Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

KD-ledningen måste ta avstånd från KDU:s idé om assimilering

KD-debattörerna uppmanar partiledningen att inte överge klassiska kristdemokratiska idéer till förmån för idéer om assimilering. På bilden partiledare Ebba Busch.
Foto: OLLE SPORRONG
Riksdagsledamoten Magnus Jacobsson (KD) är en av undertecknarna som vänder sig mot KDU:s förslag.
Foto: OLLE SPORRONG

Vi uppmanar partiledningen att vara tydlig med att vår politik fortsatt bygger på klassiska kristdemokratiska idéer, och att dessa inte överges till förmån för idéer om assimilering, skriver 38 KD-politiker efter KDU:s utspel i invandringsfrågan.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Med förvåning läser vi KDU:s artikel i Expressen där de hävdar att ”Målet med integrationen måste vara assimilering”. De menar att nysvenskar ”måste bli svenskar på riktigt”. De skriver ”Målet för integrationspolitiken måste vara kulturell assimilation”. Ytterligare skriver man att ”Alla människor har rätt att värna kulturella särdrag, sin egen tro, sina högtider och kulturella uttryck”.

Inom akademin brukar man använda följande definitioner:

Integration: Nyanlända förväntas inte avsäga sig sin identitet men det är majoritetssamhällets normer som råder.

Assimilation: Nyanlända förväntas avsäga sig sin identitet och anpassa sig efter majoritetssamhället.

Mångkulturalism: Nyanländas identiteter accepteras och bejakas. Nyanlända förväntas att endast anpassa sig till det konstitutionella ramverket.

KDU vet inte vad de vill

Accepterar man dessa definitioner är det uppenbart att KDU inte vet vad de vill. Å ena sidan argumenterar de för assimilation till en svensk kultur, för att senare säga att ”alla människor har rätt att värna kulturella särdrag”. Det senare är raka motsatsen till assimilering då själva grundidén med assimilering är att minoriteterna ska ge upp den egna identiteten och anamma majoritetskulturens idéer, traditioner, lagar samt outtalade regler i form av värderingar.

Invandrare måste bli svenska på riktigt, skrev KDU:s ordförande Nike Örbrink och föreslog kulturell assimilation.
Foto: KDU

Under 1900-talets början strävade Sverige efter att minoriteterna skulle assimileras, efter andra världskriget övergavs dessa idéer samtidigt som vi tog avstånd ifrån den behandling som judar, samer, romer och kväner utsattes för. Under efterkrigstiden har vi varit noga med att land skall med lag byggas, vilket innebär att alla skall vara lika inför lagen. Utöver det är man fri att organisera sig i föreningar, andliga gemenskaper samt övriga delar av civilsamhället. Målet har varit en väl fungerande integration där enskilda individer är fria att utveckla sina egna liv.

Assimilering leder alltid till förtryck

Utifrån ett historiskt perspektiv är det uppenbart att assimilering alltid resulterar i förtryck av de egna minoriteterna, då det ligger i assimileringens natur. Man kan inte assimilera någon om man samtidigt hävdar att den enskilda skall ha rätt till egna kulturella särdrag.

Omvänt kan man inte arbeta med integration utan att stå upp för att lagen är lika för alla, samt att det finns värderingar som måste vara gemensamma, även om man i övrigt respekterar den enskildes rätt att utvecklas utifrån den egen kulturella eller religiösa traditionen. För oss är det självklart att invandrare lär sig svenska, tar till sig vår gemensamma värdegrund och respekterar våra lagar.

Denna idétradition hör inte hemma i ett modernt samhälle utan passar bäst på historiens skräphög.

Kristdemokratin är en värderingsstyrd ideologi som lyfter fram den judiska och kristna idétraditionen. Vi talar om den gyllene regeln, ”Allt vad du vill att andra skall göra mot dig, skall du ock göra mot dem” och vi betonar naturrätten i form av de mänskliga rättigheterna.

Ska stanna på historiens skräphög

Dessa värderingar är grunden för en lyckad integration. Fungerande samhällsgemenskap kräver gemensamma spelregler men assimilering är en farlig idé som har resulterat i fruktansvärda övergrepp. Denna idétradition hör inte hemma i ett modernt samhälle utan passar bäst på historiens skräphög.

Vi uppmanar Kristdemokraternas partiledning att vara tydliga med att vår politik fortsatt bygger på klassiska kristdemokratiska idéer, och att dessa inte överges till förmån för idéer om assimilering.

Av Hampus Hagman (KD), riksdagsledamot

Michael Anefur (KD), riksdagsledamot

Magnus Jacobsson (KD), riksdagsledamot

Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande Jönköping

Elisabet Lann (KD), kommunalråd

Anders Sellström (KD), fd riksdagsledamot

Cecilia Engström (KD), fd riksdagsledamot

Mattias Ingelsson (KD), fd riksdagsledamot

Irene Oskarsson (KD), fd riksdagsledamot

Jennie Forsblom (KD), regionråd

Jimmy Loord (KD), regionråd

Benny Strandberg (KD), regionråd

Hans-Inge Smetana (KD), regionråd

Linnea Haggren (KD), regionpolitiker

Gunilla Lindell (KD), regionpolitiker

Andreas Sandsgård (KD), regionpolitiker

Peter Åkerström (KD), regionpolitiker

Lennart Bondesson (KD), kommunalråd

Christian Eberstein (KD), kommunalråd

Karl Henriksson (KD), kommunalråd

Lady France Mulumba (KD), kommunalråd

Anders Ramstrand (KD), kommunalråd

Lars Thunberg (KD), kommunalråd

David Winerdal (KD), kommunalråd

Jonas Sandwall (KD), fd kommunalråd

Cecilia Hjorth Attefall (KD), kommunpolitiker

Christina Borglund (KD), kommunpolitiker

Arnold Carlzon (KD), kommunpolitiker

Gunnar Crona (KD), kommunpolitiker

Nedzad Deumic (KD), kommunpolitiker

Anders Ivarsson (KD), kommunpolitiker

Håkan Johansson (KD), Kommunpolitiker

Roger Kardemark (KD), Kommunpolitiker

Miriam Lilja (KD), kommunpolitiker

Jerker Lundin (KD), kommunpolitiker

Camilla Rinaldo Miller (KD), kommunpolitiker

Kent Sjöberg (KD), kommunpolitiker

Annika Sjögren (KD), kommunpolitiker

Stina Sinclair (KD), partimedlem