Jag kommer inte att vara tyst, Tomas Tobé

Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke svarar på kritiken efter nazistuttalandet.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG/IBL
Tomas Tobé, EU-parlamentariker för Moderaterna.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

Det pågår en glidande värdeförskjutning på EU:s politiska arena som är djupt oroväckande för alla demokrater. Så nej Tomas Tobé, jag kommer inte backa och jag kommer inte att vara tyst om vad du och din politiska grupp håller på med, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. I en debattartikel uppmanar Tomas Tobé mig att be om ursäkt. Detta för att jag i en intervju om World Pride sa att det viktigaste för politiker är att stå för sina vackra ord och gå från ord till handling. 

Under World Pride i Malmö och Köpenhamn nästa sommar, ska jag leda en konferens om hur EU:s migrationspolitik påverkar HBTQi-personers möjligheter att söka skydd från förtryck, trakasserier och våld. På frågan om vad som är viktigast med konferensen svarade jag följande: ”Att gå från ord till handling. Jag är så otroligt trött på prat och orkar inte höra en politiker till säga vackra ord och sedan se hur de inte trycker på rätt knappar när vi röstar. I EU-parlamentet sitter ju grekiska nazister och står för avskyvärda saker, men de står i alla fall för vad de tycker. För mig är det mer provocerande med socialdemokrater och konservativa som talar, vackert, men inte är beredda att göra politik av det”.

En falsk manöver

Baserat på citatet skriver Tobé. ”Att hävda att företrädare för demokratiska partier är lika illa som nazister – eller värre – passerar en gräns. Det är historielöst att tala på detta sätt, och det bidrar till en ovärdig debatt.”

Att inte larma om detta för att få till stånd en seriös debatt skulle – om något – vara historielöst.

I stället för att hålla sig till det sammanhang mitt citat syftar på, EU:s migrationspolitik och HBTQI-personer på flykt, förvrider Tobé min allvarliga kritik för att få mediautrymme. Han skruvar mina ord och rabblar upp allt han minsann gjort för HBTQi-frågan i Sverige under sin tid i riksdagen. Det är fint. Men det är en falsk manöver. Problemet för Tobé är att jag inte pratar om vad han sysslat med i Sveriges riksdag. Det jag pratar om är vad Tobés konservativa grupp ägnar sig åt på EU-nivå. I parlamentets två största politiska grupper, den konservativa och den socialdemokratiska gruppen, finns det alltför många politiker som uttalar sig vackert om demokrati och humanism men sedan röstar mot en sådan politik.

En hård politik för HBTQi-personer

Ett tydligt exempel på vilken politik Tobés konservativa grupp driver fram är den migrationspolitik som kommer att göra det ännu svårare för HBTQi-personer att söka skydd. Det är en politik som alla etablerade hjälporganisationer och EU:s egen institution för mänskliga rättigheter menar kommer att drabba de mest utsatta människorna på flykt, inklusive HBTQi- personer, allra värst.

Än mer problematiskt blir Tobés exposé när vi beaktar den roll som dessa maktbärande grupper i EU-parlamentet har för utformningen av EU:s politik i stort, särskilt vad det gäller principen om rättsstaten. Det är med stöd av Tobés konservativa vänner och deras inhumana politik som medlemsländer som Ungern och Polen kan fortsätta sin fria framfart. 

Konservativa politiker öppnar för Orbán

Dag för dag ser vi hur situationen för kvinnor och HBTQi-personer förvärras och rättigheter inskränks. Principen om rättsstaten undermineras, fria domstolar och fri media undergrävs. Det är en utveckling som utgör ett allvarligt hot mot de grundläggande värderingar som EU bygger på, demokrati och mänskliga rättigheter. Och ja, jag finner det provocerande och illavarslande när dessa värderingar undergrävs genom att konservativa politiker i Bryssel öppnar dörrarna för antidemokrater som Viktor Orbán. 

Det pågår en glidande värdeförskjutning på EU:s politiska arena som är djupt oroväckande för alla demokrater. Så nej Tobé, jag kommer inte backa och jag kommer inte att vara tyst om vad du och din politiska grupp håller på med. Att inte larma om detta för att få till stånd en seriös debatt skulle – om något – vara historielöst. 


Av Alice Bah Kuhnke (MP)

Europaparlamentariker