Johan Pehrson: Jag kandiderar till partiledare för Liberalerna

Den otrygga samhällsutvecklingen har skapat en medborgerlig opinion mot tafatthet. Verklighetsförnekelse och handlingsförlamningen har lett till att parallellsamhällen vuxit fram, skriver Johan Pehrson.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Liberalernas partiledare Jan Björklund ska avgå.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nästa partiledare måste klara av att samla partiet kring ett budskap om vad vi är för i sak – snarare än emot. 

Här är min programförklaring, skriver Johan Pehrson som nu kandiderar till partiledare för Liberalerna. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Liberalerna plågas av svaga opinionssiffror, oklar politisk riktning och att partiet valt att vända upp och ner på den politiska spelplanen i Sverige. Tack vare fantastiskt arbete av medlemmar, medarbetare och förtroendevalda har vi precis lyckats säkrat ett mandat i valet till EU-parlamentet. 

Partiet står nu inför både ett vägval och ett ledarval. Nästa partiledare måste klara av att samla partiet kring ett budskap om vad vi är för i sak, snarare än emot. Det kräver tydlighet, uthållighet och trovärdighet. 

I ett Sverige som under merparten av de senaste 100 åren styrts av socialdemokratin med sitt kollektivistiska synsätt behövs ett frihetligt, socialt engagerat och obundet liberalt parti på den vanliga medborgarens sida. 

Lyssna på folkets kritik mot samhället

L har samlat ett brett stöd när vi förmått att svara på människors kritik mot den rådande samhällsutvecklingen. Bertil Ohlin tog striden för marknadsekonomi mot planhushållningsidéer efter andra världskriget. Bengt Westerberg fångade känslan av en inhuman, storskalig institutionalisering av välfärden och formulerade kraven på valfrihet och privat entreprenörskap i mitten på 80-talet. Lars Leijonborg såg det växande utanförskapet och fokuserade på integration i början av 00-talet. Dessa perspektiv är lika relevanta i dag. 

Öka företagsamheten

Politiker kan bara fördela vad andra skapar. Välståndet bygger på framgångsrika svenska företag som tillsammans med kompetenta medarbetare förmår att genera ett välstånd. För att öka företagsamheten och därmed säkra välståndet krävs en långsiktig hållbar klimatsmart energiförsörjning och modern infrastruktur. Framtidens företagsamhet måste ligga i linje med ett intensifierat arbete för att säkra klimatet, vårt ekosystem och inte minst vårt vatten.

Jag är stolt över den sekulära staten. Religiösa krafter får aldrig undergräva den via indoktrinering i skolan

Varje individ måste ges förutsättningar att bli sitt bästa jag. Din bakgrund får aldrig avgöra din framtid. För de som befinner sig i utsatthet och ofrihet ska välfärdsstaten utgöra garanten för förändring. Varje individ måste ges möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Detta förutsätter en jämlik kunskapsskola och tillgång till vård och omsorg utifrån individens behov och förutsättningar. De som vikt ett liv åt hårt arbete ska ha en bra pension och fungerande äldrevård. 

En stark och pålitlig rättsstat är grunden för trygghet och rättvisa. Den organiserade brottsligheten och gängens brutala makt är en central socialpolitisk utmaning. Tillgången till trygghet har sannolikt aldrig varit mer orättvist fördelad än i dag. Här krävs ett långsiktigt politiskt ansvarstagande. 

Johan Pehrson med avgående partiledaren Jan Björklund.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Sverige står handfallet inför hedersvåldet

Sverige ska vara öppet, humant och asylrätten ska värnas. Men den misslyckade integrationspolitiken har eldat på ett allt djupare utanförskap. Sverige står ännu handfallet inför hedersvåld och våldsbejakande extremism. Den otrygga samhällsutvecklingen har skapat en medborgerlig opinion mot tafatthet. Verklighetsförnekelse och handlingsförlamningen har lett till att parallellsamhällen vuxit fram.

Jag är stolt över den sekulära staten. Religiösa krafter får aldrig undergräva den via indoktrinering i skolan, genom segregerande föreningar eller församlingar med finansiering via skattemedel eller från allt annat än demokratiska stater. Det som tidigare generationer byggt i Sverige kan vi aldrig låta förfalla. En sekulär stat är förutsättningen för att samhälle där religiösa minoriteter kan leva sida vid sida med barn, kvinnor och HBTQ-personer och där alla får tillgång till sina grundläggande fri- och rättigheter.

Närmande till Nato

Vi måste dra rätt slutsatser av Rysslands och Kinas allt mer aggressiva geopolitiska beteende. EU:s samarbete måste fortsätta att stärkas och vi ska närma oss Nato. Det öppna och fria samhället måste värnas och försvaras även mot yttre hot.

Vi liberaler har alltid tagit kampen för individens frihet och stått upp mot alla former av förtryckande strukturer, ett ansvar vi är skyldiga att driva vidare. Detta är en kort sammanfattning av vad ett modernt liberalt parti måste fokusera på framöver. Politiska skalor kommer och går men behovet av liberala värderingar består.

Detta är några grundläggande tankelinjer för min kandidatur såsom partiledare för Liberalerna. 

Vi måste åter bli ett folkets parti. 


Av Johan Pehrson (L)

Riksdagsledamot