Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

JK måste ta upp Wallbergs fall

<b>Nils Funcke är frilansjournalist och tryckfrihetsexpert. Han är tidigare sekreterare i Yttrandefrihetskommittén.</b>
Foto: Glenn Greenwald And Laura Poitras

"Det är inte bara förbjudet för en kommun eller annan myndighet att spåra en läcka utan också att försöka täta den. Det finns anledning att tro att Erica Wallberg har utsatts för en straffbar åtgärd, repressalie, skriver Nils Funcke.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

USA:s regering gör det liksom socialtjänsten i Tranås och kanslichefen vid Rikspolisstyrelsen och nu senast hemtjänsten i Österåker.

De jagar alla läckor, manar till tystnad eller vidtar repressalier mot de som lämnat uppgifter till medierna. Budskapet är enkelt och tydligt: Håll tand för tunga vare sig det handlar om systematisk avlyssning eller orimliga arbetsförhållanden.

NILS FUNCKE.
Foto: Foto: Ylwa Yngvesson
Edward Snowden tynar nu mentalt bort någonstans på den ryska tundran och Erica Wallberg i Österåker måste söka nytt jobb.

Men låt oss börja i Tranås. Där kommunen polisanmälde ett misstänkt brott mot tystnadsplikten sedan Tranås Tidning publicerat uppgifter som någon lämnat mot löfte om anonymitet.

Socialtjänsten startade en intern utredning. Läckan skulle spåras. Men i stället för en polisutredning mot läckan blir nu socialtjänsten föremål för förundersökning. Justitiekanslern (JK) anser att det finns fog för att misstänka att kommunen brutit mot förbudet för myndigheter att efterforska grundlagsskyddade mediers källor.

Det är inte bara förbjudet för en kommun eller annan myndighet att spåra en läcka utan också att försöka täta den. En myndighet får enligt tryckfrihetsförordningen inte vidta en åtgärd som "utgör avskedande, uppsägning, meddelande om disciplinpåföljd eller liknande åtgärd". Den som bryter mot repressalieförbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Många gånger är repressalierna subtila och driver bort enskilda från arbetsplatsen utan att det uppmärksammas. Ibland är åtgärderna direkta men omöjliga att bevisa eftersom det som hänt utspelat sig mellan två personer och där ord står mot ord.

Åtgärden mot Erica Wallberg i Österåker var allt annat än subtil.

Sedan hon slagit larm om arbetsförhållande inom äldreomsorgen i Expressen fick hon beskedet av enhetschefen inom äldrevården, Kerstin Niklasson, att hon kunde gå hem samma dag. Det blir inga fler arbetspass för Erica Wallberg.

"Här vänder vi oss till närmaste chef eller chefer ovanför." säger Kerstin Niklasson och förklarar att inom hennes verksamhet går man inte till en journalist i första hand. "Hela ditt agerande har varit totalt fel" får Erika Wallberg också höra.


Erica Wallberg spelade in den uppsträckning och uppsägning hon fick av cheferna. Här saknas inte bevis för att enhetschefen uttalat sig i strid mot grundlagens bokstav och därmed har kränkt Ericas yttrandefrihet. Även mindre starka och raka uttalanden än de som drabbade Erica Wallbergs brukar leda till en skarp reprimand från JK. Därtill finns det anledning att tro att hon utsatts för en straffbar åtgärd, repressalie, när hon får beskedet att "vi kommer inte att anställa dig i kommunen mera".

Det är av intresse för de som vårdas i hemmet eller på institutioner att JK, Anna Skarhed, tar upp fallet Erica Wallberg. En anmälan från Erica Wallberg skulle skapa förutsättningar för JK att inleda en förundersökning och göra en straffrättslig prövning. I annat fall bör JK starta ett tillsynsärende.


Meddelarfriheten med dess skydd mot repressalier är många gånger en förutsättning för att vanvård och missförhållanden ska kunna blottläggas och förhoppningsvis åtgärdas. Det må låta rått men det behöver regelbundet statueras exempel, Österåker till straff, androm myndigheter till skräck och varnagel.

Teknikutvecklingen har gjort det möjligt för myndigheterna att systematiskt övervaka medborgarna. Men som alltid är tekniken tveeggad och har gjort det möjligt för Manning och Snowden att komma över och avslöja hundratusentals dokument. Den bandspelare som så gott som alla bär kan belägga repressiva åtgärder som i fallet Österåker och avslöja hur kanslichefen Karl Wallin vid Rikspolisstyrelsen varnar studenterna vid polishögskolan för att hitta på "en massa tokigheter" och "beskriva organisationen som en organisation som inte fungerar".

Tekniken kan därmed användas för en god sak. I varje fall tills någon regering i integritetens intresse får för sig att även hemliga bandinspelningar där man själv deltar ska förbjudas och bara vara förbehållet myndigheterna.


NILS FUNCKE,

är frilansjournalist och tryckfrihetsexpert. Han är tidigare sekreterare i Yttrandefrihetskommittén.