Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Judehat inom islam
får inte slätas över

Foto: Lisa Mattisson Exp

Judehatet finns i Koranen för den som söker efter det. Men ingen blir judehatare för att den är muslim, skriver Eli Göndör.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Dådet i Köpenhamn har inte helt oväntat återigen skapat bred front för yttrandefriheten. 
Men precis som i Paris attackerades även judar då Synagogan i Köpenhamn besköts och en person mördades. Därför vore det välkommet om islamiskt judehat bemöttes med lika upprörda och tydliga ställningstaganden.

Judehat är nämligen så pass djupt förankrat i vissa muslimska omgivningar att den förpestar människor som knappt vet var på kartan Israel ligger.

För den som vill bekräfta sina vanföreställningar förekommer judehat även i Koranen. En av de viktigaste ideologerna bakom det moderna judehatet bland muslimer var Sayyid Qutb (1906-1966) vars texter och idéer flitigt återanvänds i olika sammanhang. Ett exempel är Hamas programförklaring.

Genom sin tolkning av begrepp och idéer ur Koranen legitimerade han våld för att upprätta samhällen styrda av islam. Han föddes i Egypten 1906 men hans skrivande och politiska ställningstagande mot regimen i Egypten tvingade honom på flykt. 1948 begav han sig till USA och stannade där i två år. Vistelsen i USA upplevde Qutb som en ständig bekräftelse på västvärldens arrogans och orättvisor. 29 augusti 1966 dömdes han till döden och hängdes i Kairo.

En del forskare menar att Qutb genomgick en radikalisering mot slutet av sitt liv på grund av den hårda och långa fängelsevistelsen. Jag menar dock att det snarare är en fråga om förtydliganden av ståndpunkter som redan går att finna i hans tidigare litteratur. 

Sayyid Qutb hämtade sina idéer ur Koranens begreppsvärld och skapade en hel ideologi som ställer det onda mot det goda där Qutb själv naturligtvis representerar det goda. Judar är onda. De har enligt Qutb hittat på ämnen som historia, filosofi och sociologi i syfte att demoralisera världen samtidigt som de globalt kontrollerar all medicin och kaffeförsäljning.

I sin essä Vårt slag mot judarna som publicerades 1951 hävdar Qutb att judarna bekämpat islam sedan Muhammeds dagar och påstår att judar genom sina manipulationer fördärvat islam och fortsätter göra det överallt i världen.

 I boken Milstolpar som kom ut 1964 beskriver Qutb hur judar infiltrerar politiska omgivningar i hela världen för att upprätthålla sin onda världsstrategi. Enligt Qutb går den ut på att samla all världens rikedom i judiska finansiella institutioner som skor sig på ränta av världens fattiga.

Milstolpar säljs i ständiga nyupplagor i hela arabvärlden och har översatts till en rad språk.

Men i vissa kretsar ursäktas Qutbs judehat eller glöms bort. Svagheten för Qutbs rättvisteorier dyker upp bland människor och ideologer som fascineras av hans föreställning om hur naturtillgångar bör ägas gemensamt och medborgarnas grundläggande behov ska garanteras av staten. Det kanske inte är av en händelse att just Tro & Solidaritets (då Broderskapsrörelsen) förbundssekreterare Ola Johansson i Uppdrag granskning maj 2006 ägnade sig åt entusiastisk högläsning ur Qutbs texter. Eller att Mattias Gardell i sin bok Bin Ladin i våra hjärtan (2006) glider förbi Qutbs judehat som om det vore ett olycksfall i arbetet.

Judehatet bland muslimer är inget ovanligt och heller inget att hymla om. Den är äldre än både Israel och sionismen. Det finns i Koranen för den som söker efter det och det finns i senare texter som sprids av predikanter och amatörteologer vilka engagerar hela sitt väsen i att sprida judehat. Men ingen blir judehatare för att den är muslim. Och ingen muslim behöver hata judar för att vara rättrogen. Tvärt om erbjuder islam omfattande tankegods som opponerar sig mot alla former av hat. Att fylla sin tillvaro med judehat är ett val. Precis som det är ett val vissa kristna eller andra ideologiska judehatare gör.

Ingen kan hitta hela lösningen på hur islamiskt våld ska stoppas. Men det borde vara lika självklart att hänsynslöst avfärda dumheter och konspirationsteorier om judar, som inte har någon förankring i verkligheten, som det är självklart att avfärda generaliserande och nedlåtande omdömen om muslimer. Därmed finns det ingen anledning till att tveka inför någon form av judehat hur väl den ens är inlindad i föreställningar som efterfrågar legitimitet. Hur politiker och forskare positionerar sig i denna fråga kan avgöra om framtida gärningsmän strider till verket eller ej.

 

Eli Göndör är fil.dr. i religionshistoria med inriktning på islamologi och Mellanöstern och redaktör för antologin Religionen i demokratin Timbro 2013

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!