Jag är innerligt trött på hetsjakten på unga

Ann-Therése Enarsson
Foto: Jonas Borg / JONAS BORG
Jobben finns – men unga vill inte ha dem, skrev Tina Walroth.

Alla generationer är vad de är, anpassa dig och din verksamhet till förutsättningarna. Gnället hjälper ingen, skriver Ann-Therése Enarsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Jag är innerligt trött på hetsjakten på unga som pågår. Både företagare och politiker hävdar att unga är ovana vid att ta ansvar och att de inte har rätt attityd för jobbet. Tina Wahlroth stämmer i Expressen 22/1 in i kören genom att beskriva hur unga ringer sig sjuka för att de är trötta, kommer för sent varje dag och tror att det går att vabba katten. Men är det verkligen bortklemade och lata ungdomar som är problemet?


LÄS MER: Jobben finns – men unga vill inte ha dem


Debatten bygger på uppfattningen att ungdomar ska uppfostras och sättas på plats med förmaningar om att så här har vi alltid gjort. Det är en förlegad inställning till arbetslivet. Unga däremot vet att det inte finns något på förhand givet facit och strävar därför efter att samarbeta med andra människor och anpassa sig till nya situationer. De inte bara tolererar utan inkluderar olika kulturer, levnadssätt, sexuella läggningar och ideologier. Då måste formella hierarkier inom organisationer ersättas med ett inkluderande ledarskap.

Unga vill bidra men de vill också få sitt liv att fungera utanför jobbet. Balans mellan arbete och fritid är viktigt och att toppa karriären är inte lika viktigt som för tidigare generationer. Om arbetsgivare vill attrahera och utveckla unga behöver också de själva förändra sitt sätt att jobba. Företag måste kunna hantera en kreativ och värderingsdriven generation för att kunna locka till sig rätt talanger och få dem och företaget att utvecklas.


LÄS MER: Ingen tycks vilja ha ett "enklare jobb" i dag


Företag och organisationer behöver tänka på följande för att bli framgångsrika i framtiden:

1. Visa vad ni står för! Unga är inte beredda att jobba var som helst med vad som helst, det måste finnas hjärta och syfte i det man gör också.

2. Se individen! Dagens unga är individualister och ställer krav på ömsesidig respekt.

3. Bygg laget! Ungdomar tar intryck från många håll och är empatiska. De vill bli lyssnade på och tagna på allvar.

Att peka ut unga som grupp är inte konstruktivt. Alla generationer är vad de är, anpassa dig och din verksamhet till förutsättningarna. Gnället hjälper ingen.


Ann-Therése Enarsson 

vd Futurion