Jihadism reduceras till vantolkningar av islam

Devin Rexvid.
Kashif Virk.
Foto: WAHID RAZIULLAH

Syftet med att kalla jihadister för terrorresenär är att säga att de bara är terrorister utan någon koppling till islam, skriver Devin Rexvid. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. I en replik på mitt inlägg om bekämpning av islamism med sekularism kommer Kashif Virk med tre invändningar; att de flesta ”terrorresenärer” har kriminell bakgrund, att imamer vet att det görs grova tolkningar av islams urkunder och att imamer behövs för att ge en rätt bild av islam. Det finns flera problem i Virks resonemang. 

För det första är hans främsta ambition att rentvå islam än att ta avstånd från dess våldsbejakande inslag. Detta blir tydligt både när han kallar jihadister för ”terrorresenärer” och när han reducerar jihadism till en fråga om misstolkningar av urkunder. 

Syftet med att kalla jihadister för terrorresenär är att säga att de bara är terrorister utan någon koppling till islam. Om dessa ”terrorresenärer” bara drivs av krig och kriminalitet varför söker de inte sig till Ukraina, Colombia eller Filipinerna? Dessutom så är hantering av kriminalitet, om Virks påstående gäller, inte imamers expertområde. Staten har egen sekulär expertis för hantering av kriminalitet. 


LÄS MER: De blir terrorresenärer för att de är kriminella


För det andra reducerar Virk jihadism till vantolkningar av islam. Detta när det blir svårt att öppet försvara våldsbejakande inslag i t.ex. koranverserna 47:4 och 8:12 om halshuggning av otrogna. Så länge Virk visar ovilja att erkänna och ta avstånd från våldsbejakande inslag i urkunderna, kan hans påståenden om imamers avradikaliserande roll inte vinna trovärdighet.

För det tredje vill Virk inte se att sekularism innebär en underminering av religiösa auktoriteter. Ett långsiktigt arbete mot jihadism bör drivas av den sekulära statens utbildande, uppfostrande och rättsvårdande instanser. En sekulär stat bör inte lägga sig i tolkningar av religiösa dogmer och inte heller legitimera religiösa auktoriteter genom att anlita dem för att ge en ”sann bild” av någon religion. 


Devin Rexvid

Projektledare "STOPP" på uppdrag av Riksorganisationen glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF)