Jag har gråtit när jag sett misären patienterna lever i

Nalin Pekgul är sjuksköterska inom psykiatrivården och tidigare riksdagsledamot för S.
Foto: ALEXANDER DONKA

Det nyliberala idealet om valfrihet i alla livets skeden skapar problem för just de människor valfriheten sägs gynna. 

Ska en person med psykos ta emot boendestöd – eller lyda rösthallucinationerna som pågår inombords och tacka nej? skriver sjuksköterskan Nalin Pekgul.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Föreställ er att ni har en son som har gått på den tuffa utbildningen på KTH för att bli ingenjör och precis har fått sitt drömjobb. Som förälder är ni glada och stolta över att sonen har uppnått sitt mål. Så drabbas sonen av en psykos och både familjens och den unge mannens liv slås i spillror.  

Mitt första jobb inom psykiatrin för nio år sedan var just på en psykosavdelning. Där fick jag följa föräldrarnas kamp för att förstå vad som hade hänt men också patienterna som inte hade insikt i sin sjukdom. Jag glömmer aldrig chocken, sorgen och förtvivlan hos föräldrarna. I det läget förväntar man sig att samhället på alla sätt stöder och underlättar livet för patienterna och deras familjer. Men så är det inte. 

Psykiatrireformens baksida 

I år är det 25 år sedan som psykiatrireformen genomfördes. Tanken var att människor med psykiska problem skulle kunna få stöd att bo själva och ges möjlighet till ett självständigt liv. Men i stället har denna reform tyvärr lett dem till ensamhet och hemlöshet. Det beror på att kommunerna, som fick huvudansvaret för boende och stöd till människor med psykisk ohälsa, har svikit sitt uppdrag.  

Jag skulle kunna räkna upp hur många fall som helst där kommunen inte ens försöker hitta ett gruppboende till personer som inte kan ta hand om sig själva. När patienterna skrivits ut från sjukhuset och kanske dessutom nekas boende på en vårdinstans, har de ingenstans att ta vägen. Det enda alternativet är ett härbärge, där de kan fara mycket illa, eller att familjerna tar ansvaret.   

Socialminister Lena Hallengren borde bjuda in författarna till boken ”Att insjukna i psykos” och ta del av deras kunskaper, skriver Nalin Pekgul.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Som vårdpersonal har vi gråtit vid hembesök, när vi har sett den misär som patienten lever i tillsammans med missbrukare och andra psykiskt sjuka människor. Kommunen hänvisar ofta till att patienten har tackat nej till stöd. Låt mig här påminna om att många i patientgruppen inte har insikt i sin sjukdom. Detta ingår i symtombilden. 

Valfriheten har gått för långt

Här skulle mycket kunna sägas om hur det nyliberala politiska idealet om valfrihet i alla livets skeden skapar problem för just de människor valfriheten sägs gynna. Patienten behöver befrias från kravet att välja då konsekvenserna av valet kan bli ödesdigra. Det går inte att göra ett informerat val då man med psykossymptom i form av hallucinationer, tankestörningar, nedsatt initiativförmåga med mera, ska välja om det är klokast att ta emot boendestöd eller om man ska lyda de skrämmande rösthallucinationer som just pågår inombords och säger nej.  

Läs boken ”Att insjukna i psykos”

I våras kom boken ”Att insjukna i psykos” av Johan Cullberg, Pontus Strålin och Maria Skott. Men samtidigt slog coronaepidemin till och boken fick tyvärr inte den uppmärksamhet som den förtjänar. Boken är en praktisk tillämpning av Socialstyrelsens anvisningar och innehåller bland annat många praktiska förslag på tidiga insatser för människor som insjuknat i psykos. 

Boken beskriver de evidensbaserade insatserna, som en nyinsjuknad patient i psykos behöver för att kunna återhämta sig. Dessa insatser har inte alla mottagningar möjlighet att erbjuda. Ett exempel som komplicerar satsningarna är att ekonomiska vinster inte blir fullt synliga förrän kanske decennier senare. Med ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv kan det vara svårt med att se de vinster som den evidensbaserade psykosvården innebär.  

Läsaren får även ta del av psykiatrins senaste rön, patienters upplevelser, de anhörigas vanmakt och förtvivlan. Boken ger en förståelse för sjukdomen som är förutsättningen för adekvat hjälp, men också en hoppfullhet som utvecklingen inom psykiatrin förmedlar. Jag hoppas att boken hittar sina läsare inom kommunerna men också bland anhöriga, patienter och politiker. 

80 000 psykospatienter

Det här är inget litet missförhållande. Varje år insjuknar mellan 1 500–2 000 personer i Sverige i psykos. Det uppskattas finnas 80 000 psykospatienter. Tänk er, lika många som bor i hela Järfälla kommun.

Sveriges socialminister Lena Hallengren har kallat problemen med en växande psykisk ohälsa hos befolkningen för ”Vår tids stora folkhälsoutmaning”. Ett led i denna folkhälsoutmaning borde vara att bjuda in författarna till boken ”Att insjukna i psykos” och ta del av deras kunskaper om hur man kan förbättra psykosvården.  


Av Nalin Pekgul

Sjuksköterska och skribent

Fd riksdagsledamot (S)