Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kärlek och godhet hör privatlivet till, inte politiken

Ann Heberlein. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT / TT NYHETSBYRÅN
Moderaternas nuvarande partiledare Anna Kinberg Batra tillsammans med den tidigare partiledaren Fredrik Reinfeldt. Foto: FOTOGRAF JOHAN JEPPSSON / JOHAN JEPPSSON EXPRESSEN

Kärlek och godhet är känslor som hör hemma i de privata relationerna.

I politiska beslut är det andra värderingar som bör råda, skriver Ann Heberlein som vill kandidera för Moderaterna till riksdagen 2018.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige har i decennier styrts av en banal godhet, en oreflekterad vilja att göra gott utan att beakta de konsekvenser handlingen får. Den offentliga debatten, liksom politiska beslut, har i allt för hög grad präglats av känslomässiga utspel, identitetspolitik och relativism. 

Det har lett Sverige in i ett kaos – med utanförskapsområden, gängkriminalitet, ökat sexuellt våld, kvinnoförtryck, terrorism, minskat förtroende för polisen och ökade klyftor. Emotionaliseringen av det offentliga och politiska samtalet måste dämpas, till förmån för förnuft och fakta. Vi står nu inför stora beslut och avgörande val: Det är nu vi bestämmer hur Sverige ser ut om trettio år. Vi är skyldiga våra barn att ta ansvar för deras framtid. 

Våra söner och döttrar har rätt att kräva av oss att få leva i samma frihet, med samma rättigheter och möjligheter som vi. I dessa samtal om Sverige och Sveriges framtid måste vi utgå ifrån förnuftiga och faktabaserade argument, inte väja för obekväma beslut och våga försvara svenska värderingar snarare än att ge vika för högljudda minoriteters krav på särbehandling.

 

LÄS MER: Allianspartierna har blivit högerpopulister

 

Det enda sättet att försvara frihet, möjligheter, rättigheter och trygghet är att betona människors skyldigheter, deras plikter – inför varandra och i relation till staten. 

Det senaste året har min oro över det tillstånd Sverige befinner sig i växt. Under arbetet med boken ”Den banala godheten – mångkultur, integration och svenska värderingar” förfärades jag av den verklighet jag såg när jag lade samman statistik, nyhetsrapportering, vetenskapliga rapporter och studier till en helhetsbild av Sverige. Sverige mår inte bra. På område efter område ökar problemen, från det lilla till det stora, från nedskräpning på våra gator till förekomsten av dödsskjutningar och gruppvåldtäkter. 

Den ökade frustration och oro jag känner har väckt min vilja att engagera mig partipolitiskt. Efter att noga satt mig in i olika partiers program och ideologi – inte minst idéhistoriskt – fastnade jag för Moderaterna. Moderaternas grundläggande värderingar stämmer väl överens med min. 

De konservativa värderingar som betraktar människan som fri och ansvarig, med både rättigheter och skyldigheter tilltalar mig. Det är med stor ödmjukhet jag ställer mig till förfogande: Jag har, i samråd med representanter för Skånemoderaterna, beslutat att kandidera till riksdagen. Jag hoppas och tror att jag kan vara en tillgång för Moderaterna.

 

LÄS MER: Martin Melin: Nu ger jag mig in i politiken

 

Sverige behöver ett sansat samtal om värderingar – vilka grundläggande värderingar vill vi värna? Vi måste diskutera samhällskontraktet, relationen mellan staten och medborgaren. Vi bör sträva efter ett samhälle som innesluter alla medborgare, som tar alla medborgares kraft och kompetens i anspråk. 

Kärlek och godhet är känslor och attityder som hör hemma i de intima, privata relationerna. I det offentliga samtalet och i politiska beslut är det andra värderingar och principer som bör råda: Ansvar, solidaritet och rättvisa. Alla människor har ansvar för sitt liv och sina handlingar. Vi måste också vara solidariska med varandra när vi hamnar i situationer där vi är svaga – och vårt samhälle bör sträva efter att rättvisa. 

I Sverige ska alla medborgare ha samma rättigheter och lika skyldigheter. Ansträngning och flit ska belönas, och dåligt beteende och kriminalitet ska klandras. Så skapar vi ett land som är så bra som möjligt för så många som möjligt.

 

Ann Heberlein

Lektor i etik vid Lunds universitet, vill kandidera för Moderaterna till riksdagen 2018

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!