Jämställdhet kräver ett porrfritt samhälle

Foto: Axel Öberg
Zozan Inci, ordförande Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
Foto: Privat

Porren finns överallt. Den förhindrar kampen för jämställdhet och normaliserar kränkningar mot kvinnor. Så länge vi låter porrindustrins infrastruktur vara i fred kommer porren att fortsätta livnära sig på och göda mäns våld mot kvinnor, skriver Zozan Inci, ordförande för ROKS.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Kommersiell pornografi har fått en epidemisk spridning via den digitala tekniken. Numera genomsyrar den hela vår tillvaro. Inte nog med att reklam, mode, medier och populärkultur har pornofierats och fått kvinnokränkningar att framstå som normaltillstånd – porrindustrins normer smittar dessutom av sig på allt yngre människor. Innan de ens nått könsmognad får tjejer och killar lära sig att kvinnors kroppar främst är till för manlig maktutövning. För att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män måste vi kämpa för ett porrfritt samhälle.


Flera decenniers forskning visar en mängd skadeverkningar i den kommersiella pornografins kölvatten. Bland annat blir män som konsumerar porr mer sexuellt aggressiva och mer benägna att köpa sex, dagens mest populära porrfilmer innehåller fysisk aggression i 90 procent av scenerna och fysiska skador är vanligt förekommande inom framställningen av porr. Bland de kvinnor som rekryteras till porrindustrin finns en betydande andel som under uppväxten utsatts för sexuella övergrepp, grava försummelser och fosterhemsplaceringar. Många har även prostituerat sig och tillhör inte sällan missgynnade minoriteter.

Vi vet också att pornografins extrema kroppsideal och normaliserade kränkningar kan sabotera konsumenternas eget sexliv.

Trots all vedertagen dokumentation av porrkommersens tragiska följder hörs röster i debatten som hävdar att porr är fantasi och inte verklighet. En erotisk frizon där man slipper vara politiskt korrekt, där kvinnor kan låta sig kallas för horor, bli slagna och strypta och ändå inte vara utsatta så länge de kan avbryta med ett stoppord och att inga politiker eller myndigheter har rätt att lägga sig i den enskildes privata sexfantasier. Men om vi kritiskt studerar dessa fantasiers upphov och varför de börjat praktiseras går det inte att bortse från att pornografin är en multimiljardindustri, en av världens mest lukrativa verksamheter, som till 96 procent produceras för män och av män. När kvinnor i porrfilmer ser ut som om de älskar att bli förnedrade är det kvinnors underordning i verkligheten, den verklighet som Sveriges kvinnojourer och tjejjourer möter varje dag, och ingen fantasi som porren återskapar.


Kommersiell pornografi är det sexualiserade våldets egen propagandaindustri. Den ingår i samma ekosystem som prostitution och mäns våld mot kvinnor. 

I manifestet #Porrfritt, som Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer) har tagit fram, tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och Unizon, begär vi en utredning som dels ska undersöka hur kopplerilagen kan tillämpas även på den pornografiska produktionen, dels föreslå en lagändring som stryper distributionen, enligt samma undantag som gäller för barnpornografi och alkoholreklam.

Så länge vi låter porrindustrins infrastruktur vara i fred kommer porren att fortsätta livnära sig på och göda mäns våld mot kvinnor. Ett jämställt samhälle är ett porrfritt samhälle!

Zozan Inci,

ordförande Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige