Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Jannes slöjförbud andas cynisk populism

Foto: Cornelia Nordström
Folkpartiet måste sluta med symbolpolitiken. Vi ska tala om frihet, inte förbud, skriver Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Utbildningsministern och min partikollega Jan Björklund gick igår ut och krävde att skollagen och högskolelagen ändras. En rektor för en skola eller ett universitet ska kunna förbjuda elever och lärare att bära burka eller niqab.
Folkpartiet är nu ute på mycket hal is.
Det är självklart att vissa arbetsplatser eller utbildningar fordrar viss klädsel, eller frånvaro av annan.

Detta gäller även kläder som bärs av religiösa skäl - om niqab eller burka begränsar arbetsförmågan eller hindrar någon från att utföra sitt jobb måste givetvis en arbetsgivare också kunna kräva att de inte används i arbetet.
Lika lite som en en rökdykare kan ge sig in i övertända byggnader iförd enbart stringtrosor kan en lärare kommunicera med en skolklass klädd i burka.
I det finns i sig inget kontroversiellt.
Men passande vore därför också att, i stället för att som Jan Björklund peka ut vissa klädesplagg, införa generella regler för vad en arbetsgivare egentligen kan kräva av sina anställda i fråga om klädkod.

Arbetsplatskonflikter med ursprung i anställdas klädsel, frisyrer, piercingar eller tatueringar fanns ju långt före burkadebatten. Och byxhäng blev visst en fråga för en skolledning någonstans på Östermalm för ett par år sedan. Men dessa konflikter har kommit och gått utan att statsråd känt sig nödgade att lagstifta i frågorna. I de flesta fall har klädbråken löst sig automatiskt, genom att människor - arbetsgivare och anställda, föräldrar, lärare och barn - satt sig ner och samtalat.
Det är vad människor gör.

Gårdagens utspel visar en bristande tilltro till att marknadens parter själva kan lösa konflikter på sina arbetsplatser. Eftersom detta är något liberaler normalt värnar om, måste vi söka andra svar till Jan Björklunds krav på lagändring. Av de arbetsplatskonflikter som rör kläder är de som handlar specifikt om slöjor tveklöst en minoritet.
Och hur många är det egentligen som bär burka eller niqab på svenska skolor, ett hundratal?

Hur ska man då tolka Jan Björklunds intresse för slöjan? Ett krav utan större bäring på verkligheten är farligt nära cynisk populism och symbolpolitik.
Det är självklart att religionens roll i samhället bör diskuteras, men är en politisering av slöjan verkligen rätt väg att gå? Det hjälper ingen, varken de kvinnor som av olika skäl bär slöja eller samhället i stort.

Som liberalt parti bör vi lämna gårdagens identitetspolitik. Nu riskerar vi i stället att bli medskyldiga till dess fortlevnad. Specifika klädesplagg - och därmed indirekt en specifik grupp - pekas ut som unika i en fråga där lagar och regler tvärtom borde vara generella och gälla för alla.
Framtidens integrationspolitiska utmaningar kräver annat än symbolpolitik. I stället borde Folkpartiets fokus vara att inte politisera religiösa eller kulturella frågor. En lyckad integration bygger på tre saker: språk, lagar och sysselsättning. Alla som bor och lever i ett land måste kunna språket och följa lagarna.
I ett land som Sverige där vi tror på att människor ska kunna försörja sig själva och ha inflytande över sina egna liv är det dessutom en självklarhet att verka för att alla ska ha möjlighet att få en givande sysselsättning.
Det är om sådant Folkpartiet borde tala. Om riktig politik, som inte skiljer ut vissa grupper utan skapar möjligheter för alla i samhället.
Tyvärr är Jan Björklunds utspel istället ett i raden från Folkpartiet som bygger på orden "förbud" och "krav". När kommer det folkpartistiska förslag som talar om att "liberalisera" och "tillåta"?

Det vore välkommet, och mer i linje med den frihetstanke som ett liberalt partis främsta kännetecken bör vara. Om Folkpartiet blir synonymt med förbud och krav, då kan vi vinka den liberala etiketten farväl - tillsammans med de väljare som förväntar sig liberal politik från ett liberalt parti.
Citatet
Politiseringen av slöjan hjälper ingen, varken de kvinnor som av olika skäl bär slöja eller samhället i stort

ADAM CWEJMAN
är ordförande i Liberalaungdomsförbundet. Han klarar av att klä sig propert i arbetet utan att någon lagstiftat om det.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!