Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Jag hade aldrig lyckats om SD suttit vid makten

Jag vill helt förkasta Jimmie Åkessons resonemang om att lönsamhet leder till rättigheter, skriver David Lega (KD). Foto: PATRIK C ÖSTERBERG/IBL
Det finns vänsterkrafter som försöker blanda ihop KD med SD. Det går inte, skriver David Lega. Foto: LENNART REHNMAN

KD-politikern och tidigare världsmästaren David Lega låg sömnlös efter att ha sett SD-ledarens tal till nationen.

"Åkesson var skrämmande tydlig: Dina mänskliga rättigheter bygger alltså på din möjlighet att prestera. Det påminner om en svunnen tid."

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SVERIGEDEMOKRATERNA. För att Kristdemokraterna ska kunna göra en framgångsrik valrörelse måste vi fortsätta att fokusera på alla människors lika värde och vår ideologi, kristdemokratin. Det är det som debatten måste handla om, konflikten ska vara mot våra politiska motståndare i stället för internt käbbel.

En av våra motståndare är Sverigedemokraterna.

Nyligen såg jag när Sverigedemokraternas Jimmie Åkessons höll sitt tal till nationen på SVT. Det var svårt att sova efter det.

Åkesson var skrämmande tydlig i hur han vill skapa sitt Sverige. 

Han vill ha ett Sverige där "man först gör sin plikt, och innan man kräver sin rätt." 

Dina mänskliga rättigheter bygger alltså på din möjlighet att prestera. Det påminner om en svunnen tid.

Det är tack vare mina rättigheter jag kan bidra

Om Sverigedemokraterna hade styrt när jag föddes hade jag aldrig kunnat skapa det liv som jag nu har. Jag föddes med en funktionsnedsättning som gör att jag behöver hjälp av assistenter för att leva ett fritt liv. Det är tack vare mina rättigheter som jag kan bidra till samhället utefter min egen förmåga. Med det tankesättet får människor möjlighet att nå sin fulla potential. 

Jimmie Åkessons resonemang är farligt.

Jag vill att diskussionen fram till valet ska handla om just det, hur vi ser på människor. Valet i september kommer bli ett vägskäl. 

Det finns vänsterkrafter som försöker blanda ihop KD med SD. Det går inte. Kristdemokraternas grundläggande värderingar är helt motsatta. All politik bygger på just värderingar. Här skiljer sig Sverigedemokraterna från övriga partier, vilket Jimmie Åkesson bekräftade i sitt tal. Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra.

Jag vill helt förkasta Åkessons resonemang om att lönsamhet leder till rättigheter. 

Självklart är det viktigt att göra sin plikt och bidra till samhället. Jag, och många med mig, hade aldrig kunnat göra sin/vår plikt utifrån Jimmie Åkessons ideologi och resonemang. Min sömnlöshet kommer sig av en rädsla att Sverigedemokraternas idéer får ett starkare fäste efter valet.

Kristdemokraterna grundades som en motkraft till de rasistiska och nazistiska krafter som verkade i det mörka Europa under 1930- och 40-talet. Den internationella kristdemokratin återuppbyggde ett sargat Europa och bidrog till den frihet och det framtidshopp som sedan präglade stora delar av Europa.

Det är en historia som jag är stolt över. Och som vi kristdemokrater aldrig glömmer bort. 

Vi kommer att fortsätta kämpa för familjeåterförening

I dag har många familjer splittrats efter den stora flyktingkris som världen har upplevt. Vi kommer fortsätta att kämpa för familjers rätt att återförenas. I dag är det tydligt vad Sverigedemokraterna står för och hur långt ifrån varandra vi står.

Rättigheter och skyldigheter är sammankopplade, men vi får inte heller glömma förväntningar och krav.

Jag slog fjorton världsrekord som simmare tack vare att jag hade förväntningar på mig trots min funktionsnedsättning. Men också tack vare att jag under min uppväxt kunde få det stöd som jag hade rätt till. Samma resonemang gäller Jimmie Åkessons utveckling, men han behöver inte assistenter och en rullstol. Eftersom vi är olika.

Olikheterna stärker vårt samhälle

Det är olikheterna som stärker vårt samhälle. Därför måste olikheter inte bara tolereras, utan hyllas. Människor är inte stöpta i samma form, därför måste vi ge människor rättigheter, för att de ska kunna uppnå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar.

Vad resultatet sedan blir är lika olika som det finns olika människor. Och det tycker jag är fantastiskt.

Vi står inför den viktigaste valrörelsen hittills. Den kommer att handla om hur vi ser på våra medmänniskor. Vi är det parti som alltid ska ta fajten när andra inte står upp för grundläggande mänskliga värden. 

Det är därför som vi skapades efter andra världskriget. Det är därför vi finns. Och det är därför vi måste vara en del av svensk politik i framtiden.

 

Av David Lega (KD)

Ledamot i verkställande utskottet 

Oppositionsråd i Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!