Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Johan Westerholm: Varning för Veronica Palms enkätkupp

Veronica Palm. Foto: Tommy Pedersen
Inför öppna kandidatdeklarationer och offentliga utfrågningar i valprocessen för en ny partiledare, skriver Johan Westerholm.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

FAKTA

Johan Westerholm är konsult, egen företagare och medlem i S sedan 2006.

Socialdemokraterna i Stockholms stad tänker gå ut med en enkät till de drygt 6 000 medlemmar i Stockholm och ta reda på vilka egenskaper och erfarenheter som är viktiga hos en ny partiledare för Socialdemokraterna. De vill även ha namnförslag på ny partiledare och övriga personer som ska utgöra partiets ledning.

Detta har satt press på de övriga partidistrikten att också öppna upp diskussionerna och låta fler vara med för att skapa bilden av socialdemokratins öppnare attityd mot sina medlemmar och väljare.

Om inte annat har Veronica Palm,
ordförande i Stockholms stad, genom initiativet skapat sig ett trumfkort i kampen om ordförandeposten för tillfället. Det finns sedan tidigare ett förtroendegap, en misstänksamhet, som vuxit fram som konsekvens av de tidigare slutna processerna varför förändringen är nödvändig. Initiativet från Stockholms stad är behjärtansvärt och det skapar såväl förhoppningar som sätter vilken lägsta nivå som medlemmar och sympatisörer förväntar sig.

Skulle inte de övriga partidistrikten
kunna leva upp till denna lägsta nivå, att kanske endast nöja sig med att öppna upp en mailbox för allmänt hållna synpunkter och utan egentlig motprestation, bli detta kontraproduktivt. Tvärtom stärks då bilden som av att alla kandidaturer inom socialdemokratin är uppgjorda på förhand och att den demokratiska processen i valet av ny partiledning endast är ett spel för gallerierna.

Tar inte övriga partidistrikt Stockholms
Arbetarekommuns initiativ ett steg till med att ytterligare öppna upp processerna med krav på kandidatdeklarationer och offentliga utfrågningar kommer vi se ytterligare väljarflykt opinions- och medlemstapp. Jag förutsätter att de övriga partidistrikten inser detta och menar allvar i sina eventuella ambitioner på en öppen process. Konsekvenserna om de inte skulle lyckas eller om de inte visar en uppriktig vilja till detta kommer bli vittgående för hela socialdemokratin. Och ansvaret för detta kommer då vila tungt på dagens distriktsstyrelser samt partiledning.


JOHAN WESTERHOLM


Johan Westerholm är konsult och egen företagare och medlem i Socialdemokraterna sedan 2006.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!