Jomshof spelar radikala islamister rakt i händerna

SD:s partisekreterare Richard Jomshof i SVT:s ”Sverige möts”.
Foto: SVT
Johan Westerholm, grundare och chefredaktör för Ledarsidorna.se.
Foto: Wilmarsgard

Just när vi stod i begrepp att kunna föra en civiliserad debatt om islamism – en i grunden totalitär ideologi med rötter i fascism, nazism och kommunism – så ger SD:s Richard Jomshof islamisterna ånyo möjligheten att gömma sig bakom en religion.

Räkna med att de tacksamt tar emot gåvan, skriver Johan Westerholm. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. ”En avskyvärd religion” menade Sverigedemoraternas partisekreterare Richard Jomshof om islam. Ett uttalande som dels saknar relevans i den politiska debatten men även bidrar till att spela just de islamistiska krafter i händerna som allt fler börjat förstå har en samhällsomstörtande agenda. Islamister som gömmer sig bakom religionen islam.

Oavsett vad Jomshof i efterhand säger, så sade han exakt vad han sade och bidrar nu till att spela islamisterna i händerna, samtidigt som det bryter det moment som byggts upp i att bekämpa dessa åsiktsyttringar.

Skilj på islam och islamism

Islamism är inte detsamma som islam. Islamism är en politisk tillämpning av religionen med vissa tillägg, eller raster. Ett exempel på en islamistisk organisation som är etablerad i Sverige är det Muslimska brödraskapet. Brödraskapet har sina rötter i en häxbrygd av islams urkunder och det samarbete som inleddes med det tyska nazistpartiet under 1930-talet. Ur askan från andra världskriget och Förintelsen reste sig en av dessa rörelser. Det Muslimska brödraskapet.

Jomshof har nu skickat tillbaka oss minst tre år i tiden. Och gett näring till de som menar att all kritik mot islamism är utslag av islamofobi.

Detta brödraskap har efter det andra världskriget närmat sig en annan totalitär ideologi för att utvecklas. Den post-marxistiska sovjetkommunismen. Likt efter andra världskriget så reste sig det i grunden fascistiska Brödraskapet ur ruinerna efter murens fall och etablerade sig i det öppna väst. 

Skruvarna dras åt kring Brödraskapet

Ur ett teologiskt perspektiv är inte det Muslimska brödraskapet islam. Shura-rådet vid al Azhar-universitetet i Kairo, som räknas till sunni-islams mest inflytelserika, lät veckorna innan jul förklara Brödraskapet som ”smutsigt”. Det är förbjudet enligt rådet att ha samröre med Brödraskapet och dess anhängare. Detta brödraskap är i dag under press i hela Europa, där dess nätverksorganisationer, såsom biståndsorganisationen Islamic Relief, nu förlorat rätten till statsbidrag i länder som Nederländerna och Tyskland. I Frankrike förlorar Brödraskapets nätverksorganisationer rätten att verka i organiserad form efter president Emmanuel Macrons initiativ för att motverka radikalisering.

Håller islam på att reformeras?

Men religionen islam är under förändring. Islam är den enda av de tre abrahamitiska religionerna som inte genomgått en reformering och det kan vara så att den muslimska världen står mitt i en reformering just nu. Det är först om kanske hundra år som våra barnbarn eller barnbarnsbarn kan säga om det var den muslimska reformationen som vi upplevde. 

En kamp mellan de bokstavstrogna – de som ser Koranen och de religiösa urkunderna som tidlösa – och de mer reforminriktade som ser dessa som bundna av sin tid. Som för var tid måste omtolkas.

Två länder sticker i dag ut. Marocko med profetens ättling i 42 led, kung Mohammed VI, och Saudiarabien. Marocko har genomfört omfattande reformer, såsom aborträtt för kvinnor i viss utsträckning samt tagit bort blasfemi-lagstiftningen ur konstitutionen. Saudiarabien har inte bara lättat på slöjtvång utan tillåter även kvinnor att ta körkort. 

Små steg. Men steg.

Jomshof har skickat oss tillbaka i tiden

Jomshof sade det han sade, det går inte att komma ifrån. Och hans signal är tydlig samt spelar de bokstavstrogna och islamisterna i händerna som tacksamt tar emot gåvan.

Signalen som främst Brödraskapet kommer att sända vidare är att ”se – de kommer aldrig tycka om oss muslimer så därför skall du ansluta dig till oss”.

Och kanske allvarligast: Jomshof har nu skickat tillbaka oss minst tre år i tiden. Och gett näring till de som menar att all kritik mot islamism är utslag av islamofobi.

Just när vi stod i begrepp att kunna föra en civiliserad debatt om islamism, en i grunden totalitär ideologi med rötter i fascism, nazism och kommunism så ger Jomshof dessa ånyo möjligheten att gömma sig bakom en religion. En religion som kämpar med att reformeras för att kunna fungera i ett modernt samhälle.


Av Johan Westerholm

Grundare och chefredaktör, Ledarsidorna.se