Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

KD: Statens hantering av corona måste granskas

Syftet är inte att jaga regeringen eller att fördela skuld mellan olika myndigheter. En granskning som sätts i gång redan nu syftar till att vi ska stå bättre rustade vid nästa kris, skriver Mikael Oscarsson.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Mikael Oscarsson (KD) är riksdagsledamot i försvarsutskottet.

Var det rätt att låta hemvändare från de italienska alperna kliva rakt ut i arbetslivet? Har våra regioner haft tillräcklig beredskap för en allvarlig kris? 

Det är två av frågorna som riskerar att så split och sprida tvivel – men de måste ändå få ställas. Därför tar KD nu initiativ för en oberoende corona-kommission, skriver Mikael Oscarsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Gjorde Sverige rätt, som lät hemkomna sportlovsfirare kliva rakt ut i arbetslivet direkt från italienska alperna? Har samspelet mellan expertmyndigheterna och regeringen fungerat tillfredställande? Har våra landsting och regioner haft den beredskap som krävs för att möta en allvarlig kris? Finns det regler och förordningar som försvårar ett effektivt agerande? Hur har det påverkat myndigheternas arbete? Var finns de goda exemplen?

Det är några av de frågor som delar Sverige just nu. Frågor som riskerar att så split och sprida tvivel, när vi snarare behöver samhällsgemenskap som allra mest. Ändå måste frågorna ställas.

Tillsätt en coronakommission redan nu

God beredskap är en ständig lärandeprocess. För att stärka Sveriges motståndskraft behöver vi fortlöpande utvärdera vårt agerande, även mitt under pågående kris. Speciellt i ett fall som detta, där krisen sannolikt kan bli långvarig. Därför vill Kristdemokraterna att regeringen omedelbart tillsätter en corona-kommission.

Vi får inte vara naiva igen, och tro att nästa kris väntar artigt i farstun medan vi gör klart utredningen av den förra.

En oberoende corona-kommission behövs för att dokumentera, analysera och utvärdera regeringens, regionernas och berörda myndigheters handlande med anledning av spridningen av covid-19. En sådan skulle öka möjligheten att tidigt dra viktiga lärdomar av hela samhällets krishantering. Det skulle också bli lättare att i ett senare skede bedöma effekten av de åtgärder som nu vidtas.

Rusta för nästa kris

Syftet är inte att jaga regeringen eller att fördela skuld mellan olika myndigheter. Uppgiften handlar inte om att med polemisk blick nagelfara politikens eller myndigheternas arbete. En granskning som sätts i gång redan nu syftar till att vi ska stå bättre rustade nästa gång en kris drabbar vårt land. Där det är möjligt ska vi direkt implementera framgångsrika modeller som tillämpas av olika aktörer.

Oftast tillsätts en kriskommission i efterhand. Det får till följd att utredningen tvingas rekonstruera stora delar av händelseförloppet och att viktiga erfarenheter riskerar att gå förlorade på grund av bristande dokumentation.

Om vi i stället utser granskare omgående har vi långt bättre möjligheter att skapa förståelse för hur Sverige mött hotet från covid-19. I synnerhet som vi ännu bara tycks vara i inledningsfasen av corona-krisen.

Låt oss få insyn

Kommissionen måste vara oberoende och bemannad med relevant expertis från olika samhällssektorer, men granskningsarbetet bör också vara öppet för insyn från samtliga riksdagspartier, exempelvis genom försvarsutskottet. Här finns vana och kompetens att utvärdera beredskap i vid bemärkelse. Samtidigt bör kommissionen redan från start knyta kontakt med motsvarigheter i andra länder, för att kunna identifiera relevanta forskningsfrågor, utbyta information och jämföra erfarenheter.

Ingen mer naivitet

Man kan tycka att en utvärdering av förloppet kan vänta. Att vi måste prioritera de akuta behoven i dag, och att vi gott kan dröja med analyserna tills situationen blivit normal. Men det är bråttom. Relevanta erfarenheter för framtiden får inte försvinna – något som alltid är en överhängande risk om underlag inte samlas in samtidigt som verksamheten pågår. Beredskapen måste ständigt utvecklas. Vi får inte vara naiva igen, och tro att nästa kris väntar artigt i farstun medan vi gör klart utredningen av den förra.

Därför tar Kristdemokraterna nu initiativ i försvarsutskottet för att väcka frågan om en oberoende corona-kommission. Vi hoppas att fler partier ser behovet. Tillsammans gör vi Sverige starkare.


Av Mikael Oscarsson (KD)

Riksdagsledamot i försvarsutskottet

Försvarspolitisk talesperson

Här är Europas enda land utan corona: