi tillför ytterligare fem miljoner mer än regeringen till den nationella samordnarens arbete och vill stärka avhopparverksamhet och det brottsförebyggande arbetet i kommunerna.


5) Skärp straffen för terrorism

Det är bra att regeringen nu vill göra det kriminellt att strida för terrororganisationer utomlands. Men vi vill också se över landsförräderilagstiftningen så att IS-krigare eller andra som strider för liknande terrororganisationer ska kunna dömas för detta. I Storbritannien använder man sig av uteslutningsföreläggande. Det innebär att en person tillfälligt kan nekas återinträde i landet om det finns misstanke om terrorinblandning. Detta är något vi bör titta på även i Sverige. Det måste också finnas möjlighet att beslagta pass, samt kontrollera fingeravtryck och ansiktsbilder vid resor över Schengens yttre gräns till och från Sverige.


Det får inte råda några som helst tvivel om var Sverige står i dessa frågor. Kampen mot terrorism och tyranni får aldrig upphöra! Kampen för frihet, öppenhet, demokrati och människovärde ska fortsätta. Både här hemma och utomlands.


Ebba Busch Thor

Partiledare, Kristdemokraterna


Andreas Carlson

Gruppledare och ledamot i justitieutskottet, Kristdemokraterna