Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

"Islamister hör inte hemma i Centern"

CENTERPARTISTOCHMUSLIM. Mahmoud Aldebe står på Stockholmscenterns nomineringslista till riksdagen. Något som fått Elisabeth Thand Ringqvist att reagera. "En islamist som inte ens omfamnar det grundläggande axiomet att FN:s mänskliga fri- och rättigheter ska gälla alla och alltid, kan inte kalla sig centerpartist", skriver hon bland annat.
Foto: ARNEHYCKENBERG/SCANPIX

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Portalparagrafer i partiprogram tas ofta för givna och debatteras sällan, trots att de faktiskt är själva grunden för de politiska partierna. Centerpartiets program utgår, som många andra, från att alla människor är jämlika och har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, livsåskådning, sexuell läggning, etnisk eller social bakgrund. Partiets liberala profil tydliggörs genom kravet på att varje människa ska ha möjlighet att forma sitt eget liv. 

 Centerpartiet tillämpar öppna nomineringar i enlighet med våra värderingar. Alla som är medlemmar kan föreslå sig själv eller någon annan till vilken lista som helst. Syftet med öppen nominering är givetvis att fler ska ta steget från att vara medlem till att söka mandat som förtroendevald. Som medlemmar är det sedan vår skyldighet att upplysa om och debattera vilka dessa personer är och vad de står för.


En av kandidaterna på Stockholms läns nomineringslista till Riksdagen är Mahmoud Aldebe. Han kallar sig just nu centerpartist och säger att han vill "driva frågor om jämställdhet, mångfald, demokrati och människorättigheter", 

 Aldebe har argumenterat för införandet av sharialagar i Sverige. Det skulle innebära att muslimer som vill ska ha sin egen civillagstiftning i stället för den svenska familjerätten. Vissa företrädare förespråkar även dömandet av otrohet och homosexuella inom ramen för sharia.


I en intervju som nyislamisten och al-Quds demonstrationsarrangör Mohammed Omar nyligen gjorde med Aldebe, kommenterar Aldebe sharialagarnas kritiker med att "Man vill bli av med obekväma och 'radikala' muslimer som stör idyllen". Men det här är inte att störa idyllen. Poängen med demokrati i Sverige är att makten och den lagstiftande förmågan utgår från folket. Det gäller inte bara konstitutionella och statsstyrande lagar. Det gäller likaväl den civilrättsliga lagstiftningen -  som är den som Aldebe vill åsidosätta. I samma intervju säger Aldebe, att han vill starta ett nytt parti i Sverige för att kunna känna "oberoende när det kommer till vår bekännelse, vår tro och teologi".


Aldebes extremism har tagit sig flera uttryck. 2003 vädjade han om resning för de två farbröder som mördade Pela Atroshi. I brevet till justitieministern hävdade han att domen var resultatet av politiska, polisiära och massmediala konspirationer. Han menade också att ett syfte med processen var att uppmuntra invandrarflickor att revoltera mot familjens traditioner och religionens värderingar. Exemplen visar knappast på en ambition att åstadkomma försoning och samling, utan snarare på ett självpåtaget utanförskap och krav på respekt för extremism.

Mahmoud Aldebe är radikal islamist och lierar sig med de mest fundamentalistiska grupper vi har i Sverige. Det råder inget tvivel om att radikala islamister vill ta makt med andra medel än de demokratiska -  där allas fria och likvärdiga röst är grundläggande. 

 En islamist som inte ens omfamnar det grundläggande axiomet att FN:s mänskliga fri- och rättigheter ska gälla alla och alltid, kan inte kalla sig centerpartist. De liberala värderingar som partiet vilar på har inget gemensamt med det som Aldebe står för. 


Aldebes aktivism, där han gör sig till talesperson för alla Sveriges muslimer, är också farlig därför att den ger en grogrund för allmän misstänksamhet mot islam och mot muslimer. Alla de svenska muslimer som inte står bakom hans extrema åsikter riskerar därmed att bli offer för dem.

 Demokratin och vårt samhälles utformning är aldrig färdig och vi måste sätta strålkastarljuset på vem och vad som vill förändra den. Det mångkulturella Sverige är en förutsättning för vårt framtida välstånd. Men när olika politiska traditioner och inriktningar möts så behövs också en öppen debatt om vad som är friheter, rättigheter och skyldigheter. Det handlar inte om att förbjuda slöjor eller burkor på gator och torg, utan om vilka grundläggande spelregler som ska gälla för umgänget människor emellan i vårt land.


Eftersom jag kandiderar i Stockholms stads centerdistrikt, kan jag utan egen vinning, uppmana medlemmar i Stockholms län att inte lägga en enda röst på Aldebe och att de kräver att nomineringskommittén är noga med kandidatförklaringarna vid nomineringsstämman. 

 Ställ era kandidater mot väggen för att få höra vad de vill uträtta som riksdagsledamöter. Det är glädjande att det idag på centerpartiets listor finns många kandidater med muslimsk bakgrund. Både sekulära och djupt troende. Jag är övertygad om att listan i Stockholms län kommer att ha en mångfald som aldrig förr med politiskt erfarna och liberalt rakryggade kandidater.Elisabeth Thand Ringqvist

FAKTA

ELISABETH THAND RINGQVIST
är sakkunnig hos Maud Olofsson på Näringsdepartementet och kandiderar till riksdagen för Centerpartiet i valet 2010.