Jämställdhet bör ses  som ekonomisk fråga

I en tid då konservatism och fascism vrider klockan tillbaka för kvinnor  i EU måste feminister väljas in i Europa- parlamentet. Kvinnors  livsvillkor handlar om unionens långsiktiga tillväxt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Kvinnors låga deltagande på arbetsmarknaden och den sjunkande nativiteten berörs sällan när EU:s konkurrenskraft diskuteras. En krympande skara skattebetalare ska försörja allt fler äldre. Alarmerande 40 procent av EU:s kvinnor i arbetsför ålder förvärvsarbetar inte, fast kvinnor är mer välutbildade än män i genomsnitt.

Kvinnors utbildning ger dålig avkastning, skatteintäkter dräneras, köpkraft minskar och framtida pensioner urholkas.

Ett frihandelsavtal med USA kan lyfta EU:s BNP med en halv procent. OECD beräknar att EU:s BNP kan öka med minst tolv procent om kvinnors yrkesarbetande underlättas.

En av de viktigaste åtgärderna är tillgång till subventionerad barnomsorg. Mer än hälften av mödrar i EU som är hemma anger priset för barnomsorg som det främsta skälet.

Enligt EU-kommissionen minskar EU:s arbetskraft med 50 miljoner personer fram till 2060. Födslotalen i många EU- länder faller till katastrofala nivåer. I EU-länder där barnafödandet är lågt förvärvsarbetar kvinnor som minst.

I medlemsstater där det finns utbyggd barnomsorg och kvinnors sysselsättning är hög föds det fler barn.

Jämställdhet måste få status som hård ekonomisk fråga. EU behöver pressa Europas makt- havare att främja kvinnors förvärvsarbete och föräldraskap. Feminism är krasst Europas framtid.

Jenny Sonesson, FP

kandidat till Europa- parlamentet