Jag vill uppmuntra folk att tänka själva

Bästsäljaren ”Omgiven av idioter” ifrågasattes på Expressen Debatt.
Thomas Erikson är författare till ”Omgiven av idioter” och föreläsare.
Foto: Peter Knutsson

Thomas Erikson svarar på Dan Katz, Magnus Lindwalls och Robin Fondbergs kritik mot beteendeanalysen och DISA/DISC-modellen: 

”Att offentliganställda inte kan hantera eller bör få ta del av denna kunskap är för mig en besynnerlig slutsats. Det visar på elitism.”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Att debattera DISA/DISC-modellens för- och nackdelar har jag gjort sedan min bok ”Omgiven av idioter” fick sitt genombrott. Jag räknar med att få göra det under många år framöver.

Dan Katz, Magnus Lindwall och Robin Fondberg påstår i Expressen att jag har marknadsfört mig som beteendevetare och vetenskapsman. Jag har praktiserat DISA/DISC i över 20 år och utbildat tusentals chefer, därför anser jag att jag kan säga beteendevetare. Det är ingen skyddad titel, vilket Dan Katz är medveten om. För att undvika en onödig diskussion har jag tagit bort titeln i nya upplagor av boken. 

Jag är ingen vetenskapsman

Att jag har marknadsfört mig som vetenskapsman är felaktigt. Katz, Lindwall och Fondberg hävdar vidare att företag och offentlig sektor har betalat mig mångmiljonbelopp för föreläsningar. Detta är också felaktigt eftersom de blandar ihop mig med andra aktörer. De missar det mest centrala – att människor är fria att ta del av precis vilken kunskap de vill. 

Varken mina föreläsningar eller böcker tar ställning kring exaktheten i verktyget.

I ett fritt och demokratiskt samhälle ska alla ha rätten att välja och tänka själva. Jag säljer inte aktivt mina föreläsningar utan utbildar endast på begäran. Förfrågningarna har varit många. Med föreläsningarna vill jag ge människor insikter kring en modell som har använts av professionella inom ledarskap och HR i över 50 år. 

Alla modeller får kritik

Att indignerat sucka om bristande vetenskaplig grund håller inte. Alla modeller får kritik eftersom det inte råder enighet kring vad som är bäst. Ett amerikanskt universitet, Robert Morris University, gjorde redan 2013 bedömningen att ca 50 miljoner DISA/DISC-analyser gjorts världen över. Varken mina föreläsningar eller böcker tar ställning kring exaktheten i verktyget. Om man faktiskt tar sig tid att läsa mina böcker framgår det att den kompletta bilden av en annan människa inte enbart kan ges med hjälp av en DISA/DISC-analys. 

Stärkt självinsikt är viktigt

Mitt syfte med föreläsningarna är att göra åhörarna nyfikna på att utveckla sin självinsikt. Genom att stärka den är det lättare att hamna rätt i livet – vare sig det gäller yrke, arbetsplats, partner eller andra åtaganden. I sin tur leder det till lycka, framgång och kanske också pengar. Jag vill även uppmuntra människor till att tänka själva och att våga ifrågasätta.

Att dra slutsatsen att till exempel offentliganställda inte kan hantera eller bör få ta del av denna kunskap är för mig en besynnerlig slutsats. Det visar på elitism och en fjärmad förståelse för folks intressen och förmåga att ta till sig information av olika slag. Att tvinga på folk sitt eget synsätt eller att försöka undanhålla andra från information är allvarligt.

Min vision är att skapa och förmedla något som har spelat någon roll i människors liv, att ha fått folk att tänka till och fatta beslut själva. Det är där debattnivån ska vara. 


Av Thomas Erikson

Författare och föreläsare