Kalla FRA till en offentlig utfrågning

Ställdes till svars. I förra veckan fick ansvariga för amerikanska NSA frågor om den omfattande avlyssningen. Här från vänster, biträdande chef för NSA, Chris Inglis, NSA-chefen General Keith Alexander, chefen för USA:s övergripande underrättelsetjänst James Clapper och biträdande justitiekanslern James Cole. Detta borde även äga rum i Sverige, skriver Mark Klamberg.
Foto: Susan Walsh

Riksdagen har gett regeringen en blank check för att byta trafikdata med andra länder. Det förtjänar en offentlig utfrågning i riksdagen. Det skriver Mark Klamberg, doktor och lektor i folkrätt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Snowdens läckta dokument om den amerikanska underrättelseorganisationen NSA har väckt berättigade frågor i många länder, inte minst i USA. Det har bland annat framkommit att NSA och dess brittiska motsvarighet GCHQ registrerar och lagrar stora mängder information om vanliga privatpersoners kommunikation.

Vidare har det framgått att franska och spanska underrättelseorganisationer överlämnat 10-tals miljoner registreringar rörande kommunikation per månad till NSA. NSA:s och USA:s ledare har mottagit mycket kritik både inom sitt eget land som utanför. USA har dock varit ett föredöme i två avseenden jämfört med andra länder.

För en vecka sedan höll representanthusets särskilda utskott för underrättelseverksamhet en offentlig tv-sänd utfrågning av NSA:s ledande företrädare. Det gavs utrymme för hårda frågor. Vidare har amerikanska myndigheter beslutat att offentliggöra en del av de domstols beslut som rör NSA:s övervakning. Jag saknar en sådan offentlig granskning av och insyn gentemot FRA:s verksamhet.

Mindre känt är att Sverige hade sin egen Snowden och läckta dokument 2008. Den 16 juni avslöjade SVT Rapport att FRA lagrar stora mängder trafikdata (ibland benämnt metadata), även avseende svenskars kommunikation. Sådana uppgifter kan användas för kartläggning av brottslighet och terrorism men kan även spåra ur på det sätt som skett med Skånepolisens register innehållande romer.

Källan var en anställd på FRA och SVT:s "Rapport" publicerade ett internt hemligstämplat dokument från FRA på sin hemsida som styrkte uppgifterna. Uppgifterna punkterar regeringens hållning att omfattningen av FRA:s verksamhet är väldigt begränsad. I dokumentet diskuterades FRA:s lagring i termer av "all tillgänglig kommunikation", "stora mängder kommunikation" och det angavs att verksamheten skulle fortsätta i framtiden, det vill säga efter den lagändring som då fanns på riksdagens bord.

FRA-källan eftersöktes av Säpo men förundersökningen lades ner våren 2009. Regeringen har såväl vägrat att tillsätta en särskild utredning av- seende dessa uppgifter som att ange verksamhetens omfattning. I FRA:s hemligstämplade dokument anges att denna massiva lagring sker inom FRA:s grundforskning (även benämnt utvecklingsverksamhet). Av bestämmelsen som reglerar FRA:s utvecklingsverksamhet framgår att inhämtning, lagring av uppgifter kan ske utöver inhämtning som sker för kartläggning av yttre hot.

Det handlar om signalspaningslagen § 1 tredje stycket som förblev orörd även efter FRA-debatten 2008. Med andra ord, lagen saknar meningsfulla begränsningar för hur omfattande denna lagring kan vara. Inrättandet av en domstol 2009 förändrar inte detta eftersom domstolen ska tillämpa en lag som är väldigt till- låtande. Riksdagen har genom 9 § signalspaningslagen gett regeringen en blank check att bestämma om utbyte av trafikdata med andra länder, bestämmelsen inne- håller inga begränsningar utöver krav på regeringens godkännande som i sin tur är ett hemligt beslut. Svenska medier rapporterade i augusti 2008 att överföring av trafikdata i bulk, det vill säga utan urskiljning, sker till USA. På vanlig svenska - lagstiftningen tillåter lagring och överlämning av data till andra stater i samma omfattning som skett från Frankrike och Spanien.

Dessa uppgifter hade förtjänat en offentlig utfrågning i riksdagen med dåvarande och nuvarande försvarsminister och generaldirektör för FRA, avseende vad som skett tidigare, vilket besluts- underlag som lämnats till riksdagen inför antagandet av FRA:s lagstiftning och hur omfattande verksamheten är i dag.

I stället har FRA i dagarna bjudit försvarsutskottet till sin anläggning. SvD har återgett de frågor som försvarsutskottets medlemmar avsett att ställa till FRA. Inga av dessa frågor rör SVT Rapports avslöjande den 16 juni 2008 eller huruvida FRA även nu sysslar med massiv lagring av trafikdata som överlämnas till annan stat. Jag anser att riksdagen och allmänheten har rätt att veta hur omfattande FRA:s verksamhet är. Därför bör vi ha offentliga utfrågningar i riksdagen på samma sätt som i USA.

Mark Klamberg

Doktor och lektor i folkrätt, Uppsala universitet.