Islamister tolkar Koranen som fan läser Bibeln

Jan Tuninger
Foto: Privat
Uppfattningen att muslimerna skulle vara ute för att ta över världen i islams namn är om möjligt ännu mer befängd, skriver Jan Tuninger.
Foto: Shutterstock

Okunnighet om islam är grunden till islamofobin, skriver Jan Tuninger.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Islamofobin är en av de bärande krafterna bakom de populistiska och främlingsfientliga rörelserna i Västvärlden. Den har växt fram ur den närmast totala okunnighet om islam som utmärker dagens européer och amerikaner. Hur många vet ens att islam utgör den tredje och yngsta grenen på det träd som bildats av judendom och kristendom. Eller att Allah är det arabiska ordet för gud och då samma gud som tillbes av judar och kristna?

Den som öppnar en Koran upptäcker snabbt att sidorna är fyllda av Bibelns gestalter och tonen mot medreligionerna påfallande tolerant.

Det finns både i västvärlden och bland muslimer en rad spridda missuppfattningar om islam. Begreppet jihad tolkas till exempel av få experter som ett krav på offensiva massmord, mer som ett i grunden defensivt begrepp, som avser skydd mot angrepp.


LÄS MER: Allvarliga brister i regeringens åtgärder mot jihadism 


Det finns heller ingenting i Koranen som tvingar kvinnor att uppträda som vandrande telefonkiosker. Enligt Sura 24:31 ska de "ej visa sina behag undantagandes vad som alltid är synligt därav". Inget tvingar heller kvinnor att avhålla sig från förvärvsarbete.

Hederskulturen, den där hela familjens heder blir beroende av "det organ som kvinnan använder när hon kissar tio gånger om dagen" (klok muslimsk kvinna) är ingen islamsk uppfinning. Den har inget stöd i Koranen, existerade långt före Muhammed och är spridd över i stort hela Medelhavsområdet, även i kristna trakter.

Uppfattningen att muslimerna skulle vara ute för att ta över världen i islams namn är om möjligt ännu mer befängd. De allra flesta muslimer är ungefär lika ljumma i tron som namnkristna européer och har i stort sett lika grunda kunskaper. Det som kan radikalisera dem är långvarig diskriminering och förföljelse - det vill säga det som i dag pågår i stora delar av Europa och i Trumps USA.


LÄS MER: Kommuner ska inte dalta med jihadister 


Det finns inte heller något slags muslimsk generalstab som skulle kunna planera den typen av fälttåg. Även förhållandevis okunniga borde kanske ha kunnat upptäcka att islam är kluvet i majoritetsriktningen sunni och minoritetsriktningen shia. Motsättningarna mellan dem har blivit allt bittrare och ligger till stor del bakom striderna i Syrien, Irak och Jemen. 

Däremot finns det islamistiska riktningar som tolkar Koranen som fan läser Bibeln. De har haft klara framgångar under senare år. Värdefull draghjälp har de fått från USA. I kortsynt iver och nit hjälpte CIA till att organisera och beväpna al-Qaida utan minsta tanke på att organisationen på lite sikt skulle kunna vända sig mot sina välgörare . Ännu värre var Bushadministrationens hjärndöda beslut att omedelbart efter Irakkriget upplösa den irakiska krigsmakten och kasta ut tusentals yrkessoldater i hopplös arbetslöshet. Det är de som de senaste åren bildat IS effektivaste militära grenar. Inte för att de nödvändigtvis är djupt troende utan för att det blivit ett av få sätt att kunna försörja sig  

I de svenska städernas utanförskapsområden har vi parallellt kunna se en växande radikalisering och islamisering. Påhejade av ett fåtal extremistiska imamer har unga män börjat uppträda som självutnämnda religiösa poliser.

Ska vi kunna skilja på muslimer och islamister krävs kunskapsuppbyggnad på bredden genom långsiktiga informationsinsatser. Det är också det som krävs för att dra undan mattan både för islamofobiska hatmånglare och skäggiga våldsförespråkare bland islamisterna. Ett nyckelinslag i det arbetet skulle kunna bli en organiserad samverkan mellan den stora majoritet av imamer som företräder moderata riktningar inom islam, och kristna och judiska samfund.


Jan Tuninger

Journalist, tidigare presschef vid Försvarsstaben och FN-officer i Mellanöstern